Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (FF / 2005)

Seznamy uchazečů jsou vytvořeny po řádném termínu i po nahradním termínu přijímacího řízení (tj. konečné výsledky).

JEDINÝM právoplatným rozhodnutím je písemné rozhodnutí děkanky fakulty, které uchazeč obdrží poštou.


Fakulta NEPOSKYTUJE informace na  základě telefonátu nebo e-mailu!

Bakalářské studijní programy
Navazující magisterské studijní programy
Magisterské studijní programy


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 05. 2017