Galicijština

V rámci kurzů se studenti naučí základům galicijštiny, kooficiálního jazyka v jedné z autonomních oblastí Španělska – Galicii. Studenti se seznámí se základy galicijského gramatického systému a naučí se základním konverzačním dovednostem, aby byli schopni domluvit se v jednoduchých situacích. Důraz bude kladen nejen na gramatiku, ale také na slovní zásobu a na galicijské reálie, jejichž výuka bude tvořit podstatnou část hodin (četba textů, sledování videa a následné komentáře).

Pro účast v kurzu je požadována dobrá vstupní znalost španělštiny nebo portugalštiny (úroveň A2-B1 podle SERRJ). Výuka bude vedena převážně v galicijštině.

Sylaby:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KRS/GAL1XGalicijština 1 (A1)42zápočetzimní
KRS/GAL2XGalicijština 2 (A1/A2)52zkouškaletní

Vstupní testy a řešení ke stažení:

testřešení
KRS/GAL2X - test ikona pdf KRS/GAL2X - řešení ikona pdf