Latina

Latina bývá označována jako „mrtvý jazyk“. Tato „strnulost“, tj. neměnnost latinského jazyka ovšem představuje výhodu. Kdo jednou pronikne do tajů latiny, získá klíč k pokladům, na kterých stojí naše civilizace – k antickému, středověkému, humanistickému i církevnímu písemnictví. Kromě toho latina pomáhá při studiu románských jazyků, angličtiny i mateřského jazyka, je základem odborného názvosloví mnoha oborů (lékařská terminologie, právo, biologie, historiografie, filozofie). Latinský jazyk je tedy nezbytným předmětem k poznání kořenů evropské a křesťanské civilizace.

Ve čtyřsemestrálním kursu latiny není kladen důraz na absolutní zvládnutí jazyka, cílem je seznámit posluchače se základy latinského tvarosloví (první dva kursy) a skladby (následující dva kursy). Studenti si průběžně osvojují slovní zásobu (např. si rozšíří vědomosti o slovní zásobě současné češtiny a pravopisu slov přejatých z latiny), učí se pracovat se slovníkem. Nabyté znalosti si procvičují zprvu na krátkých větách, posléze na upravených či původních textech antických i středověkých autorů.

Sylaby:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KLA/LAT1XLatina 142zápočetzimní
KLA/LAT2XLatina 252zkouškaletní
KLA/LAT3XLatina 342zápočetzimní
KLA/LAT4XLatina 452zkouškaletní

Vstupní testy a řešení ke stažení:

testřešení
KLA/LAT2X - test ikona pdf KLA/LAT2X - řešení ikona pdf
KLA/LAT3X - test ikona pdf KLA/LAT3X - řešení ikona pdf
KLA/LAT4X - test ikona pdf KLA/LAT4X - řešení ikona pdf