Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Petr Ligocký


titul, jméno, příjmení:Mgr. Petr Ligocký
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra české literatury a literární vědy (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Za zasłoną świata rzeczy. O życiu i twórczości Józefa Sowady
Petr Ligocký
Rok: 2020, Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
odborná kniha

Role umělce a jeho tvorby v poezii prokletého básníka Jan Rybowicze
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2018, Verbum Praha
kapitola v odborné knize

'Shrbený obrys bolesti'
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

'Za zasłoną świata rzeczy' - próba podsumowania dorobku pisarskiego Józefa Sowady
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

I 'velký reportér je umělcem'
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obraz psa w poezji Kazimierza Ratonia
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2017
stať ve sborníku

Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí
Jan Vorel, Igor Jelínek, Michal Przywara, Markéta FUCIMANOVÁ, Petr LIGOCKÝ, Lucie Fiurášková ... další autoři
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Stopy Schopenhauerovy filosofie pesimismu v životě a díle polského prokletého básníka Kazimierze Ratoně
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2017
stať ve sborníku

Základní esteticko-ideologické koncepty v esejistice polského dekadentně-symbolistického modernizmu: Stanisław Przybyszewski a Zenon Przesmycki 'Miriam' v komparativním pojetí
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Základní koncepty polského modernismu a jejich odraz v poezii a esejistice mladopolských autorů
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2017
stať ve sborníku

Základní koncepty polského modernismu a jejich odraz v poezii a esejistice mladopolských autorů
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ALUZE NA TVORBU PROKLETÝCH BÁSNÍKŮ V DÍLECH POLSKÝCH AUTORŮ 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ALUZE NA TVORBU PROKLETÝCH BÁSNÍKŮ V DÍLECH POLSKÝCH AUTORŮ 2. POLOVINY 20. STOLETÍ .
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2016
stať ve sborníku

O językowym obrazie psa w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta
Petr Ligocký
Rok: 2016, Lietuvos Edukologijos Universitetas
kapitola v odborné knize

Stopy Schopenhauerovy filosofie pesimismu v životě a díle polského prokletého básníka Kazimierze Ratoně
Petr Ligocký
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz psa w poezji Kazimierza Ratonia
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pes v literárních dílech. Mickiewicz, Reymont, Ratoń
Petr Ligocký, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

O JĘZYKOWYM OBRAZIE PSA W CHŁOPACH WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Przejawy modernizmu w twórczości Norwida
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2014
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
soundcloud
rss
social hub