OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Ljuba Mrověcová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 604, budova D
funkce:
obor činnosti:lexikologie, podnikatelská ruština, ruština pro nerusisty
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1854
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Mrověcová, L. Neologizmy v russkom i češskom jazykach - biznes jazyki. 2017.
Mrověcová, L. Obučenije v Češskoj respublike i v Ostravskom universitete. 2017.
Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika. 2017.
Mrověcová, L. Sémantická specifika a variabilita konceptu "pravda" v českých a ruských parémiích (kognitivní a kulturologický aspekt). In: Parémie národů slovanských VIII. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 221-231. ISBN 978-80-7464-905-9.
Mrověcová, L. Tipy terminov-neologizmov v češskom i russkom subjazykach (diachroničeskij i sinchroničeskij aspekt). Studia slavica XXI/1. 2017, č. XXI/1, s. 191-203. ISSN 1803-5663.
Mrověcová, L. O některých typech neologizmů v české a ruské bankovní terminologii. In: PROFILINGUA 2016 VÍCEJAZYČNOST JAKO CESTA K ÚSPĚCHU A PŘEKONÁVÁNÍ HRANIC - konference věnovaná odkazu Karla IV 2016-09-05 FF ZČU, Plzeň. s. 53-66. ISBN 978-80-261-0681-4.
Mrověcová, L. O některých typech neologizmů v české a ruské bankovní terminologii (diachronní a synchronní aspekt). In: Profilingua 2016. Plzeň: Filozofická fakulta Západočeské univerzity. 2016.
Mrověcová, L. Posudek na disertační práci Stanislavy Špačkové. 2016.
Mrověcová, L. Zaimstvovanija i Internacionalizmy v russkom jazyke sfery biznesa. 2016.
Mrověcová, L. Erasmus+, Lotyšská státní univerzita, 30. 11. 2015 - 4. 12. 2015. 2015.
Mrověcová, L. Erasmus+, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria, 4. 5. 2015 - 8. 5. 2015. 2015.
Mrověcová, L. Lotyšská státní univerzita. 2015.
Mrověcová, L. St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria. 2015.
Mrověcová, L. Vývojové tendence a inovace v českém a ruském lexiku sféry hotelnictví. In: Dialog kultur VIII. Hradec Králové: Katedry slavistiky PdF UHK. 2015.
Mrověcová, L. Vývojové tendence a inovace v českém a ruském lexiku sféry hotelnictví. Studia Slavica. 2015, roč. 19, s. 183-197. ISSN 1803-5663.
Mrověcová, L. Z historie západoslovanského panslavismu a východoslovanského slavjanofilství: setkání Slovanů v Sankt Peterburgu a v Moskvě roku 1867. In: Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk - literatura - kultura - politika). Brno: Galium, 2015. s. 481-491. ISBN 978-80-905336-5-3.
Mrověcová, L. Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia. 2014.
Mrověcová, L. Lingvokulturologicheskaja specifika poslovic s komponentom lež v russkom i cheskom jazykach. Rossica Olomucensia Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2014, roč. 53, s. 57-71. ISSN 0139-9268.
Mrověcová, L. Opole University, Poland. 2014.
Mrověcová, L., Mrhačová, E., Balowski, M., Pančíková, M. a Kolberová, U. Parémie národů slovanských VII. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. 450 s. ISBN 978-80-7464-704-8.
Mrověcová, L. Frazémy s komponentem práce v ruském a českém jazyce. In: Dialog kultur VII. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Hradec Králové: Garamon, 2013. s. 205-213. ISBN 978-80-86472-57-7.
Mrověcová, L. Frazémy s komponentem práce v ruském a českém jazyce. In: Dialog kultur VII. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2013.
Mrověcová, L. Jazyky a metody cizojazyčné výuky. In: Rozvoj klíčových kompetencí pracovníků vysokých škol. Karviná: Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013. s. 105-115. STUDIA OECONOMICA, Vědecké monografie SU v Opavě. ISBN 978-80-7248-922-0.
Mrověcová, L. Lingvokulturologicheskaja specifika poslovic s komponentom lež v russkom i cheskom jazykach. In: XXII Olomoucké dny rusistů. Olomouc: Univerzita Palackého. 2013.
Mrověcová, L. Mezinárodní projekt l-pack v zahajovací etapě: Citizenship Language Pack for Migrants in Europe. In: Sborník příspěvků ze závěrečného semináře projektu L-Pack Citizenship Language Pack for Migrants in Europe. SU OPF v Karvné: SU OPF v Karvné, 2013. SU OPF v Karvné, 2013. s. 11-19. ISBN 978-80-7248-865-0.
Mrověcová, L. Rozvíjení komunikativních/komunikačních kompetencí migrantů prostřednictvím L-Packu. In: Sborník příspěvků ze závěrečného semináře projektu L-Pack Citizenship Language Pack for Migrants in Europe. Karviná: SU OPF v Karvné, 2013. SU OPF v Karvné, 2013. s. 32-38. ISBN 978-80-7248-865-0.
Mrověcová, L. Sborník příspěvků ze závěrečného semináře projektu L-Pack Citizenship Language Pack for Migrants in Europe. 2013.
Mrověcová, L. TRADIČNÍ VERSUS MODERNÍ METODY A FORMY VE VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ. In: Rozvoj kompetencí managementu a pracovníku VŠ MSK (s podporou ICT). Hradec n. Moravicí: Slezská univerzita v Opavě a Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Mrověcová, L. Univerzita Gdaňsk. 2013.
Mrověcová, L. Z historie západoslovanského panslavismu a východoslovanského slavjanofilství. In: IV. kongres českých slavistů. Telč: Česká asociace slavistů. 2013.
Mrověcová, L. Dokument, dokumentovedenie, dokumentooborot i deloproizvodstvo v Rossijskoj Federacii. In: Russkij jazyk v delovoj kommunikacii / JĘZYK ROSYJSKI W KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ. 1. vyd. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012. s. 101-188. ISBN 978-83-7051-692-5.
Mrověcová, L. Erasmus+, Mrověcová, L. Tallinn University, Estonia, 30. 4. 2012 - 7. 5. 2012. 2012.
Mrověcová, L., Kolberová, U. a Pančíková, M. Parémie národů slovanských VI. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. 288 s. ISBN 978-80-7464-127-5.
Rudincová, B., Mrověcová, L., Kupcevičová, J. a Kolberová, U. Parémie národů slovanských VI [Konference]. katedra slavistiky, FF OU v Ostravě, Česká republika. 2012.
Mrověcová, L. Parémie národů slovanských VI. 2012.
Mrověcová, L. Ruské a české frazémy s klíčovým slovem dluh/dolg a jejich deriváty. In: Parémie národů slovanských VI. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2012. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2012. s. 163-172. ISBN 978-80-7464-127-5.
Mrověcová, L. Ruština pro pracovní jednání a úřední korespondenci. 2012.
Mrověcová, L. Tallinn University, Estonia. 2012.
Mrověcová, L. Učební materiál L-Pack z hlediska úrovní SERR. In: Výuka a testování cizích jazyků v kontextu Společného evropského referenčního rámce (SERR). Praha: Univerzita Karlova v Praze Ústav jazykové a odborné přípravy, 2012. Univerzita Karlova v Praze Ústav jazykové a odborné přípravy, 2012. s. 20-27. ISBN 978-80-87238-08-0.
Mrověcová, L. Čeština pro rusky mluvící 2. 2011.
Mrověcová, L. Lexikálně-sémantická analýza nominací ruských ?obchodníků? v historickém kontextu. Studia slavica. 2011, č. XV, s. 285-295. ISSN 1803-5663.
Mrověcová, L. Ruština pro komunikaci v podnikání. 2011.
Mrověcová, L. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 2011.
Mrověcová, L. Zkušenosti s přípravou a realizací e-learningového kurzu Ruština ve sfére podnikání. In: FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE AS AN INTEGRAL COMPONENT OF THE UNIVERSITY GRADUATE PROFILE III. Brno: Univerzita of Defence in Brno, 2011. Univerzita of Defence in Brno, 2011. s. 105-113. ISBN 978-80-7231-809-4.
Mrověcová, L. Delovaja perepiska v Rossiji. 2010.
Mrověcová, L. E-learningová výuka cizích jazyků v distanční formě studia. In: IV. vedecká mezinárodná konferencia. Bratislava: Ekonóm, 2010. Ekonóm, 2010. ISBN 978-80-225-2949-5.
Mrověcová, L. Funkční stylistika ruského jazyka. 2010.
Mrověcová, L. Integrace anglicismů v současné ruské ekonomické terminologii z hlediska procesů jazykové globalizace. 2010.
Mrověcová, L. Modifikace frazémů v titulcích ekonomických periodik. In: Parémie národů slovanských V. Ostrava: FF OU v Ostravě, 2010. s. 119-127. ISBN 978-80-7368-930-8.
Mrověcová, L. Některé aktuální frazémy v ruských a českých ekonomických periodikách komentující realitu nové tržní ekonomiky. In: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej. Banská Bystrica: FHV UMB, 2010. FHV UMB, 2010. s. 91-104. ISBN 978-80-8083-960-4.
Mrověcová, L. Opolská univerzita. 2010.
Mrověcová, L., Kupcevičová, J., Grygerková, M. a Jankovičová, M. Parémie národů slovanských V. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010. 164 s. ISBN 978-80-7368-930-8.
Mrověcová, L. Pojetí univerbizace v ruské a české lingvistice. In: Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filolologicko-areálových studií. Brno: Tribun EU, 2010. s. 427-441. ISBN 978-80-7399-987-2.
Mrověcová, L. Univerzita v Katowicích. 2010.
Mrověcová, L. Výuka ruštiny ve dvou formách distančního studia na OPF SU v Karviné. In: sborník z mezinárodní konference Cizí jazyky se specifickým zaměřením ve výuce a testování (včetně češtiny pro cizince). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, 2010. Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, 2010. s. 42-55. ISBN 978-80-87238-03-5.
Mrověcová, L. Čeština pro rusky mluvící. 2009.
Mrověcová, L. INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA. 2009.
Mrověcová, L. Pojmenování nových profesí a pozic v oblasti ekonomiky a podnikání: v rusko-českém srovnávacím plánu. In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, Tribun EU, 2009. Ústav slavistiky FF MU v Brně, Tribun EU, 2009. s. 154-163. ISBN 978-80-7399-889-9.
Mrověcová, L. Stylově příznakové neologizmy v ruských a českých ekonomických periodikách. Acta Academica Karviniesia. 2009, roč. 2009, s. 155-167. ISSN 1212-415X.
Mrověcová, L. Univerzita Mateje Bela. 2009.
Mrověcová, L. Univerzita v Oulu. 2009.
Mrověcová, L. Abreviatury názvů podniků, firem a institucí v současných ruských a českých periodikách: (synchronně konfrontační analýza). In: Acta Academica Karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. s. 128-142. ISSN 1212-415X.
Mrověcová, L. Elektronnoje učebnoje posobije. In: Sborník z XIV. mezinárodní vědecké konference. Ostrava: FF, Ostravská univerzita, 2008. FF, Ostravská univerzita, 2008. s. 115-125. ISBN 978-80-7368-583-6.
Mrověcová, L. Novoje učebnoje posobije: Russkij jazyk v torgovlje. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: FF, Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. FF, Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 237-241. ISBN 978-80-244-1994-7.
Mrověcová, L. Sociokulturní minimum v učebnici Čeština pro rusky mluvící cizince I. In: Sociokulturní kompetence ve výuce cizího jazyka a SERR. Praha, Ratiboř: Univerzita Karlova v Praze, Státní vysoká odborná škola v Ratiboři, 2008. s. 125-136. ISBN 978-83-60730-20-1.
Mrověcová, L. Talinská státní univerzita. 2008.
Mrověcová, L. Univerzita v Oulu. 2008.
Mrověcová, L. Výuka ruštiny v obchodu a podnikání fromou e-Learningu v distanční formě studia. In: Hladanie ekvivalentnosti IV.. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově. 2008.
Mrověcová, L. Vývoj, klasifikace a produktivita ruských a českých abreviatur ekonomické povahy: diachronně-synchronní aspekt. In: Studia Slavica XII. Opole: Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2008. Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2008. s. 197-207. ISSN 1214-3111.
Mrověcová, L. Češskij jazyk dlja inostrastrannych studentov, govorjaščich na russkom jazyke I. In: VIII. Slavističeskije čtenija pamjati professora R. A. Dmitrijeva i professora G. I. Safronova. Sankt-Peterburg: Filologičeskij fakultet SPbFU, 2007. Filologičeskij fakultet SPbFU, 2007. s. 199-205. ISBN 978-5-8465-0713-5.
Mrověcová, L. Čeština pro zahraniční studenty hovořící slovanskými jazyky I. 2007.
Mrověcová, L. E-Learningová opora pro výuku ruštiny ve sféře obchodu a podnikání. 2007.
Mrověcová, L. Obchodní ruština. 2007.
Mrověcová, L. Obučenije delovomu russkomu jazyku - novaja forma obučenija e-Learning. In: Mir russkogo slova i russkoe slovo v mire, tom 3 - Russkij jazyk: Diachronija i dinamika jazykovych processov, Funkcionalnyje raznovidnosti russkogo jazyka. Sofie: Heron Press Sofia, 2007. Heron Press Sofia, 2007. s. 430-436. ISBN 978-954-580-215-7.
Mrověcová, L. Sociolingvistické aspekty formování ruštiny sféry obchodu a podnikání v ekonomicko-komerčních periodikách. In: Slovanské studie XI Ostravská univerzita - Universytet Opolski, Studia slavica XI OU. Ostrava: OU FF 236/2007, 2007. OU FF 236/2007, 2007. s. 165-175. ISBN 978-80-7368-381-8.
Mrověcová, L. Sopostaviteľnyj analiz semantičeskich struktur slov. In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Dialog kultur IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007. Oftis, 2007. s. 115-121. ISBN 978-80-86845-73-9.
Mrověcová, L. Typologie přejatých substantiv v ruských a českých ekonomických textech. In: Acta academia karviniensia. Frýdek-Místek: Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné, 2007. Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné, 2007. s. 130-143. ISBN ISSN: 1212-415X.
Mrověcová, L. Analýza nominací domácích elektrospotřebičů v současné ruštině, češtině a slovenštině (ve srovnávacím aspektu). In: Zborník z Medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov Hľadanie ekvivalentnosti III. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, FF, 2006. Prešovská univerzita v Prešove, FF, 2006. s. 628-640.
Mrověcová, L. Produktivnyje univerbaty v sovremennych russkich i češskich ekonomičeskich periodikach (v sopostavitelnom aspekte). -. 2006, roč. 26, č. 12, s. 59-67. ISSN 0137-298X.
Mrověcová, L. Aktualnyje emocional´no okrašennyje kommerčeskije terminy v sovremennoj russkoj i češskoj ekonomičeskoj pečati. In: XIII. mezinárodní vědecká konference. Ostrava: FF OU, 2005. FF OU, 2005. s. 93-97. ISBN 80-7368-120-X.
Mrověcová, L. O nekotorych novych učebnych posobijach po russkomu jazyku sfery ekonomiki i biznesa. In: Sborník z mezinárodní konference. Praha: VŠE Praha, 2005. VŠE Praha, 2005. s. 286-293. ISBN 80-245-0997-4.
Mrověcová, L. Produktivní internacionální afixy v ruštině a češtině sféry obchodu a podnikání. In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2). Brno: Ústav slavistiky FF MU Brno, 2005. Ústav slavistiky FF MU Brno, 2005. s. 70-77. ISBN 80-89183-15-8.
Mrověcová, L. Strukturální zvláštnosti ruských reklamních sloganů. In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Ústí nad Orlicí: Univerzita Hradec Králové, Ed. O. Richterek, 2005. Univerzita Hradec Králové, Ed. O. Richterek, 2005. s. 73-81. ISBN 80-86845-15-X.
Mrověcová, L. Analýza a komparace aktuálních a produktivních kvazikompozit v současném ruském a českém ekonomicko-komerčním tisku. In: Mezinárodní vědecké sympozium. Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 93-96. ISBN 80-7368-026-2.
Mrověcová, L. Historie Petrohradské univerzity a charakter kateder anglistiky a slavistiky. -. 2004, s. 275-280. ISSN 1212-415X.
Mrověcová, L. Nominace některých nových výrobků z oblasti elektrotechniky v ruské a české reklamě. In: Mezinárodní vědecká konference . Liberec: TU Liberec, 2004. TU Liberec, 2004. s. 179-186.
Mrověcová, L. O nekotorych frazeologičeskich jedinicach v sovremennoj russkoj i češskoj ekonomičesko-kommerčeskoj periodike. In: Acta facultatis Philosophicae universitatis Prešoviensis, Humanistický zbornik 8 (AFPhPU 108/190). Prešov: Prešovská univerzita, Katedra rusistiky a translatológie, 2004. Prešovská univerzita, Katedra rusistiky a translatológie, 2004. s. 135-145. ISBN 80-8068-314-X.
Mrověcová, L. Ob odnom tipe univerbatov produktivních v sovremennych russkich i češskich ekonomičeskich periodikach (v sopostavitelnom aspekte). In: Materialy meždunarodnoj naučnoj konferenciji slavistov. Sankt Peterburg: FF SPU, 2004. FF SPU, 2004. s. 37-42. ISBN 5-8465-0376-4.
Mrověcová, L. Frazeologičeskije jedinicy v sovremennych russkich i češskich periodikach. In: Mezinárodní vědecká konference. Olomouc: FF UP Olomouc, 2003. FF UP Olomouc, 2003. s. 470-478. ISBN 80-244-0538-5.
Mrověcová, L. Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Lepilová, K. - Vorel, J.: Kapitoly z ruské literatury a kultury I (1. pol. 19. stol.). Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky.. 2003.
Mrověcová, L. Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Nedomová, Z.,Rudincová, B.: Vybrané kapitoly z funkční stylistiky a gramatiky ruštiny. Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky.. 2003.
Mrověcová, L. Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Vavrečka, M.: Funkční lexikologie. Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky. 2003.
Mrověcová, L. Specifika formování ruštiny sféry obchodu a podnikání v rovině lexikálně slovotvorné (ve srovnání s češtinou. 2003.
Mrověcová, L. Zaimstvovanija v rossijskoj i češskoj ekonomičeskoj periodike. In: Materialy X kongressa Meždunarodnoj associjacii prepodavatelej russkogo jazyka i literatury. Sankt Peterburg: FF SPU, 2003. FF SPU, 2003. s. 122-130. ISBN 5-7325-0754-X.
Mrověcová, L. O nekotorych sintaktičeskich struturach zagolovkov v sovremennych russkich dělových periodikach ( v sopostavitelnom aspekte s češskimi periodikami. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 81-89. ISBN 80-7042-617-9.
Mrověcová, L. Specifika podnikatelské činnosti v Rusku. Exkurz do dějin podnikatelství v Rusku, I. Acta academica karviniensis SU. 2002, s. 177-184. ISSN 1212-415X.
Mrověcová, L. Specifika podnikatelské činnosti v Rusku. Exkurz do dějin podnikatelství v Rusku, II. In: Acta academica karviniensis SU. Opava: SU Opava, 2002. SU Opava, 2002. s. 162-174. ISBN 1212-415X.
Mrověcová, L. Státní Petrohradská univerzita, Katedra slovanských jazyků. 2002.
Mrověcová, L. Kompozita analyticko-adjektivního typu v komerčních textech jako výsledný produkt při procesu univerbizace. In: 9. mezinárodní vědecká konference. Ostrava: FF OU, 2001. FF OU, 2001. s. 45-51. ISBN 80-7042-598-9.
Mrověcová, L. Novyje učebnyje posobija po russkomu jazyku dlja inostrancev, izučajuščich ekonomiku i biznes v vuzach v sovremennom Sankt Peterburge. Plzeň: ZU Plzeň, 2001. ZU Plzeň, 2001. s. 391-402. ISBN 80-7082-63-7.
Mrověcová, L. Pennsylvánská univerzita. 2001.
Mrověcová, L. Reklama v současném Sankt-Peterburgu. In: Sborník prací z mezinárodní konference . Opava: SU Opava, 2001. SU Opava, 2001. s. 338-347. ISBN 80-7248-121-5.
Mrověcová, L. Státní univerzita v Sankt Peterburgu. 2001.
Mrověcová, L. Strukturalnyje i semantičeskije osobennosti nazvanij sovremennych peterburgskich kompanij, predprijatij, učreždenij i firm. In: Rossica Olomucensia XL . Olomouc: FF UP, 2001. FF UP, 2001. s. 479-487. ISBN 80-244-0538-5.
Mrověcová, L. Opyt raboty po podgotovke studentov k meždunarodnomu ekzamenu Byznys i kommercija. In: Rossica Olomucensia XXXVIII. Olomouc: FF OP Olomouc, 2000. FF OP Olomouc, 2000. s. 587-590. ISBN 80-244-0116-9.
Mrověcová, L. Pennsylvánská univerzita a výuka slovanských jazyků. Cizí jazyky. 2000, roč. 43, s. 134-136. ISSN 1210-1811.
Mrověcová, L. Profesní jazyk v rámci cizojazyčné výuky (ruština, španělština).. In: Sborník prací z mezinárodní konference . Opava: OPF SU, 2000. OPF SU, 2000. s. 693-699. ISBN ISBN 80-7248-059-6.
Mrověcová, L. Slavjanskije jazyki v SŠA i vkratce o slavjanských jazykách v MU v Brno. In: Materialy meždunarodnoj naučnoj konferenciji slavistov. Sankt Peterburg: FF SPU, 2000. FF SPU, 2000. s. 238-247. ISBN 83-7063-331-5..
Mrověcová, L. Taylor Institution Library Oxford - Slovanská knihovna. 2000.
Mrověcová, L. Biznes-kurs dlja delových ljudej učebnoje posobije dlja podgotovki buduščich perevodčikov v oblasti ekonomiki, torgovli i sfery uslug. In: Sborník prací ze VII. Mezinárodní vědecké konference . Ostrava: FF OU, 1999. FF OU, 1999. s. 83-84. ISBN 80-7042-549-0.
Mrověcová, L. Pensylvánská univerzita. 1999.
Mrověcová, L. Russkij jazyk v delovom občšeniji, Michalkina I., Klobukova.... 1999.
Mrověcová, L. Tendence ve vývoji současné ruštiny . Komerční ruština má zelenou.. Sborník prací OPF SU. 1997, s. 139-142. ISSN 80-85879-62-X.


AutorNázev práceTypRok
Vrubelová TerezaPrezentace a komparace slovní zásoby obuvnictví na příkladu českého podniku Baťa a ruského podniku Unicheldiplomová 2017 
Vitoslavský JanKomparace pražského a moskevského metra (Česko-ruský terminologický glosář)diplomová 2016 
Cholevová BarboraJazykové zvláštnosti v ruských a českých reklamních textech v oblasti kinematografiediplomová 2015 
Karpfová HanaAnalýza jazyka příbalových návodů k obsluze vybraných domácích spotřebičů. Vypracování překladového tématického slovníkudiplomová 2015 
Kanclířová KristýnaKomparace některých druhů kontraktů v ruštině a češtině (vytvoření rusko-českého a česko-ruského terminologického slovníku)diplomová 2014 
Schoupalová BarbaraAnalýza jazyka reklam ruských a českých cestovních kancelářídiplomová 2014 
Ševečková BarboraRuská a česká bankovní terminologie v oblasti mezinárodního obchodudiplomová 2014 
Kaczmarzová TaťánaE-commerce v malém podniku (vytvoření česko-ruského oborového slovníku)diplomová 2013 
Kukuricášová Monika\rus{Russkaya i cheshskaya terminologiya gostinichnogo biznesa (sostavlenie otraslevogo slovarya)diplomová 2013 
Pohludková Michaela\rus{Predprinimatelp1stvo v Rossii i CHekhii s cheshsko-russkim mini-slovare0m dlya nachinayuwego biznesmenadiplomová 2013 
Šafaříková Iveta\rus{Prezentaciya cheshskogo i rossii0skogo predpriyatii0 toi0 zhe specializacii i sostavlenie otraslevogo slovaryadiplomová 2013 
Kosa Martin\rus{Tipologiya frazeologizmov v sovremennykh rossii0skikh e1konomicheskikh SMIdiplomová 2012 
Števove Jiří\rus{Kompp1yuternaya terminologiya kak vazhnaya sostavnaya chastp1 leksicheskogo fonda sovremennogo russkogo yazykadiplomová 2009 
Havel Filip\rus{Tamozhennoe upravlenie v CHR i RFbakalářská 2018 
Savelyeva Anastasia\rus{ Osobennosti bukhgalterskogo ucheta v Rossii i v CHekhii bakalářská 2018 
Starostková Leona\rus{Klastery na territorii CHeshskoi0 Respubliki i Rossii0skoi0 Federaciibakalářská 2018 
Hulina David\rus{Razvitie telefonnykh apparatov v Chekhii i Rossii (sostavlenie cheshsko-russkogo slovarika terminov po telekommunikaciyam)bakalářská 2017 
Kempná Kamila\rus{Istoriya deneg v CHekhii i Rossiibakalářská 2017 
Staňková Nela\rus{Otdel kadrov i kadrovye dokumenty v CHeshskoi0 Respublike i Rossii0skoi0 Federacii (sostavlenie cheshsko-russkogo slovarika terminov v kadrovoi0 rabote) bakalářská 2017 
Hyklová Petra\rus{Russkaya terminologiya menedzhmenta po sravneniyu s cheshskoi0 terminologiei0 (Sostavlenie tematicheskogo cheshsko-russkogo slovarya) bakalářská 2016 
Kaczmarczyková Teresa\rus{Prakticheskii0 spravochnik dlya russkogo turista, sobirayuwegosya posetitp1 CHeshskuyu Respublikubakalářská 2016 
Fabiánová Klára\rus{Gumanitarnaya pomowp1 CHekhii na Ukrainebakalářská 2015 
Gajdošová Alžběta\rus{Istoricheskoe razvitie sredstv massovoi0 informacii v Rossiibakalářská 2015 
Hanáková Šárka\rus{Analiz yazyka russkikh obp2yavlenii0 (predlozhenie rabochikh mest)bakalářská 2015 
Rapantová Taťjana Kateřina\rus{Istoriya Olimpii0skikh igr i Zimnie Olimpii0skie igry Sochi 2014bakalářská 2015 
Semelová Dagmar\rus{Kurort AO Lugachovice - predlozhenie procedur russkoi0 klienturebakalářská 2015 
Doležalová Jitka\rus{Rechevye klishe v russkoi0 i cheshskoi0 predprinimatelp1skoi0 kommunikaciibakalářská 2014 
Piskunova Olesia\rus{Internacionalizmy v russkikh tekstakh kontraktov (po sravneniyu s cheshskimi tekstami)bakalářská 2013 
Seidlerová Eliška\rus{KHarakteristika populyarnykh cheshskikh i russkikh e1konomicheskikh gazetbakalářská 2013 
Černínová Marie\rus{Marketingovaya strategiya na rynke kosmetiki (na primere i sravnenii kompanii Oriflei0m v RF i CHR)bakalářská 2012 
Kročilová Eva\rus{Istoriya vozniknoveniya izobreteniya i razvitie fotografii v CHR i RFbakalářská 2012 
Schoupalová Barbara\rus{Seti bystrogo pitaniya v Rossii0skoi0 Federacii i v CHeshskoi0 Respublikebakalářská 2012 
Ulmanová Renáta\rus{Produkty AO ZHDB GROUP na rossii0skom rynkebakalářská 2012 
Bodareu Olga\rus{Reklama kak sostavnaya chastp1 marketingovoi0 strategiibakalářská 2011 
Pohludková Michaela\rus{Sociokulp1turnyi0 minimum dlya adaptacii v russkoi0 predprinimatelp1skoi0 sredebakalářská 2011 
Zelenskaya Nina\rus{Torgovo-e1konomicheskie otnosheniya mezhdu RF i CHRbakalářská 2011 
Jelínková Věra\rus{Anglicizmy kak neotp2emlemaya chastp1 e1konomicheskoi0 terminologii sovremennogo russkogo yazykabakalářská 2009 
Mielcová Tereza\rus {Process obrazovaniya nazvanii0 predpriyatii0: tipy i struktura nazvanii0 v russkom i cheshskom yazykakhbakalářská 2009 
Dvorská Petra\rus{Avtomobilp1naya promyshlennostp1 v Moravskosilezskom regionebakalářská 2008 
Szöcsová Olena\rus{Sovmestnye predpriyatiya v ostravskom regionebakalářská 2008 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub