OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Tomáš Rucki

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Tomáš Rucki
místnost, podlaží, budova: DM 601, budova DM
funkce:grafik, technický redaktor, interní administrátor RIV
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Děkanát Filozofické fakulty
telefon, mobil: 553 46 1817
553 46 5017
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/~trucki1/index.htmlNenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Muryc, J. a Rucki, T. Den s překladem IX. 2014.
Mostýn, M. a Rucki, T. Den s překladem VIII. 2013.
Rucki, T. a Fialová, I. Den s překladem VII. Sborník z konference Den s překladem. 2012.
Rucki, T. a Mostýn, M. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica Nr. 8/2011. 2011.
Mostýn, M. a Rucki, T. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica Nr. 9/2011. 2011.
Rucki, T. a Tomášková, R. Den s překladem VI. Sborník z konference Den s překladem. 2011.
Rucki, T. Den s překladem VI. Sborník z konference Den s překladem. 2011.
Paulová, M., Hájek, J. a Rucki, T. Hospodářské dějiny. Economic History 26/1. 2011.
Rucki, T. Hukvaldské panství před Bílou horou (1553-1619). V kontextu mensy olomouckého biskupství. 2011.
Rucki, T. Kdopak by se překladu bál?!. 2011.
Rucki, T. Ostrava Journal of English philology, Vol. 3, Nr. 1/2011. 2011.
Rucki, T. Ostrava Journal of English philology, Vol. 3, Nr. 2/2011. 2011.
Rucki, T. Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. Bilance a výhledy studia. 2011.
Knob, S. a Rucki, T. Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. Bilance a výhledy studia. 2011.
Rucki, T. Psychologie a její kontexty, 1/2011. 2011.
Rucki, T. Staročeský Passionál. Žánrová struktura pozdně středověké hagiografie. 2011.
Rucki, T. a Veselá, J. Studia Romanistica, Vol. 11, num. 1/2011. 2011.
Rucki, T. a Veselá, J. Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2/2011. 2011.
Rucki, T. a Mikulášek, M. Via Cordis: Ars Interpretationis Hermeneuticae. 2011.
Rucki, T. Čeština pro učitele. 2010.
Zajícová, P. a Rucki, T. Kreativní psaní ve vyučování němčině. Studijní materiál pro workshop: Kreativní psaní ve vyučování němčině.. 2010.
Rucki, T. Kreativní psaní ve vyučování němčině. Studijní materiál pro workshop: Kreativní psaní ve vyučování němčině.. 2010.
Zajícová, P., Bajerová, E., Balušková, S., Drevňaková, D. a Rucki, T. Metodika výuky německého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 2010.
Rucki, T. Ostrava Journal of English philology, Vol. 2, Nr. 1/2010. 2010.
Vašutová, M., Bartlíková, K., KITLIŇSKÁ, J., MORAVEC, V., Nevřala, J., Panáček, M. a Rucki, T. Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. Spis FF OU č.228/2010. 222 s. ISBN 978-80-7368-858-5.
Rucki, T. a Panáček, M. Proměny šikany ve světě nových médií. 2010.
Rucki, T. Psychologie a její kontexty, 1/2010. 2010.
Rucki, T. Psychologie a její kontexty, 2/2010. 2010.
Rucki, T. Srovnávací frazeologie a paremiografie. Vybrané studie ze slovanských a románských jazyků. 2010.
Vašutová, M., KITLIŇSKÁ, J., Bartlíková, K. a Rucki, T. Vymezení některých pojmů spjatých s novými médii: In: Vašutová, M. a kol. In: Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. s. 29-38. Spis FF OU č. 228/2010. ISBN 978-80-7368-858-5.
Rucki, T. Žánrové aspekty starší literatury. 2010.
Rucki, T. La mirada pijoapartesca (Lecturas de Marsé). 2009.
Rucki, T. Knížka o reklamě. 2008.
Rucki, T. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty I. Mezilidské vztahy personálu v resocializačních zařízeních pro adolescenty. 2008.
Rucki, T. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty II. Proces reedukace a resocializace očima dětí a analýza profesních činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech. 2008.
Rucki, T. Komunitný systém vo výchovných zariadeniach pre adolescentov III. Rodičia, kurátori a diagnostické ústavy ako účastníci resocializácie adolescentov. 2008.
Rucki, T. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. 2008.
Rucki, T. Od informace k reklamě. 2007.
Rucki, T. Persuasion throught Words and Images. 2007.
Rucki, T. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. 2007.
Rucki, T. Komunikace chatem. In: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 253-257. ISBN 80-244-1027-3.
Rucki, T. Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. 2005.
Rucki, T. Spisovnost a nespisovnost v komunikaci - dvě koleje a jedna cesta. In: Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004. s. 98-105. ISBN 80-8055-979-1.
Rucki, T. Průvodce českou interpunkcí. 2003.
Rucki, T. Čeština pro učitele. 2002.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub