OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Tereza Čapandová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Tereza Čapandová
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Forman, P., Koudela, T. a ČAPANDOVÁ, T. Art-Brut-All: Extended Dark Josefov. Josefov u Jaroměře, Česká republika. 9.8. - 12.8.2017. 2017.
Forman, P., Koudela, T. a ČAPANDOVÁ, T. Art-Brut-All: Extended Dark Ostrava: Extended Dark - Ostrava. Ostrava, Česká republika. 24.8. - 24.9.2017. 2017.
Obchod s výtvarným uměním jako obraz transformace české společnosti v letech 1989?2016 Kuriózní příklady výtvarné každodennosti. In: 11. sjezd českých historiků. UP Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc. 2017.
Forman, P., Koudela, T. a ČAPANDOVÁ, T. Plný kontakt. Galerie Ve věži, NR Praha, Česká republika. 21.9. - 15.10.2017. 2017.
Koudela, T., Forman, P. a ČAPANDOVÁ, T. Situace: Ostrava 2017. Ostrava, Česká republika. 20.7. - 20.8.2017. 2017.
Symbióza současného výtvarného umění a industriálního dědictví v Ostravě. In: Užitečná symbióza 2 / Useful Symbiosis 2. Ostrava (PdF OU): Ostravská univerzita (Pedagogická fakulta). 2017.
Cieslar, M., Forman, P., ČAPANDOVÁ, T. a Koudela, T. Užitečná symbióza 2 / Useful Symbiosis 2: Výtvarná výchova v interakcích [Konference]. Ostravská univerzita (KVV PdF), Ostrava, Česká republika. 2017.
ČAPANDOVÁ, T. Bruntál a jeho podnikatelské elity v textilním průmyslu. In: A. Kozlová, M. Šimíková. Kreativní město: Kapitoly o proměnách středoevropských měst v průběhu staletí. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 169-179. ISBN 978-80-7464-839-7.
ČAPANDOVÁ, T. Bruntál a jeho textilní průmysl v meziválečném období. In: F. Čapka, R. Slabotínský, P. Stöhrová. Hospodářské dějiny Moravy a Slezska : vybrané kapitoly z 20. století. první. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2016. s. 67-73. Acta Musei Technici Brunensis; sv. 11. ISBN 9788087896341.
Czech Visual Art in the International Context. 2016.
KRAVČÍKOVÁ, A. a ČAPANDOVÁ, T. Kreativní město II: města v interakcích [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Pokludová, A., KOZLOVÁ, A., ŠIMÍKOVÁ, M., Čapandová, T., ŠEBESTOVÁ, A., MAŇAS, M., ZATLOUKAL, P. a STŘELCOVÁ, T. Kreativní město: Creative City [Konference]. Aula Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika. 2015.
Čapandová, T. Bruntálské textilky. In: Odborný seminář K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku III. Od konce 18. století do roku 1918. Brno: Technické muzeum v Brně. 2014.
Čapandová, T. Mechanická přádelna lnu a konopí (W. F. Olbrich) jako příklad vývoje textilní výroby na Bruntálsku. In: Průmysl, technika a exaktní vědy na Moravě a ve Slezsku. Vybrané kapitoly z 19. a 20. století. první. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014. s. 109-119. Acta Musei Technici Brunensis / sv. 6. ISBN 978-80-87896-12-9.
Čapandová, T. Mobiliář Kostela Všech svatých v Heřmánkovicích - interpretace soch. In: Multioborový studentský seminář - Broumovská skupina kostelů. Broumov: FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT - ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE. 2014.
Čapandová, T. Sokolská třída v Moravské Ostravě: fenomén rodícího se moderního středoevropského velkoměsta. In: Mezinárodní vědecká konference Jak psát dějiny velkých měst?. Brno: Archiv města Brna, HÚ FF MU, katedra historie UJEP, Výzkumné centrum historické geografie AV ČR. 2014.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub