Učitelství anglického jazyka pro 2. st. ZŠ - úplné zadání písemné části přijímací zkoušky včetně správných odpovědí a základních statistických charakteristik (FF/2005)


Učitelství anglického jazyka a historie pro 2. st. ZŠ

Učitelství anglického jazyka a německého jazyka pro 2. st. ZŠ

Učitelství anglického jazyka a polského jazyka pro 2. st. ZŠ

Učitelství anglického jazyka a ruského jazyka pro 2. st. ZŠ

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 05. 2017