Učitelství historie pro střední školy - úplné zadání písemné části přijímací zkoušky včetně správných odpovědí a základních statistických charakteristik (FF/2005)


Učitelství historie a anglického jazyka pro střední školy

Učitelství historie a českého jazyka pro střední školy

Učitelství historie a francouzského jazyka pro střední školy

Učitelství historie a německého jazyka pro střední školy

Učitelství historie a polského jazyka pro střední školy

Učitelství historie a ruského jazyka pro střední školy

Učitelství historie a španělského jazyka pro střední školy

Učitelství historie a výtvarné výchovy pro střední školy

Učitelství historie a základů společenských věd pro střední školy

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 05. 2017