Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Marie Šťastná

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Marie Šťastná, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 205, budova DM
funkce:
obor činnosti:dějiny výtvarného umění 19. a 20. století
katedra / středisko (fakulta): Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2003
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

ŠŤASTNÁ, M. Podivná madona Otakara Barana. In: Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Petrovice u Karviné: FF Ostravské univerzity v Ostravě - Akademie Jana Długosze v Čenstochové - Nadace Silva rerum Polonarum - Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky. 2015.
ŠŤASTNÁ, M. Slovo o designu, výtvarném umění a architektuře. Slovo o designu, výtvarném umění a architektuře [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2015.
Šťastná, M. Antická vizuální kultura a její přenosy do novověku. 2014.
Šťastná, M. Jelena Jedličková - obrazy: Tvář (a) krajiny: Tvář (a) krajiny. Ostrava - Slezská Ostrava, Česká republika. 29.5. - 22.6.2014. 2014.
Šťastná, M. Monumenta viva: Broumovské studentské jaro 2014. In: Broumovské studentské jaro 2014, Seminář I. Broumov, Heřmánkovice: OMNIUM, o.s., ŘKF Broumov. 2014.
Šťastná, M. Nearchitektonické objekty v tvorbě Iva Klimeše: Architekt Ivo Klimeš.. In: Svět architektury a divadla. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014. s. 69-80. ISBN 978-80-247-5268-6.
Šťastná, M. Porubské sochy a reliéfy. 1. vyd. Ostrava: Montanex, a. s., 2014. 120 s. ISBN 978-80-7225-409-5.
Šťastná, M. Uniwersytet kard. S. Wyszyńskigo w Warszawie. 2014.
Šťastná, M. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy.: 68 autorských hesel. In: Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy I, II. 2. vyd. Ostrava: Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2013. s. 1-1145. Kulturně-hist. encykl. čes. Slezska a sv. Moravy. ISBN 978-80-7464-385-9.
Šťastná, M. Pavel Šopák (ed.) Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku 1970. Texty a dokumenty. Opava 2010; Pavel Šopák Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku do roku 1970. Opava 2011. 2013.
Šťastná, M. Proměna sochařství v quattrocentu. In: Veřejná přednáška. Třinec: Městský úřad Třinec. 2013.
Šťastná, M. Role a využití sochy ve středověku. In: Veřejná přednáška. Třinec: Městský úřad Třinec. 2013.
Šťastná, M. Socha v Římě a její souvislosti. In: Veřejná přednáška. Třinec: Městský úřad Třinec. 2013.
Šťastná, M. Uniwersytet kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie. 2013.
Šťastná, M. Vklady řeckého sochařství. Zisky pro dlačí vývoj evropské sochy. In: Veřejná přednáška. Třinec: Městský úřad Třinec. 2013.
Šťastná, M. Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století. 2012.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Šťastná, M. Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka. 2012.
Šťastná, M. Klasická fotografie v digitálním věku. In: RE-ART AKT. Ostrava: EN FACE, 2012. s. 5-6. ISBN 978-80-87264-11-9.
Šťastná, M. OSTRAVA - ART 2012 [Úvodní slovo]. Ostrava. Slezskoostravská galerie. 2012.
Šťastná, M. Proměny architektury 2. poloviny 20. století. 2012.
Šťastná, M. Uniwersytet kar. S. Wyszyńskiego, Warszawa. 2012.
Šťastná, M. ad: Česká grafika. 2011.
Šťastná, M. Nerealizovaný pomník T.G.Masaryka v Moravské Ostravě. In: Sympozium Město. Ostrava: Klub Fiducia. 2011.
Šťastná, M. Uniwersytet kard. S. Wyszynskiego w Warszawie. 2011.
Šťastná, M. ad: Architektura a umění 18. a 19. století. 2010.
Šťastná, M. ad: Restaurování technických památek. 2010.
Šťastná, M. Evropské baroko. 2010.
Holý, P. a Šťastná, M. Evropské malířství a sochařství 19. století. 2010.
Šťastná, M. Město a jeho sochy I.. In: Cyklus přednášek Kultura v Ostravě. Ostrava: Profit klub - vzdělávací centrum, v.o.s.. 2010.
Šťastná, M. Město a jeho sochy II.. In: Cyklus přednášek Kultura v Ostravě. Ostrava: Profit klub - vzdělávací centrum, v.o.s.. 2010.
Šťastná, M. Pavel Šopák: Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku 1970; Pavel Šopák: Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku. 2010.
Šťastná, M. Příběhy - kombinovaná technika: Obrazy Jany Šmolkové. Ostrava, Česká republika. 6.1. - 10.2.2010. 2010.
Šťastná, M. Socha ve veřejném prostoru "podivného" města. In: Cyklus přednášek přátel a hostů ÚHV. Opava: Ústav historických věd FFPř Slezské univerzity. 2010.
Šťastná, M. ad: Evropská renesance. 2009.
Šťastná, M. ad: Publicita průmyslového dědictví. 2009.
Šťastná, M. ad: Umění českého středověku. 2009.
Šťastná, M. Apetýt. Socha ve veřejném prostoru Ostravy [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2009.
Šťastná, M. Gallia romanica. Románské umění na českém území: Románská architektura a sochařství ve fotografiích Zygmunda Świechowkého. In: Gallia romanica. 1. vyd. Ostrava: Galerie výtvarných umění, SPOK - Spolek pro ostravskou kulturu, 2009. s. 83-96. ISBN 978-80-904096-3-7.
Šťastná, M. Jelena Jedličková - kresby a obrazy [Úvodní slovo]. Ostrava. Knihovna města Ostravy. 2009.
Šťastná, M. Kultura a umění makedonské říše. In: Kapitoly z klasické kultury. Ostrava: Profit klub - vzdělávací centrum, v.o.s.. 2009.
Šťastná, M. Kultura a umění starého Říma I.. In: Kapitoly z klasické kultury. Ostrava: Profit klub - vzdělávací centrum, v.o.s.. 2009.
Šťastná, M. Kultura a umění starého Říma II.. In: Kapitoly z klasické kultury. Ostrava: Profit klub - vzdělávací centrum, v.o.s.. 2009.
Šťastná, M. kultura.cz. Socha v architektuře Ostravy [Televizní relace].. Česká televize. 2009.
Šťastná, M. Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století. 2009.
Šťastná, M. Terminologický seminář. 2009.
Šťastná, M. Život a umění Etrusků. In: Kapitoly z klasické kultury. Ostrava: Profit klub - vzdělávací centrum, v.o.s.. 2009.
Šťastná, M. Monumentální plastika určující prostor a charakter dvou ostravských hřbitovů. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2008. Ostrava: Národní památkový ústav, odborné pracoviště v Ostravě, 2008. Národní památkový ústav, odborné pracoviště v Ostravě, 2008. s. 87-94. ISBN 978-80-85034-42-4.
Šťastná, M. Nová city - sochařské dominanty Nové Ostravy-Poruby: New city - sculptural dominantes of Ostrava-Poruba. In: Socha-architektura-veřejný prostor. Ostrava: FF OU v Ostravě, 2008. FF OU v Ostravě, 2008. s. 42-61. ISBN 978-80-7368-632-1.
Šťastná, M. Petra Mašitová: František Adam Skrbenský z Hříště a z pohledu pozůstalostního inventáře. 2008.
Šťastná, M. Socha ve městě: Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 253 s. ISBN 978-80-7368-587-4.
Šťastná, M. a Strakoš, M. Socha-architektura-veřejný prostor: Seminář ke grantovému výzkumu Socha ve městě [Konference]. Reální 5, Ostrava, Česká republika. 2008.
Šťastná, M. Jelena Jedličková - obrazy [Úvodní slovo]. Zahradní 1, Ostrava. Galerie KRUH. 2007.
Šťastná, M. Obrazy Jany Šmolkové [Úvodní slovo]. Zahradní 1, Ostrava. Galerie KRUH. 2007.
Šťastná, M. Robert Šafarčík - obrazy [Úvodní slovo]. Smetanovo nám., Ostrava. Dům knihy - Librex. 2007.
Šťastná, M. Útržky, okamžiky, průhledy... a andělé. Listy moravskoslezské. 2007, č. 4, s. 5-5. ISSN 1801-6154.
Šťastná, M. Dřevo zarytě, vážně i hravě.: Viktor Konečný - dřevěné plastiky. Listy moravskoslezské 24.2.. 2006, s. 6-6.
Šťastná, M. O prostoru, soše a architektuře. In: Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii. Olomouc: Votobia, 2006. Votobia, 2006. s. 241-251. ISBN 80-7198-274-X.
Šťastná, M. Velké obzírání: K jubilejní výstavě fotografa J. Štreita. Listy moravskoslezské 18.4.. 2006, s. 12-12.
Šťastná, M. Žebyivnebi? (Recenze ke knize: Radovan Šťastný: Křehkosti aneb i v nebi to smrdí. Brno: Větrné mlýny, 2006): Recenze ke knize: Radovan Šťastný: Křehkosti aneb i v nebi to smrdí. Brno: Větrné mlýny, 2006). Listy moravskoslezské 23.10. 2006, s. 12-12.
Šťastná, M. 4 ostravské paláce a několik úvah o bytí soch v architektuře. In: Artis Historia I. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. s. 139-149. ISBN 80-7368-208-7.
Šťastná, M. Kulturně historická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy: hesla pod značkou MŠť. In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I, II. 1. vyd. Ostrava: Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2005. I, II. ISBN 80-7368-024-6.
Šťastná, M. Otakar Baran. Život a dílo. Petrovice u Karviné: PRO - Slezská univerzita v Opavě, 2005. 172 s. ISBN 80-7248-327-7.
Šťastná, M. Petr Zubek jako sólista. Ateliér. 2005, s. -12. ISSN 1210-5236.
Šťastná, M. Mýtus Zeměhlubiny a vesmíru ve třech ostravských reliéfech. (Příspěvek k ikonografii platiky v architektuře motivované průmyslovým charakterem města.). In: Literární věda osudem i volbou. (K 80. narozeninám Jaroslava Pleskota.) . Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 99-104. ISBN 80-7042-656-X.
Šťastná, M. Úvodní slovo. Ak. mal. Anna Georgiadu - Treuchlová [Konference]. Ostrava : Galerie G, Česká republika. 2004.


AutorNázev práceTypRok
Soppe SalmaArchitekt Bohumil Waigant (1885-1930)rigorózní 2013 
Majer DavidNovojičínský malíř Ignaz Johann Berger (1822-1901). Život a dílorigorózní 2012 
Rada JakubVýtvarná zobrazení ostravské městské a průmyslové krajiny mezi léty 1828 - 1918.diplomová 2015 
Koudela TomášBYT JAKO SOCHA ONTICKÉ DIMENZE KULTURNÍHO NEVĚDOMÍ, PROSTOROVÁ VIZUALIZACE BYTU KARLA FORMANA.diplomová 2014 
Olšovská VeronikaNové využití industriálu jako prostoru pro uměnídiplomová 2013 
Pánková AndreaScénograf Vladimír Šrámekdiplomová 2012 
Koláříková KateřinaObraz společnosti v díle Williama Hogartha a Henry Fieldingadiplomová 2011 
Müllerová MarkétaOsobnost a dílo sochaře Vincence Havladiplomová 2011 
Tokoš VlastislavČeské malířství 19. století a 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodědiplomová 2011 
Střelcová TerezaDrobné stavby areálu kostela Panny Marie ve Frýdku v kulturně-historickém kontextu diplomová 2010 
Mertha KateřinaStavební aktivity bratří Špačků v Moravské Ostravě (Structural activity Špaček brethren in Moravian Ostrava)diplomová 2009 
Michna JaroslavSocialistický realismus a typologie pomníkové tvorby v Moravskoslezském kraji v období let 1948 - 1958diplomová 2009 
Ždiniaková PavlínaSochy ve veřejném prostoru města Frýdek-Místek 1918-2007diplomová 2009 
Kuchejdová KristaArchitektura druhé poloviny 19. století v Bruntálediplomová 2007 
Soppe SalmaArchitekt Bohumil Waigant (1885-1930) a jeho působení v Hradci Královédiplomová 2007 
Kratochvílová JanaDílo barokního stavitele Georga Friedricha Ganse v oblasti polského Slezskadiplomová 2006 
Nováková MichaelaVulkania Prostějov - Produkce pro Ostravu a Prostějovdiplomová 2006 
Trundová BarboraStátní zámek Hradec nad Moravicí a zámecký park (State Castle Hradec nad Moravicí and mansion Park)bakalářská  
Gřundělová MartinaPamátník druhé světové války v Hrabyni. Historie objektu až do jeho současného využitíbakalářská 2019 
Baumgartner ViktorArchitektonický a urbanistický vývoj prostoru ulice 28. října v Ostravě od padesátých let 20. století po současnost. (Soutěže, studie, realizace v úseku mezi křižovatkou s Vítkovickou a ulicemi Výstavní a Novinářskou.)bakalářská 2016 
Nováková MonikaSochař Petr Novák z Jaroměřebakalářská 2016 
Štefková KristýnaSocha ve Frenštátě pod Radhoštěmbakalářská 2016 
Eichnerová ZuzanaMalíř Antonín Kročabakalářská 2015 
Němcová HanaKostel Prozřetelnosti Boží v Šenově. Historie a stavební vývoj objektu.bakalářská 2015 
Kufová PetraKostel sv. Jana Křtitele v Dolní Lutyni. Historický a stavební vývoj.bakalářská 2013 
Neumannová KateřinaKostel sv. Jana Křtitele ve Velkých Hošticíchbakalářská 2013 
Quisová LucieVývoj výstaviště Černá louka v Ostravě od 50. do 80. let 20. stoletíbakalářská 2013 
Valouchová HanaAreál arcibiskupského zámku na Hukvaldech: Historie a stavební vývojbakalářská 2013 
Grossmannová KateřinaVýtvarné umění na stránkách ostravského tisku první republiky, oborová komentovaná bibliografiebakalářská 2012 
Koudela TomášKarel Forman - byt jako sochabakalářská 2012 
Melena JanKreslíř Josef Kotzian.bakalářská 2012 
Raclavská MartinaMalíř Miroslav Malina, život, témata, interpretace a technika vybraných dělbakalářská 2012 
Šustková MagdaFrantišek Vahala a jeho stavby na severní Moravěbakalářská 2012 
Švábová KláraRodina Bartoňů a její stavební aktivity v Náchodě a okolí v 1. polovině 20. stoletíbakalářská 2012 
Zelinová VeronikaKostel sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové - památka lidové architektury a její obnova po destrukci požárembakalářská 2012 
Čelouchová AnnaKostel Svaté Trojice v Těrlicku.bakalářská 2011 
Frydrychová JanaPlastika v exteriéru města Třinecbakalářská 2011 
Hrabcová MichalaPomníková tvorba sochaře Rudolfa Březybakalářská 2011 
Klásková DagmarUžití výtvarných prostředků v reklamním textu vybraných periodik ve 20. a 30. letech 20. století.bakalářská 2010 
Štouračová IvaPlastika v exteriéru města Havířovbakalářská 2010 
Běrská PavlínaŽivot a dílo Leopolda Parmybakalářská 2009 
Dočekalová AnežkaŽena v tvorbě Václava Matějíčkabakalářská 2009 
Dokoupilová PetraŽeny malířky v českém výtvarném umění první poloviny 19. století v českých sbírkáchbakalářská 2009 
Kmínek MichalArchitekt Ivo Klimešbakalářská 2008 
Krejčová EliškaVývoj interiérů na hradě Valdštejnbakalářská 2008 
Müllerová MarkétaHistorie a návrh využití klasicistního domu č.p. 68 v Hradci nad Moravicíbakalářská 2008 
Olšovská VeronikaTři podoby architektonické tvorby Josefa Mockera na objektech ve středověkém kontextu: Prašná brána, nové probošství a kanovnické domy a kostel sv. Apolinářebakalářská 2008 
Střelcová TerezaKostel Panny Marie ve Frýdku- Místku - historický a stavební vývoj objektu v souvislosti s Frýdkem jako poutním místembakalářská 2008 
Weissbrod MarekStavební a historický vývoj zámeckého areálu v Bravanticíchbakalářská 2008 
Kolmašová VeronikaProjekty a realizace architekta Otakara Bémabakalářská 2007 
Michna JaroslavPražské pomníky ve veřejném prostoru po roce 1989bakalářská 2007 
Holubová MarkétaArchitekt Karel Kotas a jeho práce v Ostravěbakalářská 2006 
Jordánová KvětaStavební firma Ferdinanda Mainxe a Leopolda Poppabakalářská 2006 
Mertha KateřinaStavební aktivity bratří Špačků ve Slezské Ostravěbakalářská 2006 
Berousková LucieVybrané sakrální stavby Františka Antonína Grimmabakalářská 2005 
Berousková LucieBarokní stavitel F. A. Grimm a jeho tvorbabakalářská 2005 


Antická vizuální kultura a její přenosy do novověku
Hlavní řešitel
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století
Hlavní řešitel
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub