OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Slavoj Tomeček

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Slavoj Tomeček
místnost, podlaží, budova: D 306, budova D
funkce:
obor činnosti:didaktika základů společenských věd, současná filozofie
katedra / středisko (fakulta): Katedra filozofie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1827
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Tomeček, S. Mezipředmětové vztahy ve výuce společenskovědních předmětů a dějepisu. Civila - Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2017, roč. 8, s. 75-92. ISSN 1805-3963.
Tomeček, S. Georg Eckert institut, 31. 7. 2017 - 11. 8. 2017.

Všechny publikace

Tomeček, S. Mezipředmětové vztahy ve výuce společenskovědních předmětů a dějepisu. Civila - Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2017, roč. 8, s. 75-92. ISSN 1805-3963.
Tomeček, S. Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe. 2010.
Tomeček, S. a Rivola, K. Postavení občana ve společnosti. 2007.
Tomeček, S. Sociální filozofie. 2007.
Tomeček, S. a Vlček, B. Společenskovědní seminář. 2007.
Tomeček, S. a Vlček, B. Základy psychologie a filosofie. 2007.
Tomeček, S. Povaha hodnot a možný přístup výchovy k nim. In: Člověk-dějiny-hodnoty: Člověk-dějiny-hodnoty jako filozofický, historický, sociálně-politický a výchovný problém 2002-03-07 Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. Ostrava: Ostravská univerzita,katedra OV PdF, VŠB-Tu Ostrava, katedra společenských věd, 2002. Ostravská univerzita,katedra OV PdF, VŠB-Tu Ostrava, katedra společenských věd, 2002. s. 316-320. ISBN 80-7042-219-X.
Tomeček, S. Původ hodnot a morálky v Hayekově evoluční teorii vývoje společnosti. In: Filozofie, Sociologie, Psychologie, č. 8 . Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakult: Ostravská univerzita Ostrava, 2002. Ostravská univerzita Ostrava, 2002. s. 94-106. ISBN 80-7042-614-4.
Tomeček, S. Nová civilizace. Třetí vlna a její důsledky.. 2001.
Tomeček, S. Je možné objektivizovat subjektivitu?. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, sociologie, psychologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. s. 115-119. ISBN 80-7042-564-4.
Tomeček, S. Nad Aronovou Historií XX. století. Tvar. 2000, roč. 1, s. 5-5. ISSN 0862-657X.
Tomeček, S. Co jsou hranice svobod. In: Hranice a pohraničí jako geopolitický, ekonomický, historický, sociokulturní a filozofický fenomén: Hranice a pohraničí jako geopolitický, ekonomický, historický, sociokulturní a filozofický fenomén 1999-05-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1999. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1999. s. 119-120. ISBN 80-7042-154-1.
Tomeček, S. Georg Eckert institut, 31. 7. 2017 - 11. 8. 2017.


AutorNázev práceTypRok
Valošková ZuzanaRozvoj klíčových kompetencí ve výuce základů společenských věddiplomová 2018 
Bednarzová EsterVýuka filozofie na gymnáziíchdiplomová 2017 
Fialková BarboraVýuka politologie na gymnáziudiplomová 2017 
Lamžíková PetraMOOC a jejich využitelnost pro učitelediplomová 2016 
Knedla DanielHayekovo pojetí politické svobodydiplomová 2010 
Krupová LenkaPojetí svobody antického člověkadiplomová 2006 
Frídlová SoňaŽitý svět a vliv jeho interpretace na obsah a charakter lidského jednánídiplomová 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub