OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Oskar Mainx

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Oskar Mainx, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:současná literatura regionu; ediční činnost; kulturní revue Protimluv
katedra / středisko (fakulta): Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1875
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Mainx, O. Jeho Veličenstvo Bondy: Tematický blok k 76. narozeninám Egona Bondyho. 2006.
Mainx, O. Mytologie a zasvěcení v Deníku dívky, která hledá Egona Bondyho. In: Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii. Olomouc: Votobia, 2006. s. 132-145. Bílá řada. ISBN 80-7198-274-X.
Mainx, O. Poznámky k intertextualitě v poémách Egona Bondyho z 50. let. In: Język i literatura czeska w interakcji. - Český jazyk a literatura v interakci. Red. M. Balowski, J. Svoboda. Racibórz: Wydawnictwo , 2006. Wydawnictwo , 2006. s. 283-293. ISBN 83-920312-7-X.
Mainx, O. Těžký úděl klasika aneb Bondyho Hora. Host č. 1. 2006, s. 41-43. ISSN 1211-9938.
Mainx, O. Časopis Protimluv, č. 1-4. 2005.
Mainx, O. Dál nejdu ve svém předstírání (J. H. Krchovský: Nad jedním světem). Host, č. 8. 2005, s. 11-12. ISSN 1211-9938.
Smolka, Z., Mainx, O., Malura, J., Tomášek, M. a Pilař, M. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. 2005.
Mainx, O. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (autor 26 hesel, spoluautor 5 hesel). In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. . 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 1076-. ISBN 80-7368-024-6 .
Mainx, O. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (biogram: Karol Kaleta). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2005. s. 1076-. ISBN 80-7368-059-9.
Mainx, O. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.), (biogram: Libor Koval). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) . 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. ISBN 80-7368-098-X.
Mainx, O. Poznámky k intertextualitě v (básnické) tvorbě Egona Bondyho. In: Český jazyk a literatura v interakci. Ratiboř (PL). 2005.
Mainx, O. Prokletě mrazivá poezie. Protimluv. 2005, roč. 4, s. 14-. ISSN MK ČR E 13597.
Mainx, O. Legendy Egona Bondyho na pozadí mýtů a folklóru. In: Literární věda osudem i volbou. (K 80. narozeninám Jaroslava Pleskota.) . Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 37-46. ISBN 80-7042-656-X.
Mainx, O. Přítomný i mizející Krchovský (J. H. Krchovský: Poslední list). Host, č. 6. 2004, s. 66-67. ISSN 1211-9938.
Mainx, O. V kraji paprikových Němců (P. Linhart: Pro cizince na cestách). Tvar, č. 14. 2004, s. 23-23. ISSN 0862-657X.
Mainx, O. Hvězdářka Andronikova (H. Andronikova: Zvuk slunečních hodin; H. Andronikova: Srdce na ulici). Host. 2003, s. 17-19. ISSN 1211-9938.
Mainx, O. Letní vytržení Petra Špangera (P. Španger: Vodní mlýnky). Tvar. 2003, s. 21-. ISSN 0862-657X.
Mainx, O. Miniaturní Bondy (E. Bondy: To jsou zbytečné verše). Host. 2003, s. X-. ISSN 1211-9938.
Mainx, O. O tom, co je Potom (J. Vrak: Potom). Host. 2003, s. II-III. ISSN 1211-9938.
Mainx, O. Poznámky o tajemství zpoza dveří (P. Hruška: Vždycky se ty dveře zavíraly). Protimluv. 2003, roč. 2, s. 33-. ISSN nemá.
Mainx, O. Prvních deset let žijící legendy (E. Bondy: Prvních deset let). Host. 2003, s. IV-. ISSN 1211-9938.
Mainx, O. Taoismus po česku (E. Bondy: Bezejmenná). Host. 2003, s. III-IV. ISSN 1211-9938.
Mainx, O. Želarská tresť (K. Legátová: Jozova Hanule). Host. 2003, s. I-II. ISSN 1211-9938.
Mainx, O. Ženy za špatného počasí (D. Vosiková: Dámy bez deštníku). Host. 2003, s. III-IV. ISSN 1211-9938.
Mainx, O. Bondyho alegorická reportáž. Host. 2002, s. I-II. ISSN 1211-9938.
Mainx, O. Plavba v proudu slov Lydie Romanské. Protimluv. 2002, roč. 1, s. 34-.
Mainx, O. Poezie prožitků a pobavení. Host. 2002, s. 15-17. ISSN 1211-9938.
Mainx, O. Postavy postižené mýtem. Host. 2002, s. V-VI. ISSN 1211-9938.
Mainx, O. Příběhy hrdinství a hořkosti. Host. 2002, s. 12-14. ISSN 1211-9938.
Mainx, O. Chatrný Jákobův žebřík. HOST. 2001, roč. 17, s. 7-8. ISSN 1211-9938.
Mainx, O. Vanutí z Východu. In: Literární věda 2001. Opava: Slezská univerzita, 2001. Slezská univerzita, 2001. s. 143-155. ISBN 80-7248-125-8.
Mainx, O. Vanutí z Východu. HOST. 2001, roč. 17, s. 13-20. ISSN 1211-9938.
Mainx, O. Vrakova kniha Obyčejné věci není vůbec jednoduché čtení (rec. Jan Vrak: Obyčejné věci). MF Dnes. 1998,
Mainx, O. Vyšla zmrhaná kniha o zmrhané generaci (rec. Hnát Daněk: Až budeme velcí). MF Dnes. 1998,
Mainx, O. Pojetí Boha v díle Richarda Weinera. Host, č. 4. 1997, s. 24-27. ISSN 1211-9938.
Mainx, O. Nejmladší česká próza, 1. díl. 1996.
Mainx, O. Nejmladší česká próza, 2. díl. 1996.
Mainx, O. Osobnost a dílo Jakuba Demla. 1995.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub