Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Ljuba Mrověcová


titul, jméno, příjmení:PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 604, budova D
funkce:
obor činnosti:lexikologie, podnikatelská ruština, ruština pro nerusisty
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1854
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.University of Silesia Katowice
Ljuba Mrověcová
Rok: 2019
působení v zahraničí

University of Warsaw, Poland
Ljuba Mrověcová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Latinismy a grecismy v terminologii managementu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2020, Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky, Středoevropské centrum slovanských studií
kapitola v odborné knize

Latinismy a grecismy v terminologii managementu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Silesia Katowice
Ljuba Mrověcová
Rok: 2019
působení v zahraničí

University of Warsaw, Poland
Ljuba Mrověcová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Oponentský posudek na disertační práci Mgr. L.Plesníka
Ljuba Mrověcová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenzní posudek odborného článku
Ljuba Mrověcová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Univerzita P.J.Šafaríka v Košicích
Ljuba Mrověcová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Neologizmy v russkom i češskom jazykach - biznes jazyki
Ljuba Mrověcová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Obučenije v Češskoj respublike i v Ostravskom universitete
Ljuba Mrověcová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika
Ljuba Mrověcová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sémantická specifika a variabilita konceptu 'pravda' v českých a ruských parémiích (kognitivní a kulturologický aspekt)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Tipy terminov-neologizmov v češskom i russkom subjazykach (diachroničeskij i sinchroničeskij aspekt)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2017, Studia slavica XXI/1
článek v odborném periodiku

O některých typech neologizmů v české a ruské bankovní terminologii
Ljuba Mrověcová
Rok: 2016
stať ve sborníku

O některých typech neologizmů v české a ruské bankovní terminologii (diachronní a synchronní aspekt)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posudek na disertační práci Stanislavy Špačkové
Ljuba Mrověcová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zaimstvovanija i Internacionalizmy v russkom jazyke sfery biznesa
Ljuba Mrověcová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Erasmus+, Lotyšská státní univerzita, 30. 11. 2015 - 4. 12. 2015
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Erasmus+, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria, 4. 5. 2015 - 8. 5. 2015
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Lotyšská státní univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015
působení v zahraničí

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Vývojové tendence a inovace v českém a ruském lexiku sféry hotelnictví
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Vývojové tendence a inovace v českém a ruském lexiku sféry hotelnictví
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Z historie západoslovanského panslavismu a východoslovanského slavjanofilství: setkání Slovanů v Sankt Peterburgu a v Moskvě roku 1867
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015, Galium
kapitola v odborné knize

Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
Ljuba Mrověcová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Lingvokulturologicheskaja specifika poslovic s komponentom lež v russkom i cheskom jazykach
Ljuba Mrověcová
Rok: 2014, Rossica Olomucensia Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Opole University, Poland
Ljuba Mrověcová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Parémie národů slovanských VII
Ljuba Mrověcová, Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Urszula Kolberová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Frazémy s komponentem práce v ruském a českém jazyce
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frazémy s komponentem práce v ruském a českém jazyce
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013, Garamon
kapitola v odborné knize

Jazyky a metody cizojazyčné výuky
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013, Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
kapitola v odborné knize

Lingvokulturologicheskaja specifika poslovic s komponentom lež v russkom i cheskom jazykach
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezinárodní projekt l-pack v zahajovací etapě
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Rozvíjení komunikativních/komunikačních kompetencí migrantů prostřednictvím L-Packu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Sborník příspěvků ze závěrečného semináře projektu L-Pack Citizenship Language Pack for Migrants in Europe
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

TRADIČNÍ VERSUS MODERNÍ METODY A FORMY VE VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita Gdaňsk
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Z historie západoslovanského panslavismu a východoslovanského slavjanofilství
Ljuba Mrověcová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dokument, dokumentovedenie, dokumentooborot i deloproizvodstvo v Rossijskoj Federacii
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Rok: 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
kapitola v odborné knize

Erasmus+, Mrověcová, L. Tallinn University, Estonia, 30. 4. 2012 - 7. 5. 2012
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Urszula Kolberová, Marta Pančíková
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských VI
Blažena Rudincová, Ljuba Mrověcová, Jelena Kupcevičová, Urszula Kolberová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Ruské a české frazémy s klíčovým slovem dluh/dolg a jejich deriváty
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Ruština pro pracovní jednání a úřední korespondenci
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tallinn University, Estonia
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Učební materiál L-Pack z hlediska úrovní SERR
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Čeština pro rusky mluvící 2
Ljuba Mrověcová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lexikálně-sémantická analýza nominací ruských ?obchodníků? v historickém kontextu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2011, Studia slavica
článek v odborném periodiku

Ruština pro komunikaci v podnikání
Ljuba Mrověcová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Ljuba Mrověcová
Rok: 2011
působení v zahraničí

Zkušenosti s přípravou a realizací e-learningového kurzu Ruština ve sfére podnikání
Ljuba Mrověcová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Delovaja perepiska v Rossiji
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

E-learningová výuka cizích jazyků v distanční formě studia
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Funkční stylistika ruského jazyka
Ljuba Mrověcová, Zdeňka Nedomová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Integrace anglicismů v současné ruské ekonomické terminologii z hlediska procesů jazykové globalizace
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Modifikace frazémů v titulcích ekonomických periodik
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010, FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Některé aktuální frazémy v ruských a českých ekonomických periodikách komentující realitu nové tržní ekonomiky
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Opolská univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Parémie národů slovanských V
Ljuba Mrověcová, Jelena Kupcevičová, Marcela Grygerková, Milada Jankovičová
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Pojetí univerbizace v ruské a české lingvistice
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010, Tribun EU
kapitola v odborné knize

Univerzita v Katowicích
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Výuka ruštiny ve dvou formách distančního studia na OPF SU v Karviné
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Čeština pro rusky mluvící
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Pojmenování nových profesí a pozic v oblasti ekonomiky a podnikání
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Stylově příznakové neologizmy v ruských a českých ekonomických periodikách
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009, Acta Academica Karviniesia
článek v odborném periodiku

Univerzita Mateje Bela
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Univerzita v Oulu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Abreviatury názvů podniků, firem a institucí v současných ruských a českých periodikách
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Elektronnoje učebnoje posobije
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Novoje učebnoje posobije
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sociokulturní minimum v učebnici Čeština pro rusky mluvící cizince I
Ljuba Mrověcová, Grazyna Balowska, Milada Čadská
Rok: 2008, Univerzita Karlova v Praze, Státní vysoká odborná škola v Ratiboři
kapitola v odborné knize

Talinská státní univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Univerzita v Oulu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Výuka ruštiny v obchodu a podnikání fromou e-Learningu v distanční formě studia
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj, klasifikace a produktivita ruských a českých abreviatur ekonomické povahy
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Češskij jazyk dlja inostrastrannych studentov, govorjaščich na russkom jazyke I
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Čeština pro zahraniční studenty hovořící slovanskými jazyky I
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

E-Learningová opora pro výuku ruštiny ve sféře obchodu a podnikání
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obchodní ruština
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obučenije delovomu russkomu jazyku - novaja forma obučenija e-Learning
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sociolingvistické aspekty formování ruštiny sféry obchodu a podnikání v ekonomicko-komerčních periodikách
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sopostaviteľnyj analiz semantičeskich struktur slov
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Typologie přejatých substantiv v ruských a českých ekonomických textech
Ljuba Mrověcová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Analýza nominací domácích elektrospotřebičů v současné ruštině, češtině a slovenštině (ve srovnávacím aspektu)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Produktivnyje univerbaty v sovremennych russkich i češskich ekonomičeskich periodikach (v sopostavitelnom aspekte)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2006, -
článek v odborném periodiku

Aktualnyje emocional´no okrašennyje kommerčeskije terminy v sovremennoj russkoj i češskoj ekonomičeskoj pečati
Ljuba Mrověcová
Rok: 2005
stať ve sborníku

O nekotorych novych učebnych posobijach po russkomu jazyku sfery ekonomiki i biznesa
Ljuba Mrověcová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Produktivní internacionální afixy v ruštině a češtině sféry obchodu a podnikání
Ljuba Mrověcová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Strukturální zvláštnosti ruských reklamních sloganů
Ljuba Mrověcová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Analýza a komparace aktuálních a produktivních kvazikompozit v současném ruském a českém ekonomicko-komerčním tisku
Ljuba Mrověcová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Historie Petrohradské univerzity a charakter kateder anglistiky a slavistiky
Ljuba Mrověcová
Rok: 2004, -
článek v odborném periodiku

Nominace některých nových výrobků z oblasti elektrotechniky v ruské a české reklamě
Ljuba Mrověcová
Rok: 2004
stať ve sborníku

O nekotorych frazeologičeskich jedinicach v sovremennoj russkoj i češskoj ekonomičesko-kommerčeskoj periodike
Ljuba Mrověcová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ob odnom tipe univerbatov produktivních v sovremennych russkich i češskich ekonomičeskich periodikach (v sopostavitelnom aspekte)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Frazeologičeskije jedinicy v sovremennych russkich i češskich periodikach
Ljuba Mrověcová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Lepilová, K. - Vorel, J.: Kapitoly z ruské literatury a kultury I (1. pol. 19. stol.). Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky.
Ljuba Mrověcová, Jan Vorel, Květuše Lepilová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Nedomová, Z.,Rudincová, B.: Vybrané kapitoly z funkční stylistiky a gramatiky ruštiny. Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky.
Ljuba Mrověcová, Zdeňka Nedomová, Blažena Rudincová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Vavrečka, M.: Funkční lexikologie. Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky
Ljuba Mrověcová, Mojmír Vavrečka
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Specifika formování ruštiny sféry obchodu a podnikání v rovině lexikálně slovotvorné (ve srovnání s češtinou
Ljuba Mrověcová
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Zaimstvovanija v rossijskoj i češskoj ekonomičeskoj periodike
Ljuba Mrověcová
Rok: 2003
stať ve sborníku

O nekotorych sintaktičeskich struturach zagolovkov v sovremennych russkich dělových periodikach ( v sopostavitelnom aspekte s češskimi periodikami
Ljuba Mrověcová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Specifika podnikatelské činnosti v Rusku. Exkurz do dějin podnikatelství v Rusku, I
Ljuba Mrověcová
Rok: 2002, Acta academica karviniensis SU
článek v odborném periodiku

Specifika podnikatelské činnosti v Rusku. Exkurz do dějin podnikatelství v Rusku, II
Ljuba Mrověcová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Státní Petrohradská univerzita, Katedra slovanských jazyků
Ljuba Mrověcová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Kompozita analyticko-adjektivního typu v komerčních textech jako výsledný produkt při procesu univerbizace
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Novyje učebnyje posobija po russkomu jazyku dlja inostrancev, izučajuščich ekonomiku i biznes v vuzach v sovremennom Sankt Peterburge
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Pennsylvánská univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
působení v zahraničí

Reklama v současném Sankt-Peterburgu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Státní univerzita v Sankt Peterburgu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
působení v zahraničí

Strukturalnyje i semantičeskije osobennosti nazvanij sovremennych peterburgskich kompanij, predprijatij, učreždenij i firm
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Opyt raboty po podgotovke studentov k meždunarodnomu ekzamenu Byznys i kommercija
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Pennsylvánská univerzita a výuka slovanských jazyků
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Profesní jazyk v rámci cizojazyčné výuky (ruština, španělština).
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Slavjanskije jazyki v SŠA i vkratce o slavjanských jazykách v MU v Brno
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Taylor Institution Library Oxford - Slovanská knihovna
Ljuba Mrověcová
Rok: 2000
působení v zahraničí

Biznes-kurs dlja delových ljudej učebnoje posobije dlja podgotovki buduščich perevodčikov v oblasti ekonomiki, torgovli i sfery uslug
Ljuba Mrověcová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Pensylvánská univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 1999
působení v zahraničí

Russkij jazyk v delovom občšeniji, Michalkina I., Klobukova...
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tendence ve vývoji současné ruštiny . Komerční ruština má zelenou.
Ljuba Mrověcová
Rok: 1997, Sborník prací OPF SU
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
BPOR1Podnikatelská ruština 1
BPOR2Podnikatelská ruština 2
EFLX1Funkční lexikologie 1
EFLX2Funkční lexikologie 2
EKOPRKomunikace v profesní praxi v ruštině
EODBPOdborná praxe
EPOR1Podnikatelská ruština 1
EPOR2Podnikatelská ruština 2
EPOR3Podnikatelská ruština 3
EPOR4Podnikatelská ruština 4
ESBP1Seminář k bakalářské práci 1
ESBP2Seminář k bakalářské práci 2
ESBP3Seminář k bakalářské práci 3
EUPPPísemný projev
FODBPOdborná praxe
FPOR1Podnikatelská ruština 1
FPOR2Podnikatelská ruština 2
FPOR3Podnikatelská ruština 3
FPOR4Podnikatelská ruština 4
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
KRUS1Ruština 1 (A1)
KRUS2Ruština 2 (A1/A2)
KRUS3Ruština 3 (A2)
KRUS4Ruština 4 (B1)
NDSE1Seminář k diplomové práci 1
NDSE2Seminář k diplomové práci 2
NDSE3Seminář k diplomové práci 3
PDIS1Seminář k diplomové práci 1
PDIS2Seminář k diplomové práci 2
PDIS3Seminář k diplomové práci 3
PJRJazyk reklamy
PPDPřeklad dokumentů
PPOTSeminář k překladu odborného textu
PPPPsané publicistické texty
RUS1XRuština 1 (A1)
RUS2XRuština 2 (A1/A2)
RUS3XRuština 3 (A2)
RUS4XRuština 4 (B1)
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
0RU1XRuština 1 (A1)
0RU2XRuština 2 (A1/A2)
1POR1Podnikatelská ruština 1
1POR2Podnikatelská ruština 2
1POR3Podnikatelská ruština 3
1POR4Podnikatelská ruština 4
4PDOKPřeklad dokumentů
7JREKJazyk reklamy
7PPTXPsané publicistické texty
7RU3XRuština 3 (A2)
7RU4XRuština 4 (A2/B1)
7RU5XRuština 5 (B1)
7RU6XRuština 6 (B1/B2)
8POR1Podnikatelská ruština 1
8POR2Podnikatelská ruština 2
8POR3Podnikatelská ruština 3
8POR4Podnikatelská ruština 4
8RU3XRuština 3 (A2)
8RU4XRuština 4 (A2/B1)


AutorNázev práceTypRok
Machalová Veronika\rus{Alp1ternativnaya medicina Terminologicheskii0 glosarii0diplomová 2020 
Nohejlová KarolínaRuská a česká terminologie z oblasti marketingu (analýza slovní zásoby a sestavení slovníku)diplomová 2020 
Stoláriková KateřinaJazyková analýza českých a ruských termínů užívaných v ekologiidiplomová 2019 
Szopová BarbaraJazyková analýza českých a ruských pojmenování alkoholických nápojůdiplomová 2019 
Vrubelová TerezaPrezentace a komparace slovní zásoby obuvnictví na příkladu českého podniku Baťa a ruského podniku Unicheldiplomová 2017 
Vitoslavský JanKomparace pražského a moskevského metra (Česko-ruský terminologický glosář)diplomová 2016 
Cholevová BarboraJazykové zvláštnosti v ruských a českých reklamních textech v oblasti kinematografiediplomová 2015 
Karpfová HanaAnalýza jazyka příbalových návodů k obsluze vybraných domácích spotřebičů. Vypracování překladového tématického slovníkudiplomová 2015 
Kanclířová KristýnaKomparace některých druhů kontraktů v ruštině a češtině (vytvoření rusko-českého a česko-ruského terminologického slovníku)diplomová 2014 
Schoupalová BarbaraAnalýza jazyka reklam ruských a českých cestovních kancelářídiplomová 2014 
Ševečková BarboraRuská a česká bankovní terminologie v oblasti mezinárodního obchodudiplomová 2014 
Kaczmarzová TaťánaE-commerce v malém podniku (vytvoření česko-ruského oborového slovníku)diplomová 2013 
Kukuricášová Monika\rus{Russkaya i cheshskaya terminologiya gostinichnogo biznesa (sostavlenie otraslevogo slovarya)diplomová 2013 
Pohludková Michaela\rus{Predprinimatelp1stvo v Rossii i CHekhii s cheshsko-russkim mini-slovare0m dlya nachinayuwego biznesmenadiplomová 2013 
Šafaříková Iveta\rus{Prezentaciya cheshskogo i rossii0skogo predpriyatii0 toi0 zhe specializacii i sostavlenie otraslevogo slovaryadiplomová 2013 
Kosa Martin\rus{Tipologiya frazeologizmov v sovremennykh rossii0skikh e1konomicheskikh SMIdiplomová 2012 
Števove Jiří\rus{Kompp1yuternaya terminologiya kak vazhnaya sostavnaya chastp1 leksicheskogo fonda sovremennogo russkogo yazykadiplomová 2009 
Adámek JanSravnitel'naya prezentaciya cheshskogo i rossijskogo pivovarennyh zavodov (sostavlenie otraslevogo slovarya)bakalářská 2020 
Frolova YelyzavetaSravnenie cheshskih i ukrainskih internet-magazinovbakalářská 2020 
Havel Filip\rus{Tamozhennoe upravlenie v CHR i RFbakalářská 2018 
Savelyeva Anastasia\rus{ Osobennosti bukhgalterskogo ucheta v Rossii i v CHekhii bakalářská 2018 
Starostková Leona\rus{Klastery na territorii CHeshskoi0 Respubliki i Rossii0skoi0 Federaciibakalářská 2018 
Hulina David\rus{Razvitie telefonnykh apparatov v Chekhii i Rossii (sostavlenie cheshsko-russkogo slovarika terminov po telekommunikaciyam)bakalářská 2017 
Kempná Kamila\rus{Istoriya deneg v CHekhii i Rossiibakalářská 2017 
Staňková Nela\rus{Otdel kadrov i kadrovye dokumenty v CHeshskoi0 Respublike i Rossii0skoi0 Federacii (sostavlenie cheshsko-russkogo slovarika terminov v kadrovoi0 rabote) bakalářská 2017 
Hyklová Petra\rus{Russkaya terminologiya menedzhmenta po sravneniyu s cheshskoi0 terminologiei0 (Sostavlenie tematicheskogo cheshsko-russkogo slovarya) bakalářská 2016 
Kaczmarczyková Teresa\rus{Prakticheskii0 spravochnik dlya russkogo turista, sobirayuwegosya posetitp1 CHeshskuyu Respublikubakalářská 2016 
Fabiánová Klára\rus{Gumanitarnaya pomowp1 CHekhii na Ukrainebakalářská 2015 
Gajdošová Alžběta\rus{Istoricheskoe razvitie sredstv massovoi0 informacii v Rossiibakalářská 2015 
Hanáková Šárka\rus{Analiz yazyka russkikh obp2yavlenii0 (predlozhenie rabochikh mest)bakalářská 2015 
Rapantová Taťjana Kateřina\rus{Istoriya Olimpii0skikh igr i Zimnie Olimpii0skie igry Sochi 2014bakalářská 2015 
Semelová Dagmar\rus{Kurort AO Lugachovice - predlozhenie procedur russkoi0 klienturebakalářská 2015 
Doležalová Jitka\rus{Rechevye klishe v russkoi0 i cheshskoi0 predprinimatelp1skoi0 kommunikaciibakalářská 2014 
Piskunova Olesia\rus{Internacionalizmy v russkikh tekstakh kontraktov (po sravneniyu s cheshskimi tekstami)bakalářská 2013 
Seidlerová Eliška\rus{KHarakteristika populyarnykh cheshskikh i russkikh e1konomicheskikh gazetbakalářská 2013 
Černínová Marie\rus{Marketingovaya strategiya na rynke kosmetiki (na primere i sravnenii kompanii Oriflei0m v RF i CHR)bakalářská 2012 
Kročilová Eva\rus{Istoriya vozniknoveniya izobreteniya i razvitie fotografii v CHR i RFbakalářská 2012 
Schoupalová Barbara\rus{Seti bystrogo pitaniya v Rossii0skoi0 Federacii i v CHeshskoi0 Respublikebakalářská 2012 
Ulmanová Renáta\rus{Produkty AO ZHDB GROUP na rossii0skom rynkebakalářská 2012 
Bodareu Olga\rus{Reklama kak sostavnaya chastp1 marketingovoi0 strategiibakalářská 2011 
Pohludková Michaela\rus{Sociokulp1turnyi0 minimum dlya adaptacii v russkoi0 predprinimatelp1skoi0 sredebakalářská 2011 
Zelenskaya Nina\rus{Torgovo-e1konomicheskie otnosheniya mezhdu RF i CHRbakalářská 2011 
Jelínková Věra\rus{Anglicizmy kak neotp2emlemaya chastp1 e1konomicheskoi0 terminologii sovremennogo russkogo yazykabakalářská 2009 
Mielcová Tereza\rus {Process obrazovaniya nazvanii0 predpriyatii0: tipy i struktura nazvanii0 v russkom i cheshskom yazykakhbakalářská 2009 
Dvorská Petra\rus{Avtomobilp1naya promyshlennostp1 v Moravskosilezskom regionebakalářská 2008 
Szöcsová Olena\rus{Sovmestnye predpriyatiya v ostravskom regionebakalářská 2008 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub