Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Fakulta PRO

Ostravská univerzita

Kulturní a neziskové organizace

V současné době máme uzavřenou řadu smluv o reciproční spolupráci s významnými kulturními a neziskovými institucemi v celém Moravskoslezském kraji. Spolupráce je zaměřená především na pořádání popularizačních přednášek akademiků Filozofické fakulty OU i mimofakultních hostů, konferencí, výstav i publikační činnost.

Jako velmi úspěšná se ukázala spolupráce s Národním divadlem moravskoslezským, kde se FF OU aktivně zapojila do celoročního projektu Shakespeare Ostrava 2016 společně s dalšími ostravskými divadly, Ostravským muzeem, Knihovnou města Ostravy a dalšími.

Knihovny a knihkupectví patří k další velké skupině spolupracujících organizací, kde FF pravidelně pořádá přednášky, křty a autorská čtení autorů publikací vydávaných pod Ostravskou univerzitou. Právě produkce vědeckých publikací patří k podstatné aktivitě Filozofické fakulty, kdy se snažíme veřejnost pravidelně seznamovat s vědeckými výstupy FF OU.

Muzea, archívy a Národní památkový ústav se podílejí na přípravách vědeckých konferencí, přípravě a spoluautorství publikací, odborných časopisů a výstav.

Studenti i pedagogové se aktivně angažují v nejrůznějších spolcích, organizacích a kulturních centrech, společně pořádají sbírky a charitativní akce. Právě pestrý kulturní život v Ostravě umožňuje Filozofické fakultě zapojit se i do méně formálních aktivit. Ve spolupráci s ostravskými kulturně-vzdělávacími institucemi (PANT, Cooltour, Fiducia, klub Atlantik, Stará Aréna ad.) tak vznikají zajímavé projekty, jako jsou filmové festivaly, diskuze, komunitní akce (například Sousedské slavnosti) a řada dalších.

Filozofická fakulta se aktivně účastní také doprovodného programu letního festivalu Colours of Ostrava, kam pod záštitou FF OU zve zajímavé tuzemské i zahraniční hosty, přednášející v rámci cyklu přednášek přímo na festivalu.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 03. 2017

facebook
rss
social hub