Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (FF / 2003)

Seznamy uchazečů jsou vytvořeny po řádném termínu i po nahradním termínu přijímacího řízení (tj. konečné výsledky). JEDINÝM právoplatným rozhodnutím je písemné rozhodnutí děkana fakulty, které uchazeč obdrží poštou. Fakulta NEPOSKYTUJE informace na  základě telefonátu nebo e-mailu!

Program Obor/kombinace
Bakalářské studijní programy
Filologie Český jazyk a literatura
Angličtina ve sféře podnikání
Němčina ve sféře podnikání
Ruština ve sféře podnikání
Historické vědy Historie
Sociální politika a sociální práce Poradenství v sociální práci
Filozofie Praktická filozofie
Obecná teorie a dějiny umění a kultury Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky
Magisterské studijní programy navazující na Bc.
Sociální politika a sociální práce Sociální práce s poradenským zaměřením
Filologie Český jazyk a literatura
Magisterské studijní programy
Filologie Polský jazyk
Historické vědy Historie
Sociální politika a sociální práce Sociální práce s poradenským zaměřením
Učitelství pro základní školy Učitelství anglického jazyka pro 2. st. ZŠ – Učitelství historie pro 2. st. ZŠ
Učitelství anglického jazyka pro 2. st. ZŠ – Učitelství německého jazyka pro 2.st. ZŠ
Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ – Učitelství historie pro 2. st. ZŠ
Učitelství polského jazyka pro 2. st. ZŠ – Učitelství anglického jazyka pro 2. st. ZŠ
Učitelství ruského jazyka pro 2. st. ZŠ – Učitelství anglického jazyka pro 2. st. ZŠ
Učitelství ruského jazyka pro 2. st. ZŠ – Učitelství polského jazyka pro 2. st. ZŠ
Učitelství pro střední školy Učitelství anglického jazyka pro SŠ – Učitelství historie pro SŠ
Učitelství anglického jazyka pro SŠ – Učitelství hudební výchovy pro SŠ
Učitelství anglického jazyka pro SŠ – Učitelství německého jazyka pro SŠ
Učitelství anglického jazyka pro SŠ – Učitelství polského jazyka pro SŠ
Učitelství anglického jazyka pro SŠ – Učitelství základů společenských věd pro SŠ
Učitelství českého jazyka pro SŠ – Učitelství anglického jazyka pro SŠ
Učitelství českého jazyka pro SŠ – Učitelství německého jazyka pro SŠ
Učitelství českého jazyka pro SŠ – Učitelství základů společenských věd pro SŠ
Učitelství českého jazyka pro SŠ– Učitelství historie pro SŠ
Učitelství historie pro SŠ – Učitelství hudební výchovy pro SŠ
Učitelství historie pro SŠ – Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ
Učitelství historie pro SŠ – Učitelství základů společenských věd pro SŠ
Učitelství hudební výchovy pro SŠ – Učitelství českého jazyka pro SŠ
Učitelství hudební výchovy pro SŠ – Učitelství základů společenských věd pro SŠ
Učitelství německého jazyka pro SŠ – Učitelství historie pro SŠ
Učitelství německého jazyka pro SŠ – Učitelství hudební výchovy pro SŠ
Učitelství německého jazyka pro SŠ – Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ
Učitelství německého jazyka pro SŠ – Učitelství základů společenských věd pro SŠ
Učitelství polského jazyka pro SŠ – Učitelství českého jazyka pro SŠ
Učitelství polského jazyka pro SŠ – Učitelství historie pro SŠ
Učitelství polského jazyka pro SŠ – Učitelství ruského jazyka pro SŠ
Učitelství polského jazyka pro SŠ – Učitelství základů společenských věd pro SŠ
Učitelství ruského jazyka pro SŠ – Učitelství anglického jazyka pro SŠ
Učitelství ruského jazyka pro SŠ – Učitelství historie pro SŠ
Učitelství ruského jazyka pro SŠ – Učitelství německého jazyka pro SŠ
Učitelství ruského jazyka pro SŠ – Učitelství základů společenských věd pro SŠ
Učitelství ruského jazyka pro SŠ –Učitelství českého jazyka pro SŠ
Učitelství španělského jazyka pro SŠ – Učitelství anglického jazyka pro SŠ
Učitelství španělského jazyka pro SŠ – Učitelství českého jazyka pro SŠ
Učitelství španělského jazyka pro SŠ – Učitelství historie pro SŠ
Učitelství španělského jazyka pro SŠ – Učitelství německého jazyka pro SŠ
Učitelství španělského jazyka pro SŠ – Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ
Učitelství španělského jazyka pro SŠ – Učitelství základů společenských věd pro SŠ
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ – Učitelství anglického jazyka pro SŠ
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ – Učitelství českého jazyka pro SŠ
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ – Učitelství základů společenských věd pro SŠ

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 05. 2017