Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Lubor Kysučan


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:koordinátor zahraničních mobilit
obor činnosti:dějiny a kultura starověku, klasická filologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra latinského jazyka a kultury (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2012
e-mail:

Vzdělání

1991 – 1994
Ph.D., Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, obor klasická filologie
1986 – 1991
Mgr., Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, obor česká filologie ? latinská filologie
1982 – 1986
gymnázium Slovanské náměstí, Brno
 

Kvalifikace

2009
habilitace docentem pro obor dějiny slovanských literatur se zaměřením na dějiny literatury ruské, polské a české
1994
Ph.D. v oboru klasická filologie
 

Další vzdělávání, kurzy

2007
International Summer School in Forced Migration, Oxford University, Oxford
2007
Letní škola, Central European University, Department of Medieval Studies, Budapest
2004
Letní škola, Central European University, Department of Medieval Studies, Budapest
2002
Letní škola, Central European University, Department of Medieval Studies, Budapest
2002
Letní škola lidských práv, Polský helsinský výbor, Varšava
1997
Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce, Univerzita Palackého, Olomouc
 

Zaměstnání, praxe

2017 – dosud
Ostravská univerzita, Ostrava, Filozofická fakulta
1998 – dosud
Masarykova univerzita, Brno, Fakulta sociálních studií
1993 – 1995
Slezská univerzita, Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
1992 – 2016
Univerzita Palackého, Olomouc, Filozofická fakulta
 

Odborné zaměření

antické tradice v české a evropské literatuře
sociální a kulturní dějiny pozdní antiky
environmentální problémy v klasické antice
využití latinských pramenů pro studium environmentálních dějin - spolupráce s Katedrou environmentálních studií FSS MU a Ústavem geoniky AV ČR
vývoj latinského jazyka se zaměřením na středověkou, humanistickou a barokní latinu
humanistická a barokní latinská literatura
didaktika a popularizace latinského jazyka (národní olympiáda v latině Certamen Latinum)
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – 2016
Akademický senát UP
2015
vedoucí Katedry klasické filologie FF UP
2011 – 2016
Akademický senát FF UP (člen a místopředseda)
2011 – 2014
Akademický senát UP
1990 – 1991
Akademický senát MU (člen - studentská komora)
 

Ocenění

2014
Cena děkana FF UP za nejlepší pedagogický výkon
2012
Čestné uznání rektora UP za odbornou publikaci
2005
3. cena v novinářské soutěži české pobočky UNHCR Příběh uprchlíka
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Asociace učitelů klasických jazyků
Jednota klasických filologů
redakční rada časopisu Bibliotheca Alexandrina - Bratislava, Filozofická fakulta UK
oborová rada oboru DSP Dějiny starověku, Ústav klasických studií FF UK, Praha
oborová rada oboru DSP Mediální a kulturální studia, Filozofická fakulta UP, Olomouc
oborová rada oboru DSP Environmentální studia, Fakulta sociálních studií MU, Brno
oborová rada oboru DSP Mezinárodní rozvojová studia, Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
1993 - 1996: poradní sbor MŠMT ČR pro výuku klasických jazyků
 

Působení v zahraničí

20. 4. 2018 – 21. 4. 2018
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovensko - vyžádaná přednáška
20. 9. 2017 – 23. 9. 2017
UPJŠ Košice, Slovensko - přednáška na konferenci
13. 10. 2016 – 14. 10. 2016
Itálie - Univerzita Verona, Verona, Itálie - přednáška na konferenci
16. 6. 2016 – 22. 6. 2016
Katolická univerzita Ružomberok, Ružomberok, Slovensko, přednáška na konferenci
15. 5. 2016 – 22. 5. 2016
Záhřebská univerzita, Záhřeb, Chorvatsko - výuka (Erasmus)
1. 12. 2015 – 6. 12. 2015
Univerzita Wroclaw, Wroclaw, Polsko - odborná stáž v rámci projektu Česko - polské spolupráce
20. 6. 2015 – 21. 6. 2015
Univerzita sv. Konstanina Filozofa, Nitra, Slovensko - přednáška na konferenci
16. 5. 2015 – 14. 6. 2015
American Academy in Rome, Řím, Itálie - studijní pobyt
2. 5. 2015 – 14. 5. 2015
Britská národní knihovna, Londýn, Velká Británie - studijní pobyt
15. 1. 2015 – 17. 1. 2015
Varšavská univerzta, Varšava, Polsko - přednáška na konferenci
5. 12. 2014 – 12. 12. 2014
Francouzská národní knihovna, Paříž, Francie - studijní pobyt
12. 10. 2014 – 19. 10. 2014
Itálie: Universita degli Studi, Florencie - výuka (Erasmus)
25. 9. 2014 – 30. 9. 2014
Univerzita Wroclaw, Wroclaw, Polsko - odborná stáž v rámci projektu Česko - polské spolupráce
15. 9. 2014 – 16. 9. 2014
Komenského univerzita, Bratislava, Slovensko - přednáška na konferenci
27. 8. 2014 – 31. 8. 2014
Kodaňská univerzita, Kodaň, Dánsko - účást na konferenci
25. 11. 2013 – 2. 12. 2013
Italská národní knihovna, Řím, Itálie - studijní pobyt
1. 10. 2013 – 6. 10. 2013
Univerzita Aberdeen, Aberdeen, Velká Británie - odborný workshop
20. 9. 2013 – 26. 9. 2013
Lublaňská univerzita, Lublaň, Slovinsko - přednáška na konferenci
28. 8. 2013 – 2. 9. 2013
Lisabonská univerzita, Lisabon - přednáška na konferenci
20. 3. 2013 – 27. 3. 2013
Cambridge University, Cambridge, Velká Británie - studijní pobyt
15. 11. 2012 – 22. 11. 2012
Oxford University, Oxford, Velká Británie - studijní pobyt
1. 8. 2012 – 30. 8. 2012
Rakouská národní knihovna, Vídeň, Rakousko - studijní pobyt
20. 4. 2012 – 27. 4. 2012
Universita degli Studi, Florencie, Itálie - Erasmus
2. 7. 2011 – 9. 7. 2011
Edinburg University, Edinburg, Velká Británie - účast na konferenci
23. 4. 2011 – 30. 4. 2011
Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko - Erasmus
10. 5. 2008 – 17. 5. 2008
Univerzita Wroclaw, Polsko - výuka (Erasmus)
22. 7. 2005 – 30. 7. 2005
Lovaňská univerzita, Lovaň, Belgie - studijní pobyt
2. 6. 2003 – 10. 7. 2003
The German Marshall Fund of the United States, USA - studijní pobyt
6. 5. 2001 – 12. 5. 2001
Carleton University, Ottawa, Kanada - referát na konferenci
24. 11. 2000 – 25. 11. 2000
Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko - referát na konferenci
30. 7. 1998 – 6. 8. 1998
Univerzita Tübingen, Tübingen, SRN - referát na konferenci
1. 3. 1998 – 20. 6. 1998
Káhirská univerzita, Káhira, Egypt - studijní pobyt
17. 9. 1995 – 18. 9. 1995
Muzeum Aquincum, Budapešť - příprava scénáře výukového filmu
20. 6. 1994 – 23. 6. 1994
Archeologický park Carnuntum, Rakousko - příprava scénáře výukového filmu
1. 10. 1992 – 20. 12. 1992
Vídeňská univerzita, Vídeň, Rakousko - studijní pobyt
 

Jazykové znalosti

Latina
pokročilý
Angličtina
pokročilý
Němčina
středně pokročilý
Ruština
středně pokročilý
Italština
pasivní znalost
Řečtina
pasivní znalost
 


Barokní latina jako kulturně-historický fenomén
Lubor Kysučan
Rok: 2016
stať ve sborníku

Classical Languages as the Barometer of Political Change in Communist Czechoslovakia
Lubor Kysučan
Rok: 2016, Wydawnictwo DiG
kapitola v odborné knize

Hledání míry věcí. Antická civilizace mezi chudobou, askezí a konzumem.
Lubor Kysučan
Rok: 2015, Centro Aletti - Refugium
kapitola v odborné knize

Povodně v českých zemích v 16. - 18. století ve světle starých tisků
Lubor Kysučan, Stanislav Ondráček, Jan Munzar
Rok: 2015, Knihy a dějiny
článek v odborném periodiku

Venkov a krajina. Evropská krajina mezi venkovem a městem, mezi antikou a novověkem
Lubor Kysučan, Petr Jelínek
Rok: 2014, Munipress
odborná kniha

Latin Texts from the Czech history
Lubor Kysučan
Rok: 2013, Imprensa da Universidade de Coimbra
kapitola v odborné knize

Antické tradice v barokní latinské literatuře českých zemí
Lubor Kysučan
Rok: 2011, Univerzita Palackého Olomouc
odborná kniha

At the Turn of Time ( Nine Reflections on the Close of Ancient Eras and the Second Millennium).
Lubor Kysučan
Rok: 2000
stať ve sborníku

Na zlomu času
Lubor Kysučan
Rok: 1997, Univerzita Palackého
odborná kniha

Cesta z města
Lubor Kysučan
Rok: 2021, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize

Latina v dějinách evropské kultury.
Lubor Kysučan
Rok: 2021, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize

Literatura v dotyku s přírodou
Jan Malura, Lubor Kysučan, Martin Tomášek
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezi bukolskou idylou a exploatací 2
Lubor Kysučan
Rok: 2021, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize

Múza Kleió v barokním šatu.
Lubor Kysučan
Rok: 2021, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Netradiční příběh planety
Lubor Kysučan
Rok: 2021, ARPOK, o.p.s.
kapitola v odborné knize

Pod křídly Múzy Kleió
Lubor Kysučan
Rok: 2021, Městská knihovna Klatovy
kapitola v odborné knize

Acanthis, Jakub
Lubor Kysučan
Rok: 2020, Walter de Gruyter, GmbH
kapitola v odborné knize

Acanthis, Kašpar Ladislav
Lubor Kysučan
Rok: 2020, Walter de Gruyter, GmbH
kapitola v odborné knize

Altersperger, Přemysl
Lubor Kysučan
Rok: 2020, Walter de Gruyter, GmbH
kapitola v odborné knize

Classical Tradition in Czech Renaissance and Baroque Literature.
Lubor Kysučan
Rok: 2020, Firenze University Press
kapitola v odborné knize

Colidius of Solnice, Melchior
Lubor Kysučan
Rok: 2020, Walter de Gruyter, GmbH
kapitola v odborné knize

Ethical and legal aspects of nature conservation in classical antiquity
Lubor Kysučan
Rok: 2020, Danubius University-MSD
kapitola v odborné knize

Iesenius a Iessen, Ioannes
Lubor Kysučan
Rok: 2020, Walter de Gruyter, GmbH
kapitola v odborné knize

Kochan of Prachová, Václav
Lubor Kysučan
Rok: 2020, Walter de Gruyter, GmbH
kapitola v odborné knize

Krupský the Younger, Jakub
Lubor Kysučan
Rok: 2020, Walter de Gruyter, GmbH
kapitola v odborné knize

Mapa jako osud aneb jak geografie, krajina a životní prostředí ovlivňovaly civilizaci starověkého Řecka
Lubor Kysučan
Rok: 2020, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
kapitola v odborné knize

Mezi bukolskou idylou a exploatací. Jak geografie a environmentální problémy ovlivňovaly tvář krajiny a běh dějin starověkého Řecka I
Lubor Kysučan
Rok: 2020, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize

Řecká mytologie
Lubor Kysučan
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace

Stanislav Vydra - zapomenutý autor české novolatinské literatury
Lubor Kysučan
Rok: 2020, Vysoká škola Danubius-MSD
kapitola v odborné knize

Využití a tvorba latinských a řecko-latinských termínů v češtině
Lubor Kysučan
Rok: 2020, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize

Z Elegancí latinského jazyka
Lubor Kysučan
Rok: 2020
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Z Kolace Nového zákona
Lubor Kysučan
Rok: 2020
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Aboriginové
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize

Acta
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize

Bitva u Zely
Lubor Kysučan
Rok: 2019, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize

Classical Topics on the Stages of Brno Theatres between 1948-1989
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Wydawnictwo DiG
kapitola v odborné knize

Dominát
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize

Dopis všem evropským matematikům infomující o teledioptrickém díle
Lubor Kysučan
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hry v dávném Římě
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize

Kalokagathia
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize

Krajina ludí, bohov a héroov. Geografia a prírodné podmienky antického Grécka.
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Perfekt
kapitola v odborné knize

Obelisky
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize

Prvotiskový misál z kostela v Nákle u Olomouce - proměna liturgické knihy v pamětní
Miroslav Myšák, Zuzana Bernátová, Lubor Kysučan
Rok: 2019, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Záhadná graffiti z athénské agory
Lubor Kysučan
Rok: 2019, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize

Adventus jako římská úřednická slavnost
Lubor Kysučan
Rok: 2018
stať ve sborníku

Občané světa nebo občané provincií?
Lubor Kysučan
Rok: 2018
stať ve sborníku

Intoxikace římské civilizace olovem-mýtus nebo realita?
Lubor Kysučan
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KYSUČAN, L. - FEJFUŠOVÁ, M. Dějepis 6 -Pravěk, starověk ? učebnice pro 6. ročník základní školy
Lubor Kysučan
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Portrétní galerie proboštů a opatů kanonie premonstrátek v Chotěšově
Lubor Kysučan, Jana Oppeltová
Rok: 2017, Minulostí západočeského kraje
článek v odborném periodiku

Agricola bonus - mezi ideálem a propagandou
Lubor Kysučan
Rok: 2016, STIMUL - centrum informatiky a vzdelávania FiF UK
kapitola v odborné knize

Barokní latina jako kulturně-historický fenomén
Lubor Kysučan
Rok: 2016
stať ve sborníku

Classical Languages as the Barometer of Political Change in Communist Czechoslovakia
Lubor Kysučan
Rok: 2016, Wydawnictwo DiG
kapitola v odborné knize

Classical Tradition in the Czech Literature of Middle Ages, Humanism and Baroque Era
Lubor Kysučan
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mýtus nebo realita? Ekologická krize v antice ve světle písemných pramenů
Lubor Kysučan
Rok: 2016, Studia historica Nitriensia
článek v odborném periodiku

Antický kult přírody a příroda v antickém kultu
Lubor Kysučan
Rok: 2015, Refugium
kapitola v odborné knize

Classical Topics on the Stages of Theatres in Brno between 1948 and 1989
Lubor Kysučan
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hledání míry věcí. Antická civilizace mezi chudobou, askezí a konzumem.
Lubor Kysučan
Rok: 2015, Centro Aletti - Refugium
kapitola v odborné knize

Povodně v českých zemích v 16. - 18. století ve světle starých tisků
Lubor Kysučan, Stanislav Ondráček, Jan Munzar
Rok: 2015, Knihy a dějiny
článek v odborném periodiku

odborná stáž
Lubor Kysučan
Rok: 2014
působení v zahraničí

Venkov a krajina. Evropská krajina mezi venkovem a městem, mezi antikou a novověkem
Lubor Kysučan, Petr Jelínek
Rok: 2014, Munipress
odborná kniha

výuka v rámci programu Erasmus
Lubor Kysučan
Rok: 2014
působení v zahraničí

Europatria project in the Czech Republic
Lubor Kysučan
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Latin Texts from the Czech history
Lubor Kysučan
Rok: 2013, Imprensa da Universidade de Coimbra
kapitola v odborné knize

výuka v rámci programu Erasmus
Lubor Kysučan
Rok: 2012
působení v zahraničí

Antické tradice v barokní latinské literatuře českých zemí
Lubor Kysučan
Rok: 2011, Univerzita Palackého Olomouc
odborná kniha

At the Turn of Time ( Nine Reflections on the Close of Ancient Eras and the Second Millennium).
Lubor Kysučan
Rok: 2000
stať ve sborníku

Na zlomu času
Lubor Kysučan
Rok: 1997, Univerzita Palackého
odborná kniha

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Franc JanCísař Aurelianus, Restitutor Orbisbakalářská 2022 
Pražáková PatricieHygiena v antickém Říměbakalářská 2022 
Endl DominikPůvod, zvyky a mytologie germánských kmenů ve světle antických pramenůbakalářská 2021 
Fejko KryštofZánik otroctví ve starém Římě a jeho formybakalářská 2021 
Janková GabrielaStaroegyptské náboženství a římská společnostbakalářská 2021 
Martincová SabinaCivilizační nemoce starověkubakalářská 2021 
Olšák MartinPobyt římských jednotek na Moravě ve světle archeologických a dobových písemných pramenůbakalářská 2021 
Vaněk JakubPataňdžaliho jógasútra: filosofie klasické jógybakalářská 2021 
Filgas DanielVyužívání antických dějin a symboliky ve sporu o název Makedonie.bakalářská 2020 
Plačková NikolaVegetariánství ve starověkubakalářská 2020 
Špaček RomanSymbolika starého Říma v italském fašismubakalářská 2020 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub