Složení Akademického senátu Filozofické fakulty OU

Vedení AS FF OU
Předsedkyně
Mgr. Irena Fialová, Ph.D.

katedra romanistiky, oddělení španělštiny

irena.fialova@osu.cz

Místopředseda za komoru akademických pracovníků
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.katedra slavistiky, oddělení polonistiky

jiri.muryc@osu.cz

Místopředkyně za studentskou komoru
Mgr. Tereza Čapandovástudentka doktorského studijního programu, obor Kulturní dějiny, 2. ročník

tereza.capandova@osu.cz

Jednatel
Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.katedra germanistiky

martin.mostyn@osu.cz

Členové AS FF OU
Komora akademických pracovníků
Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.

katedra historie

jiri.brnovjak@osu.cz

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

katedra českého jazyka

jaroslav.david@osu.cz

Mgr. Irena Fialová, Ph.D.

katedra romanistiky, oddělení španělštiny

irena.fialova@osu.cz

Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.

katedra anglistiky a amerikanistiky

andrea.holesova@osu.cz

Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.

katedra sociologie

nicole.horakova@osu.cz

Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.

katedra germanistiky

martin.mostyn@osu.cz

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

katedra slavistiky, oddělení polonistiky

jiri.muryc@osu.cz

doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.

katedra historie

petr.popelka@osu.cz

PhDr. Irena Šebestová, CSc.

katedra germanistiky

irena.sebestova@osu.cz

Studentská komora
Mgr. Kristýna Bílkovástudentka doktorského studijního programu, obor Český jazyk, 3. ročníkkristyna.bilkova@osu.cz
Mgr. Tereza Čapandovástudentka doktorského studijního programu, obor Kulturní dějiny, 3. ročník tereza.capandova@osu.cz
Bc. Veronika Krabicovástudentka NMgr. programu, obor Němčina pro překladatelskou praxi, 2. ročníkveronika.krabicova@osu.cz
Marek Kříž student Bc.student Bc. programu, obor Psychologie, 2. ročníkmarek.kriz@osu.cz
David Miffek student Bc.student Bc. programu, obor Český jazyk a literatura – Německý jazyk a literatura, 3. ročníkdavid.miffek@osu.cz
Bc. Filip Plachý student NMgr.student NMgr. programu, obor Historie a ochrana průmyslového dědictví, 2. ročníkfilip.plachy@osu.cz