OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Michal Panáček

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Michal Panáček, PhD.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:vedení praxí u bakalářských oborů
katedra / středisko (fakulta): Katedra psychologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Vašutová, M. a Panáček, M. Mezi dětstvím a dospělostí.Vybrané kapitoly z psychologie adolescence: Ostrava: FF OU. 2013.
Vašutová, M., Nevřala, J., Bartlíková, K., KITLIŇSKÁ, J. a Panáček, M. Kyberšikana jako nový fenomén šikany: Šimegová, N., Adamík, M., Kováčová, B. (Eds.). In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava: Trnavská univerzita v Trnavě, 2011. Trnavská univerzita v Trnavě, 2011. s. 210-222. ISBN 978-80-8082-420-4.
Panáček, M. Etika, důstojnost a podpora individuality seniorů v péči Charity Ostrava. In: Sborník kongresu s mezinárodní účastí XIV. gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO CZ, s.r.o., 2010. DTO CZ, s.r.o., 2010. s. 44-47. ISBN 978-80-02-02259-6.
Panáček, M. Formování smyslu života - významný úkol u adolescentů. In: Základy biodromální psychologie. 1. vyd. Ostrava: knihovnicka.cc, 2010. s. 327-344. ISBN 978-80-7368-934-6.
Vašutová, M. a Panáček, M. Některé aspekty smysluplnosti života u sociálních pracovníků: In: Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení: Sborník konference sociálních pracovníků Ostrava 2010. In: 2010-04-13 Ostrava. s. 29-36. ISBN 978-80-254-7445-7.
Rucki, T. a Panáček, M. Proměny šikany ve světě nových médií. 2010.
Vašutová, M., Bartlíková, K., KITLIŇSKÁ, J., MORAVEC, V., Nevřala, J., Panáček, M. a Rucki, T. Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. Spis FF OU č.228/2010. 222 s. ISBN 978-80-7368-858-5.
Panáček, M. a Bartlíková, K. Vybrané výzkumné studie šikany a kyberšikany v zahraničí a v České Republice: In: Vašutová, M. a kol. In: Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. s. 103-114. Spis FF OU č. 228/2010. ISBN 978-80-7368-858-5.
Vašutová, M., Nevřala, J. a Panáček, M. Výzkumná studie kyberšikany na Ostravské univerzitě v Ostravě: In: Vašutová, M. a kol. In: Proměny šikany ve světě nových médií. 1. vyd. s. 115-180. Spis FF OU č. 228/2010. ISBN 978-80-7368-858-5.
Vašutová, M., Bartlíková, K., Jandová, J., Kubicová, A., MORAVEC, V., Nevřala, J. a Panáček, M. Základy biodromální psychologie. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2010. Spis FF OU č. 232/2010. 376 s. ISBN 978-80-7368-934-6.
Vašutová, M. a Panáček, M. Životní smysluplnost jako faktor podporující sociální inkluzi: In: Sedláková, M., Šlosár, D. (Ed.). In: Budovanie spoločnej cesty v sociálnej inklúzii: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s mezinárodnou účasťou. Budovane spoločnej cesty v sociálnej inklúzii 2010-10-08 Košice. Košice: Regionálne združenie partnerstiev sociálnej iklúzie n.o. Košice, Katedra socialnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ Košice, 2010. s. 22-28. ISBN 978-80-970543-1-1.


AutorNázev práceTypRok
Votýpková ValérieEfektivní komunikace jako metoda sociální prácediplomová 2014 
Ineman HanaHodnotová orientace seniorůdiplomová 2012 
Mayerová LeaŽivotná spokojnosť seniorovdiplomová 2012 
Puklová SvatavaPodpora zaměstnatelnosti znevýhodněné skupiny osob nad 50 let na trhu prácebakalářská 2015 
Šteblová IvetaSupervize a její význam v sociální prácibakalářská 2015 
Fendeková LucieÚloha empatie a altruismu v sociální prácibakalářská 2014 
Rosingerová AdélaPoradenství v paliativní péčibakalářská 2014 
Šefrnová AndreaMediace jako metoda sociální prácebakalářská 2014 
Kucserová MarkétaHodnotová orientace adolescentů a mladých dospělýchbakalářská 2013 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub