OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra romanistiky

Maksymilian Drozdowicz

Maksymilian Drozdowicz

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:dr hab. Maksymilian Drozdowicz
místnost, podlaží, budova: G 404, budova G
funkce:
obor činnosti:dějiny španělské a latinskoamerické literatury, praktický jazyk, dějiny španělské a latinskoamerické kinematografie
katedra / středisko (fakulta): Katedra romanistiky (Filozofická fakulta) (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1912
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Drozdowicz, M. Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Universitatea din Bucureşti (Rumunsko), 21-25.11.2017.: Religión en la literatura latinoamericana, Teología en la literatura rioplatense. 2017.
Drozdowicz, M. Studentská vědecká konference věnována 70. výročí narození prof. dr hab. Piotra Sawického (5.4.2017) [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Drozdowicz, M. Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko), 18-20.11.2015.: Latinskoamerická literatura XV-XX století. 2015.
Drozdowicz, M. Anarquistas y esclavos. Reminiscencias barrettianas en la literatura paraguaya (1940-1990). Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 332 s. ISBN 978-80-7464-381-1.
Drozdowicz, M. Antología de textos latinoamericanos. 2011.
Drozdowicz, M. Manual básico de literatura latinoamericana. 2011.
Drozdowicz, M. Wielokulturowość zadomowiona w polszczyźnie. Polskie tłumaczenie powieści Ja, Najwyższy Augusto Roa Bastosa.. In: Obcosć kulturowa jako wyzwanie dla tlumacza. XV. vyd. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009. s. 265-273. Między Oryginalem a Przekladem XV. ISBN 978-83-7638-026-1.
Drozdowicz, M. Językowy obraz świata guaraní w polskich przekładach prozy Augusto Roa Bastosa. 2008.
Drozdowicz, M. Literacki zapis mowy potocznej ludu paragwajskiego w polskich przekładach prozy Augusto Roa Bastosa. In: Jerzy Brzozowski, Jadwiga Konieczna-Twardzik, Maria Filipowicz-Rudek (red.), Między oryginałem a przekładem, XII ?Głos i dźwięk w przekładzie?. Krakow: Księgarnia Akademicka, 2006. s. 87-99. ISBN 978-83-7188-961-5.
Drozdowicz, M. Niezwykłe życie i świetna twórczość Josefiny Plá. Odra. 2002, č. 3, s. 59-63. ISSN 1425-3917.

Všechny publikace

Drozdowicz, M. Javier VELASCO YEREGUI (2014), Memoria y presencia divina. Espacio sagrado en el Código de la Alianza (Ex 20, 23-26). Lublin- Logrońo: Werset - Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL (Biblioteca Polaco-Ibérica, vol. 9), 307 s. ISBN 978-83-63527-57-0. Cuadernos Iberorrománicos, 1 (2019), ss. 219-226. 2019.
Drozdowicz, M. Mgr. Markéta Šimková, FIKČNÍ SVĚTY SOUČASNÉHO MEXICKÉHO ROMÁNU NOIR: PACO IGNACIO TAIBO II, JUAN HERNÁNDEZ LUNA A GABRIEL TRUJILLO MUNOZ. Doktorská disertační práce. 2019.
Drozdowicz, M. ÁGATA CÁCERES SZTORC, Entre el autoritarismo y la democracia. Feminismo, relaciones de género y violencia en la cultura peruana contemporánea (cine, televisión y creación literaria). Pe-ter Lang, Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt am Main - New York - Oxford - Wien, 2017, 332 s. ISBN 978-3-0343-2457-1. Estudios Hispánicos 26 (2018), s. 125-128. 2018.
Drozdowicz, M. ANDRZEJ SARNACKI SJ. Kolumbia i kultura przemocy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskie-go, Katowice 2018, 362 s. ISBN 978-83-226-3570-4. Ameryka Łacińska, 3 [101] (2018), s. 101-110. 2018.
Drozdowicz, M. ANNA WENDORFF(red.). In-Migraciones: Historia oral y escrita en América Latina. Editorial Textoprint - Katedra Filologii Hiszpańskiej, Uniwersytet Łódzki, Sandomierz - Łódź 2016. 154 s. ISBN 978-83-933115-7-6. Studia Romanistica, 18. 2 (2018), s. 92-95. 2018.
Drozdowicz, M. El fondo teológico de la literatura uruguaya de la primera mitad del siglo XX. Ejemplos escogidos. In: VII Simposio Internacional de Hispanistas Encuentros 2018. Entre tradición y novedad: Los estudios hispánicos a comienzos del siglo XXI. Łódź: Łódź: Uniwersytet Łódzki. 2018.
Drozdowicz, M. Ernesto Cardenal y Francisco. La iglesia como objeto de análisis poético-teológico. Studia Iberystyczne. 2018, XVII(1), s. 161-176. ISSN 2082-8594.
Drozdowicz, M. JAN MLČOCH. La estructura musical de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Wydawnic-two Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław 2017 (Biblioteka Iberoromańska 4), 171 s. ISBN 978-83-60097-83-0. Ameryka Łacińska, 2 [100] 2018, s. 143-147. 2018.
Drozdowicz, M. Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko), 20-23.11.2018.: Dios y religión en la obra de los escritores del Río de la Plata. 2018.
Drozdowicz, M. a Mlčoch, J. Studentská vědecká konference 2018: Studentská vědecká konference v rámci Semana cultural espanola [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Drozdowicz, M. a Holeš, J. Studia Romanistica, vol. 18, nr 2 (2018).. 2018.
Drozdowicz, M. Studia Romanistica, Vol. 18, Num. 1 / 2018. ISSN 1803-6406 (Print), 2571-0265 (Online). 2018.
Drozdowicz, M. TOMASZ SZYSZKA (2015). Redukcje jezuickie Maynas w Górnej Amazonii w XVII-XVIII wieku. Ujęcie historyczno-misjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2015 (Studia i Materiały Misjologiczne 34), 448 s. ISBN 978-83-65224-78-1. Studia Romanistica, vol. 18, nr 1 (2018), s. 121-125: Studia Romanistica, vol. 18, nr 1 (2018), s. 121-125.. 2018.
Drozdowicz, M. "Contar y cantar". La lógica del poema extenso (casos de Ernesto Cardenal y Roque Dalton). Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2 /2017. 2017, roč. 17, č. 17.2, s. 61-75. ISSN 1803-6406.
Drozdowicz, M. El camino de Dios y el camino del hombre en la literatura paraguaya. In: XIII Coloquio Internacional Literatura hispanoamericana y sus valores. Wrocław: Universidad de La Sabana (Colombia), Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas Departamento de Lingüística, Literatura y Filología, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Romańskiej, Zakład Iberystyki, Wrocław. 2017.
Drozdowicz, M. El escritor rioplatense como conector entre el pueblo y dios. In: Encuentro de Hispanistas Brno 2017, 20-21.10.2017. Brno: Univerzita Masarykova. 2017.
Drozdowicz, M. JIŘÍ CHALUPA, Literatura latinoamericana o, mejor dicho, hispanoamericana. Leer, entender, disfrutar. Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2017, 122 s. ISBN 978-80-557-1294-9 [ed. recenze]. 2017.
Drozdowicz, M. Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Universitatea din Bucureşti (Rumunsko), 21-25.11.2017.: Religión en la literatura latinoamericana, Teología en la literatura rioplatense. 2017.
Drozdowicz, M. Studentská vědecká konference věnována 70. výročí narození prof. dr hab. Piotra Sawického (5.4.2017) [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Drozdowicz, M. Studia Romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017, ISSN 1803-6406. 2017.
Drozdowicz, M. Studia Romanistica, Vol. 17, Num. 2 / 2017. ISSN 1803-6406. 2017.
Drozdowicz, M. TOMASZ SZYSZKA (2015). Listy różne ku chwalebnej ciekawości i chrześcijańskiemu zbudowaniu służące jezuickich misjonarzy z Ameryki Hiszpańskiej [Miscellaneus Letters for Glorious Curiosity and Christian Edification Predestined by Jesuit Missionaries from Hispanic America]. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny (serie Kościół w Ameryce Hiszpańskiej 3). 338 pp. ISBN 978-83-63266-99-8.: Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2 / 2017. 2017.
Drozdowicz, M. Contar y cantar. La lógica del poema extenso (casos de Ernesto Cardenal y Roque Dalton). In: Encuentro de Hispanistas 2016 "CAMINOS DEL HISPANISMO". Ostrava: Ostravska univerzita. 2016.
Drozdowicz, M. El concepto de la comunión universal en los textos poéticos de Ernesto Cardenal. In: M. Drozdowicz. J. Wilk-Racięska, M. Kobiela-Kwaśniewska, J. Lyszczyna (eds.), Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Volumen 1. Literatura (poesía y narrativa). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. s. 35-46. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ć. 3387. ISBN 978-83-8012-669-5.
Drozdowicz, M. Ernesto Cardenal y Francisco. La Iglesia como objeto de análisis poético-teológico. In: Sympozjum Międzynarodowe ENCUENTROS 2016. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, IFR. 2016.
Mlčoch, J. a Drozdowicz, M. Ideando. Búsquedas ideológico-literarias en Hispanoamérica. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. 166 s. ISBN 978-80-7464-860-1.
Drozdowicz, M. LENKA ZAJÍCOVÁ, RADIM ZÁMEC (eds.), Lengua y política en América Latina: perspectivas actuales, Univerzita Palackého, Olomouc 2014, 290 s., Studia Romanistica, vol. 16, nr 2 (2016), s. 135-137.. 2016.
Drozdowicz, M. Literatura hispanoamericana en los siglos XV-XX. 2016.
Drozdowicz, M. Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko), 23-25.11.2016.: Latinskoamerická literatura XV-XX století. 2016.
Drozdowicz, M. Roque Dalton: vida, ideología y revolución. Studia Romanistica. 2016, č. 1, s. 57-73. ISSN 1803-6406.
Drozdowicz, M. Studentská vědecká konference [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Drozdowicz, M. Studia romanistica, Vol. 16, Num. 2 / 2016, ISSN 1803-6406. 2016.
Drozdowicz, M. En busca del Reino de Dios. La dimensión comunitaria de la obra de Ernesto Cardenal. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7464-731-4.
Drozdowicz, M. Językowy obraz świata guaraní w polskich tłumaczeniach prozy Augusto Roa Bastosa. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2015. Biblioteka Iberoromańska Vol. 2. 318 s. ISBN 978-83-60097-34-2.
Drozdowicz, M. Literatura latinaomericana en los siglos XV-XX. 2015.
Drozdowicz, M. Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko), 18-20.11.2015.: Latinskoamerická literatura XV-XX století. 2015.
Drozdowicz, M. Sobre los elementos femeninos en la obra de Ernesto Cardenal. Studia Romanistica 1. 2015, roč. 15, s. 31-47. ISSN 1803-6406.
Drozdowicz, M. Studenstka vedecka konference 2015 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Drozdowicz, M. Dos conversiones de Ernesto Cardenal. Studia romanistica, Vol. 14, Num. 1 /2014. 2014, roč. 14, č. 14, s. 67-86. ISSN 1803-6406.
Drozdowicz, M. El Reino de Dios. El proyecto del paraíso terrenal en los textos de Ernesto Cardenal. In: Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta.. Studia Romanistica. 2014, č. 14, s. 53-66. ISSN 1803-6406.
Drozdowicz, M. E-learningové nahravky "Literatura iberoamericana (1)", 13 jednotek, 27.09.2014-28.02.2015. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wrocław.. 2014.
Drozdowicz, M. E-learningové nahravky "Literatura iberoamericana (2)", 13 jednotek, 1.2.2014-30.6.2014, Wyższa Szkola Filologiczna, Wroclaw.. 2014.
Drozdowicz, M. Rafael Barrett y la presencia de su anarquismo en la literatura. In: Ewa Krystyna Kulak (ed.), Historia y cultura de Espańa y America Latina en las fuentes literarias, documentales y artisticas. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. s. 103-110. ISBN 978-83-229-3434-0.
Drozdowicz, M. Rafael Barrett y la presencia de su anarquismo en la literatura. In: en: Ewa Krystyna Kulak (ed.), Historia y cultura de Espańa y America Latina en las fuentes literarias, documentales y artisticas. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. s. 103-110. ISBN 978-83-229-3434-0.
Drozdowicz, M. Recenzja książki Piotra Sawickiego i Jitki Smičekovej pt. Srovnávací frazeologie a paremiografie. Vybrané studie ze slovanských a románských jazyků / Frazeologia i paremiografia porównawcza. Wybrane studia z zakresu języków słowiańskich i romańskich. Ost. Academic Journal of Modern Philology, 3. 2014,
Drozdowicz, M. Studentská vědecká konference 2014 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Drozdowicz, M. V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE HISPANISTAS ENCUENTROS 2014, Ustroń (Polonia), 6-9/5/2014. In: Studia Romanistica, Vol. 14, no. 2, s. 90-92. 2014,
Drozdowicz, M. V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE HISPANISTAS ENCUENTROS 2104, 6-9.5.2014, en Ustroń, organizado por el Departamento de Hispánicas de la Universidad de Silesia en Katowice y la Asociación Polaca de Hispanistas: Studia Romanistica, vol. 15, 2. 2014.
Drozdowicz, M. Anarquistas y esclavos. Reminiscencias barrettianas en la literatura paraguaya (1940-1990). Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 332 s. ISBN 978-80-7464-381-1.
Drozdowicz, M. Anarquistas y esclavos. Reminiscencias barrettianas en la literatura paraguaya (1940-1990). Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 332 s. ISBN 978-80-7464-381-1.
Drozdowicz, M. Ernesto Cardenal. Poesía en el servicio de la teología de la liberación. In: III Congreso Internacional Studia Romanistica Beliana ?Cultura, lengua y literatura en el contexto espacial y temporal: aspectos interdisciplinarios?. Banská Bystrica: Departamento de Lenguas Románicas, Facultad de Humanidades, Universidad Matej Bel, Banská Bystrica. 2013.
Drozdowicz, M. Ernesto Cardenal. Poesía en el servicio de la teología de la liberación. Studia Romanistica Beliana. 2013, ISSN 1338-0583.
Drozdowicz, M. Lincoln Silva, iconoclasta. Estudios Hispánicos XXI. 2013, s. 21-31. ISSN 2084-2546.
Drozdowicz, M. Lincoln Silva, iconoclasta. Estudios Hispánicos XXI. 2013, s. 21-31. ISSN 2084-2546.
Drozdowicz, M. Los espacios-cárceles en el perspectivismo paraguayo. Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2 / 2013. 2013, roč. 13, č. 13, s. 81-94. ISSN 1803-6406.
Drozdowicz, M. Los espacios-cárceles en el perspectivismo paraguayo. Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2 / 2013. 2013, roč. 13, č. 13, s. 81-94. ISSN 1803-6406.
Drozdowicz, M. "Obraz Paragwaju w Polsce w konfrontacji ze źródlami hispanistycznymi. Glówne tematy". AMERYKA LACIŃSKA. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny. 2013, roč. 21, č. 80, s. 71-115. ISSN 1506-8900.
Drozdowicz, M. Obraz Paragwaju w Polsce w konfrontacji ze źródlami hispanistycznymi. Glówne tematy. AMERYKA ŁACIŃSKA. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny. 2013, roč. 2013, č. 80, s. 71-115. ISSN 1506-8900.
Drozdowicz, M. Recenze: MARIA FILIPOWICZ-RUDEK, PIOTR SAWICKI (red.), Sofía Casanova Lutosławska - hiszpańska pisarka, Polka z wyboru, Drozdowo, Fundacja Narwiańska / Muzeum Przyrody w Drozdowie, 2012, 224 p., ISBN: 978-83-931500-5-2.. Studia Romanistica 2. 2013,
Drozdowicz, M. Recepcja twórczości Augusto Roa Bastosa w kontekście polskiego boomu (nawiązania i interpretacje). AMERYKA ŁACIŃSKA. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny. 2013, č. 81-82, s. 30-76. ISSN 1506-8900.
Drozdowicz, M. Recepcja twórczości Augusto Roa Bastosa w kontekście polskiego boomu (nawiązania i interpretacje). AMERYKA LACIŃSKA. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny. 2013, č. 81-82, s. 30-76. ISSN 1506-8900.
Drozdowicz, M. Rozmowa w deszczu [wiersze], Wydawnictwo Sztuka i Wiedza, Kraków 2013, 15 s. ISBN 978-83-63261-07-08.. 2013.
Drozdowicz, M. Studentská vědecká konference [Workshop]. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, Česká republika. 2013.
Drozdowicz, M. Francisco Javier Sancho Fermín OCD, Edyta Stein. Cz. 3: Nauka. ISBN 978-83-62536-63-4. 2012.
Drozdowicz, M. La rebelión de Elvio Romero. Studia Romanistica. 2012, č. 12 (1), s. 89-105. ISSN 1803-6406.
Drozdowicz, M. Las conexiones literarias entre Espaňa y Paraguay. In: Del espaňol al hispanismo: Docencia e investigación. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2012. s. 95-105. Philologica Wratislaviensia.. ISBN 978-83-60097-12-0.
Drozdowicz, M. Rafael Barrett y la presencia de su anarquismo en la literatura paraguaya. In: IV Simposio Internacional de Hispanistas ?Encuentros 2012?. Wroclaw: Ostravska univerzita. 2012.
Drozdowicz, M. Recenze: Piotr SAWICKI, Jitka SMIČEKOVÁ: Srovnávaci frazeologie a paremiografie. Vybrane studie ze slovanských a romanských jazyků - Frazeologia i paremiografia porównawcza. Wybrane studia z zakresu języków slowiańskich i romańskich, Ostrava, OU, 2012. Paremia, 21 (2012), s. 221. 2012,
Drozdowicz, M. Studentská vědecká konference [Workshop]. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, Česká republika. 2012.
Drozdowicz, M. Videokonference s Mariem Sabatem: De Informe de los ciegos al Poder de las tinieblas [Konference]. Ostrava, Ceske Budejovice, Praha, Česká republika. 2012.
Drozdowicz, M. Antología de textos latinoamericanos. 2011.
Drozdowicz, M. JERZY ACHMATOWICZ, NICAN MOPOHUA. Główne źródło studiów nad objawieniami guadalupańskimi w Meksyku, w 1531 roku, Wrocław, ATUT, 2010, 417 s. Estudios Hispanicos XIX. 2011,
Drozdowicz, M. Manual básico de literatura latinoamericana. 2011.
Drozdowicz, M. Rafael Barrett y Josefina Plá. Dos espaňoles en rescate de la mujer paraguaya. Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 1. 2011, č. 11, s. 67-78. ISSN 1803-6406.
Drozdowicz, M. Rafael Barrett y las ideas de la generación del 98. Aclaraciones críticas. Studia romanistica, Vol. 11, Num. 2. 2011, č. 11, s. 59-71. ISSN 1803-6406.
Drozdowicz, M. Yo y el otro en el monólogo interior de Augusto Roa Bastos. In: Philologia XXI. Supplementum I: Autre-autrui-alterite; el otro-lo otro-la otredad; altro-l'altro-alterita. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2011. Univerzita Komenského Bratislava, 2011. s. 111-120. ISBN 978-80-223-3017-6.
Drozdowicz, M. Etapas de una nación según la TRILOGÍA PARAGUAYA. Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1. 2010, s. 75-84. ISSN 1803-6406.
Drozdowicz, M. Francisco Javier Sancho Fermín OCD, Edyta Stein. Cz. 2: Pisma. ISBN 978-83-61727-70-5. 2010.
Drozdowicz, M. Las conexiones literarias entre Espaňa y Paraguay: Informe de la conferencia en el III Congreso Nacional de Hispanistas, Wroclaw, Escuela Superior de Filología (Polonia), 15-16.05.2010 [Konference]. Wroclaw, Polská republika. 2010.
Drozdowicz, M. Las conexiones literarias entre Espaňa y Paraguay: III Congreso Nacional de Hispanistas ABRE LOS OJOS. DEL ESPAŇOL AL HISPANISMO. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN, Wrocław (Polsko), Escuela Superior de Filología, 15-16/05/2010. Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 2. 2010, s. 161-162. ISSN 1803-6406.
Drozdowicz, M. Rafael Barrett y Augusto Roa Bastos: dos voces en contra de los yerbales. Studia romanistica, Vol. 10, num. 2. 2010, s. 91-104. ISSN 1803-6406.
Drozdowicz, M. Studentská vědecká konference katedry romanistiky [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Drozdowicz, M. Augusto Roa Bastos y Gabriel Casaccia, dos fundadores de la narrativa paraguaya. Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.). 2009, roč. 9, č. 1, s. 66-75. ISSN 1803-6406.
Drozdowicz, M. Dia del Paraguay [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Drozdowicz, M. El bilingüismo paraguayo y su literatura en guaraní. Un esbozo histórico. Studia Romanistica. 2009, roč. 9, č. 1, s. 106-112. ISSN 1803-6406.
Drozdowicz, M. Francisco Javier Sancho Fermín OCD, Edyta Stein. Cz. 1: Życie. ISBN 978-83-61727-40-8. 2009.
Drozdowicz, M. La literatura paraguaya en castellano. Romanica Olomucensia. 2009, č. 21, s. 52-60. ISSN 1803-4136.
Drozdowicz, M. Wielokulturowość zadomowiona w polszczyźnie. Polskie tłumaczenie powieści Ja, Najwyższy Augusto Roa Bastosa.. In: Obcosć kulturowa jako wyzwanie dla tlumacza. XV. vyd. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009. s. 265-273. Między Oryginalem a Przekladem XV. ISBN 978-83-7638-026-1.
Drozdowicz, M. Yo y el otro en el monólogo interior de Augusto Roa Bastos. In: Conferencia. Bratislava: Facultad de Pedagogia, Universidad Comenius de Bratislava. 2009.
Drozdowicz, M. Yo y el otro en el monólogo interior de Augusto Roa Bastos: Congreso Internacional Otro - Lo otro - La otredad, Facultad Pedagogica, Univerzita Komenského, Bratislava 21-23.10 2009. Studia Romanistica. 2009, roč. 2009, s. 105-106. ISSN 1803-6406.
Drozdowicz, M. Językowy obraz świata guaraní w polskich przekładach prozy Augusto Roa Bastosa. 2008.
Drozdowicz, M. Oralitura o literatura? El guaraní incluido en las letras paraguayas: Den ostravské hispanistiky. Día de la Hispanística Ostraviense [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Drozdowicz, M. La imagen del Paraguay en las traducciones polacas de la prosa de Augusto Roa Bastos y en su poesia en castellano. In: Retos del hispanismo en la Europa Central y del Este. Madrid: Palafox & Pezuela, 2007. s. 821-830. ISBN 978-84-935851-4-3.
Drozdowicz, M. Luis Jorge González, Psychologia św. Teresy z Lisieux, Doktora Kościoła. Strategia rozwoju dla każdego. 2007.
Drozdowicz, M. Paragwaj w oryginale i przekładzie. Polskie tłumaczenia prozy Augusto Roa Bastosa. In: Anna Szczęsny i Krzysztof Hejwowski (red.), Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie. Siedlce: Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2007. Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2007. s. 39-47. ISBN 978-83-926459-0-0.
Drozdowicz, M. Literacki zapis mowy potocznej ludu paragwajskiego w polskich przekładach prozy Augusto Roa Bastosa. In: Jerzy Brzozowski, Jadwiga Konieczna-Twardzik, Maria Filipowicz-Rudek (red.), Między oryginałem a przekładem, XII ?Głos i dźwięk w przekładzie?. Krakow: Księgarnia Akademicka, 2006. s. 87-99. ISBN 978-83-7188-961-5.
Drozdowicz, M. Augusto Roa Bastos w kontekście boomu polskiego. In: Spotkanie doktorantów Zakładu Iberystyki UniwersytetuWrocławskiego. Wroclaw: Zakład Iberystyki UniwersytetuWrocławskiego. 2005.
Drozdowicz, M. La imagen del Paraguay en las traducciones polacas de la prosa de Augusto Roa Bastos y en su poesía en castellano. In: Międzynarodowy Kongres: Retos del hispanismo en la Europa Central y del Este. Krakow: Uniwersytet Jagielloński. 2005.
Drozdowicz, M. Fernando Presa González, Agnieszka Matyjaszczyk Grenda: Madrid a los ojos de los viajeros polacos. Un siglo de estampas literarias de la Villa y Corte (1850-1961), Madrid, Huerga & Fierro Editores, 2003, 315+3 pp. Estudios Hispánicos 12. 2004,
Drozdowicz, M. JERZY ACHMATOWICZ, Por las huellas de Domeyko: Araucanía y sus habitantes de Ignacio Domeyko - 150 aňos después, Santiago, Ministerio de Educación de la República de Chile, Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, 2002, 182 pp. Estudios Hispánicos 11. 2004,
Drozdowicz, M. Recenze: JUAN VALERA, Pisma iz Rasii, traducido por S. P. Nikolaeva, Sankt-Petersburg, Almanakh. Estudios Hispánicos 11. 2004,
Drozdowicz, M. Izolacja Paragwaju i jego literatura końca XX wieku według krytyki (Mgr.). 2002.
Drozdowicz, M. Niezwykłe życie i świetna twórczość Josefiny Plá. Odra. 2002, č. 3, s. 59-63. ISSN 1425-3917.
Drozdowicz, M. Czy istnieje ziemia bez zla?. Misjonarz. 2000, č. 6, s. 11-11. ISSN 0239-4324.


ZkratkaNázev předmětu
KRSŠpanělský jazyk
BLALSLatinskoamerická literatura
BLIS4Dějiny španělské literatury 4
BLIT1Dějiny španělské literatury 1
BLIT2Dějiny španělské literatury 2
BPIPPísemný projev ve španělštině
BSBP1Seminář k bakalářské práci 1
BSBP2Seminář k bakalářské práci 2
BSBP3Seminář k bakalářské práci 3
CLIL1Latinskoamerická literatura 1
CLIL2Latinskoamerická literatura 2
HOBS1Španělština pro hospodářskou sféru 1
KAHO1Španělština pro hospodářskou sféru 1
KAHO2Španělština pro hospodářskou sféru 2
KALILLiteratura Latinské Ameriky
KALI1Dějiny španělské literatury 1
KALI2Dějiny španělské literatury 2
KBPR1Seminář k bakalářské práci 1
KBPR2Seminář k bakalářské práci 2
KBPR3Seminář k bakalářské práci 3
LIBS2Dějiny španělské literatury 2
LLABSLiteratura Latinské Ameriky
NDIP1Diplomový seminář 1
NDIP2Diplomový seminář 2
NDIP3Diplomový seminář 3
NDIS2Diplomový seminář 2
NDIS3Diplomový seminář 3
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NLIARKapitoly z moderní argentinské liter.
NLIL1Dějiny latinskoamerické literatury 1
NLIL2Dějiny latinskoamerické literatury 2
NNDL1Dějiny latinskoamerické literatury 1
NNDP1Diplomový seminář 1
NNDP2Diplomový seminář 2
NNHISLatinskoamerická lit. 19. a 20. století
NNLALLatinskoamerická lit. 19. a 20. století
NNLA2Dějiny latinskoamerické literatury 2
NNNSLNejstarší španělská literatura
NNPPSPísemný projev ve španělštině
NNPSPísemný projev ve španělštině
NNSE3Diplomový seminář 3
NPIPSPísemný projev ve španělštině
NPPSPísemný projev ve španělštině
NSPLINejstarší španělská literatura
NSZ1OSZZ-část-Španělský jazyk a literatura
NZLIKSouhr. zk. za BLOK LITERATURA A KULTURA
PFBP1Seminář k bakalářské práci 1
PFBP2Seminář k bakalářské práci 2
PFBP3Seminář k bakalářské práci 3
PLIB1Dějiny španělské literatury 1
PRJBSProfesní a jazyková etiketa
PSHS2Španělština pro hospodářskou sféru 2
SBK1ASZZ - Španělský jazyk - písemná část
SBK2ASZZ - Španělština ve sféře podnikání
SBK3ASZZ - Španělský jazyk - kultura a reálie
SBK4ASZZ - Španělský jazyk - lingvist. část
SBP1ASZZ - Španělský jazyk - písemná část
SBP2ASZZ - Španělština ve sféře podnikání
SBP3ASZZ - Španělský jazyk - kultura a reálie
SBP4ASZZ - Španělský jazyk - lingvistic. část
SNP1PSZZ-Šp. jazyk pro překl. praxi - písemná
SNP1USZZ-část-Španělský jazyk a lit. s did.
SNP2PSZZ-Špan. jazyk pro překl. pr. - lingv.
SNP3PSZZ-Špan. jazyk pro překl. pr. - transl.
SPJEŠpanělská profesní a jazyková etiketa
SZB1DSZZ-část-Španělský jazyk a literatura
SZN1NSZZ - část Španělský jazyk
SZN1USZZ-část-Španělský jazyk a lit. s did.
SZN2NSZZ - část Španělská a latinskoam. lit.
1RSZ1Reálie španělsky mluvících zemí 1
1RSZ2Reálie španělsky mluvících zemí 2
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
2SPJEŠpanělská profesní a jazyková etiketa
3DSLADějiny a společnost v latinskoam. lit.
3DSSPDějiny a společnost ve šp. literatuře
3LALILatinskoamerická literatura
3NSLINejstarší španělská literatura
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SORLSpolečnost a její odraz v rom. liter.
4ALT1Analýza literárních textů 1
4ALT2Analýza literárních textů 2
4SOLLSoučasná latinskoamerická literatura
7HSLEHistoria y sociedad en la lit. esp.
7HSLLHistoria y sociedad en la lit. latinoam.
7LILALiteratura latinoamericana actual
8RSZ1Reálie španělsky mluvících zemí 1
8RSZ2Reálie španělsky mluvících zemí 2
8SBP1Seminář k bakalářské práci 1
8SBP2Seminář k bakalářské práci 2
8SPJEŠpanělská profesní a jazyková etiketa


AutorNázev práceTypRok
Tenglerová KláraEl Hombre moderno contra supersticiones. Dos novelas realistas de Jorge R. Ritter.diplomová 2018 
Durand Cuba Miguel AngelEl problema del Indio en la novela de Ciro Alegría: "El Mundo es Ancho y Ajeno"diplomová 2017 
Matúšová KláraLa Rebelión según Lincoln Silvadiplomová 2017 
Rašovská VilmaCasaccia como el retratista de la mediocridad. Semblanzas de de sus personajes más característicosdiplomová 2017 
Dudková KristýnaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literariodiplomová 2013 
Dvořáková VeronikaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario, ámbito: las ciencias socialesdiplomová 2013 
Hyžáková PetraLos temas americanos de la poesía nerudianadiplomová 2013 
Černochová VeronikaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario, ámbito: ciencias socialesdiplomová 2012 
Gořalíková GabrielaIntroducción al cine espa\ {nol contemporáneo en su historicidaddiplomová 2012 
Nogolová KarinBuenos Aires en la prosa de Roberto Arltdiplomová 2012 
Pěčková SylvieTraducción comentada de un texto no literario, disciplina: crítica literaria, teoría literariadiplomová 2012 
Březinová JanaEl mundo de los indios en la novela peruana de los a\ {nos 60 - 70 del s. XXdiplomová 2011 
Koutná VeronikaEl reflejo de la historia en las novelas de Isabel Allendediplomová 2011 
Kremlingová JanaCarlos Fuentes en busca de un pasado glorioso de Méxicodiplomová 2011 
Pospíšilová ŠtěpánkaEl Paraguay mítico en Augusto Roa Bastosdiplomová 2011 
Rybková MartinaAlejo Carpentier y sus testimonios de la cultura caribe\ {nadiplomová 2011 
Mazurová LucieEl mundo castrense en la prosa de algunos novelistas del boom (Llosa, Roa Bastos, Carpentier, Márquez, Asturias)diplomová 2010 
Novotná JanaLa imagen de la mujer en las obras narrativas hispanoamericanas con elementos de realismo mágicodiplomová 2010 
Pracuchová JanaLa lucha contra la naturaleza en la cuentística de Horacio Quirogadiplomová 2010 
Štěpanovská TerezaLa violencia de género en la obra de Mario Vargas Llosadiplomová 2010 
Vašková PavlaEl sufrimiento del pueblo en la llamada novela de dictadoresdiplomová 2010 
Dupkalová MonikaLas injusticias sociales latinoamericanas según los textos breves de Eduardo Galeanobakalářská  
Kumpová LucieJoan Miró y Salvador Dalí: surrealismo en la pintura espa\ {nolabakalářská  
Klaudová MonikaEl mundo del lumpenproletariat de Roberto Arltbakalářská 2019 
Gawlasová EvaSalvador Dalí, su vida y obra surrealista. Interpretacionesbakalářská 2018 
Hillová VeronikaTemas de los cuentos de hadas espa\ {noles del siglo XXbakalářská 2018 
Klennerová MarkétaFrida Kahlo: dolor, pasión y celo de una gran pintorabakalářská 2018 
Koterbová SimonaLos rituales de sacrificio de los aztecasbakalářská 2018 
Lenčová JulieLa soledad como tema principal de obras escogidas de Gabriel García Márquezbakalářská 2018 
Machalová AnetaFrida Kahlo - el reflejo de su vida en las obrasbakalářská 2018 
Svatošová DominikaMachu Picchu: historia, descubrimiento, significadobakalářská 2018 
Šindlerová BarboraCacao en los tiempos precolombinos y su uso hoybakalářská 2018 
Velčovská Sandra SofieEva Perón, la mujer de muchos rostrosbakalářská 2018 
Brylová KarolinaEl problema de la esclavitud en Haití en El reino de este mundo de A. Carpentier y La isla bajo el mar de I. Allende (estudio comparativo)bakalářská 2017 
Šlahařová MartinaEl chavismo en Venezuelabakalářská 2017 
Blažková KristýnaLa defensa de la mujer en los cuentos de Josefina Plábakalářská 2016 
Juroková VeronikaAriel y el arielismobakalářská 2015 
Lainková LucieTirano Banderas como un modelo de dictador según Valle-Inclánbakalářská 2015 
Malíková KristýnaAdvertencias en La rebelión de las masas de José Ortega y Gassetbakalářská 2015 
Matúšová KláraPersonajes históricos en Vigilia del Almirante, de Augusto Roa Bastosbakalářská 2015 
Nosková NicolLa Revolución Cubana en textos de Ernesto Cardenalbakalářská 2015 
Paličková TerezaLa rebelión contra el patriarcado en Los nudos del silencio, de Renée Ferrerbakalářská 2015 
Svrčinová AnetaLa imagen de Nicaragua en los poemas épicos de Ernesto Cardenalbakalářská 2015 
Swaczynová KristýnaLa vivencia de la muerte en los cuentos de Horacio Quirogabakalářská 2015 
Táborský PetrLa imagen del obrero en "Lo que son los yerbales paraguayos" de Rafael Barrettbakalářská 2015 
Hanáková MichaelaLa imagen de la madre en Los hombres de Celina, de Mario Halley Morabakalářská 2014 
Labajová ŠárkaCaracterísticas del turismo en la Republica Argentinabakalářská 2014 
Vozňáková AlenaEl conflicto de las Islas Malvinas y sus consecuenciasbakalářská 2014 
Wernerová MarkétaBorges y psicoanalisisbakalářská 2014 
Zelinková KláraLas venas abiertas de América Latina como una protesta contra el subdesarrollobakalářská 2014 
Hamplová MarkétaLos ecos de la literatura universal en Yo el Supremo de Augusto Roa Bastosbakalářská 2013 
Pavelcová LuciaPolítica y literatura: dos fuentes de inspiración de Mario Vargas Llosa (El pez en el agua)bakalářská 2013 
Strýčková JúliaLa literatura latinoamericana en el mercado editorial checo en los tiempos de la democraciabakalářská 2013 
Lišková KatarínaIronía y dialéctica en Juan Marsé.bakalářská 2012 
Teichmannová RenátaGuerra Sucia argentina de los anos 70-80 del s.XX- violencia y resistenciabakalářská 2012 
Valchářová EvaErnesto Cardenal y su compromiso socialbakalářská 2012 
Vlastníková MagdaLa historia de Chile en las obras de Isabel Allendebakalářská 2011 
Vyroubalová MartinaBilingüismo en Augusto Roa Bastosbakalářská 2011 
Olbrechtová VeronikaCómo funciona el humor en los relatos de Jorge Luis Borgesbakalářská 2009 
Tkadlečková VěraEl humor y el absurdo en los textos breves de Julio Cortázarbakalářská 2009 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub