Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra psychologie

Renata Halásková


titul, jméno, příjmení:doc. Ing. Renata Halásková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 313, budova SA
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2611
e-mail:Nenalezen žádný záznam.EFFICIENCY OF PUBLIC AND PRIVATE SERVICE DELIVERY: THE CASE OF SECONDARY EDUCATION
Renata Halásková, Beáta Mikušová Meričková, Martina Halásková
Rok: 2022, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science
článek v odborném periodiku

Fiscal and redistributive impacts of the introduction of dynamic components in maternity benefits
Daniela Danková, Renata Halásková, Ján Šebo
Rok: 2022, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
článek v odborném periodiku

The Local Governments Efficiency in the EU Countries: Evaluation by Using the Data Envelopment Analysis
Renata Halásková, Martina Halásková, Beáta Gavurová, Kristina Kočišová
Rok: 2022, Montenegrin Journal of Economics
článek v odborném periodiku

Civil Service Systems and Evaluation of Selected Indicators in European Union Countries
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2021
stať ve sborníku

Evaluation of selected indicators of health care in the context of health care systems: Case of 27 European Union countries
Renata Halásková, Pavel Bednář
Rok: 2021, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration
článek v odborném periodiku

Fiscal Decentralisation of Services: The Case of the Local Public Sector in European Countries
Martina Halásková, Renata Halásková, Beáta Gavurová, Matúš Kubák
Rok: 2021, Journal of Tourism and Services
článek v odborném periodiku

Social Protection Efficiency in the European Countries: Non-Parametric Approach by Using DEA Methodology
Renata Halásková, Beáta Gavurová, Kristina Kočišová
Rok: 2021, Transformations in Business & Economics
článek v odborném periodiku

ZHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU V REGIONECH NUTS 2 V ČESKÉ REPUBLICE
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2021
stať ve sborníku

Analysis of Public Expenditures in the European Union in the Context of Public Policies
Renata Halásková, Martina Halásková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Evaluation of Indicators of Public Administration in EU Countries by Use of Multidimensional Analysis
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2020, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration
článek v odborném periodiku

Návrh optimální sítě středního školství Pardubického kraje jako aspekt rozvoje regionu
Renata Halásková
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

PUBLIC EXPENDITURES ON EDUCATION: AN EMPIRICAL ANALYSIS IN EUROPEAN COUNTRIES
Renata Halásková, Martina Halásková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Public Expenditures on Sport, Recreation and Leisure Activities: Analytical Approach in Self-governing Regions in the Czech Republic
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2020, LEX LOCALIS - JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
článek v odborném periodiku

Public Services and their Financial Allocation in the European Context
Martina Halásková, Renata Halásková, Pavel Bednář
Rok: 2020, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economics and Administration
článek v odborném periodiku

Relationship of social protection expenditures and socio-economic indicators: A panel data analysis of the EU countries
Renata Halásková, Pavel Bednář
Rok: 2020, Montenegrin Journal of Economics
článek v odborném periodiku

Role of Sport Policy in the European Union
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2020
stať ve sborníku

SELECTED ASPECTS FOR THE EVALUATION OF TERTIARY EDUCATION IN EUROPEAN COUNTRIES
Renata Halásková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Analysis of Sources of Financing of Social Services in the Czech Republic
Renata Halásková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Approaches to Evaluate Government Expenditures on services in EU Countries
Renata Halásková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Komparace využití částečných pracovních úvazků v rodinných a nerodinných firmách v Moravskoslezském kraji
Renata Halásková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Marketing služeb
Renata Halásková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

QUALITY OF EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF SELECTED INDICATORS IN EUROPEAN COUNTRIES
Renata Halásková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Veřejné služby
Renata Halásková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výdaje na služby sociální péče z pohledu regionální analýzy v České republice
Renata Halásková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Využívání částečných pracovních úvazků v systému řízení lidských zdrojů
Renata Halásková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Analysis of Social Protection Expenditure in relation to Poverty and Social Exclusion in EU Countries
Renata Halásková
Rok: 2018
stať ve sborníku

Evaluation of Efficiency in Selected Areas of Public Services in European Union Countries
Martina Halásková, Renata Halásková, Viktor Prokop
Rok: 2018, Sustainability
článek v odborném periodiku

Evaluation Structure of Local Public Expenditures in the European Union Countries
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2018, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
článek v odborném periodiku

Public Administration and Services in Relation to Fiscal Decentralisation and Good Governance
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2018
stať ve sborníku

Research Potential of Czech and Polish NUTS2 Regions
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2018
stať ve sborníku

STANDARDIZATION AND EFFICIENCY OF SOCIAL SERVICES - REGIONAL DIMENSION IN THE CZECH REPUBLIC
Renata Halásková, Svatopluk Slovák
Rok: 2018
stať ve sborníku

Structure of General Government Expenditure on Social Protection in the EU Member States
Renata Halásková
Rok: 2018, Montenegrin Journal of Economics
článek v odborném periodiku

Teorie služeb
Renata Halásková
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dlouhodobá péče ve vybraných zemích OECD v kontextu demografických změn
Renata Halásková, Martina Halásková
Rok: 2017, SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE - Series D
článek v odborném periodiku

European Context of General Government Expenditures by Function and their Assessment
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Forms of Providing and Financing Long-term Care in OECD Countries
Renata Halásková, Pavel Bednář, Martina Halásková
Rok: 2017, Review of Economic Perspectives
článek v odborném periodiku

Local Governments in EU Countries: Competences and Financing of Public Services
Renata Halásková, Martina Halásková
Rok: 2017, Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D
článek v odborném periodiku

Public Expenditures in Areas of Public Sector: Analysis and Evaluation in EU Countries
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2017, Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D
článek v odborném periodiku

Quantitative Evaluation of Social Services in the Czech Republic and Regions
Renata Halásková, Martina Halásková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Socio-economic development, income inequality and redistribution
Renata Halásková, Beáta Mikušová Meričková
Rok: 2017, Ekonomická revue-Central European Review of Economic Issues
článek v odborném periodiku

Standardization and Efficiency of Social Services - Regional Dimension in the Czech Republic
Renáta Halásková, Svatopluk Slovák
Rok: 2017
stať ve sborníku

The Role of Public Research and Development in EU Countries.
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Assessment of Financial Capabilities of Local Governments in EU Countries for the Development of Local Public Services
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2016, LEX LOCALIS- Journal of local self- government
článek v odborném periodiku

Impact of Selected R&D Indicators on Competitiveness of the European Union Countries
Martina Halásková, Svatopluk Slovák, Renata Halásková
Rok: 2016
stať ve sborníku

SELECTED ISSUES OF SOCIAL POLICY IN EU COUNTRIES
Renata Halásková, Svatopluk Slovák
Rok: 2016
stať ve sborníku

Fiscal Decentralisation and Provision of Local Public Services in Selected EU Countries
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2015, LEX LOCALIS- Journal of local self- government
článek v odborném periodiku

The Structure and Financial Dimensions of Public Administration in EU Countries.
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2015, Transylvanian Review of Administrative Sciences
článek v odborném periodiku

Impacts of Decentralization on the Local Government Expenditures and Public Services in the EU Countries
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2014, LEX LOCALIS- Journal of Local Self- Government
článek v odborném periodiku

Přístupy ke standardizaci služeb sociální péče v České republice
Renata Halásková
Rok: 2014, Fórum sociální politiky
článek v odborném periodiku

Přístupy ke standardizaci veřejných služeb v ČR se zaměřením na sociální služby
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2014, : Scientific Papers of the University of Pardubice (Series D)
článek v odborném periodiku

Standardization of social services in the Czech Republic: Approaches and applications
Renata Halásková
Rok: 2014, Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues
článek v odborném periodiku

Contribution of Financial Resources of Social Enterprises (WISEs) in the Areas of Corporate Social Responsibility
Renata Halásková
Rok: 2013, Acta academica karviniensia
článek v odborném periodiku

Přínos sociálních podniků v oblasti společenské odpovědnosti
Renata Halásková
Rok: 2013, Ekonomika a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Contribution of Work Integration Social Enterprises in Social Economy
Renáta Halásková
Rok: 2011, ECON - Journal of Economics, Management and Business
článek v odborném periodiku

Možnosti měření přidaných hodnot, teorie a zkušenosti z praxe Moravskoslezského kraje
Renáta Halásková
Rok: 2011, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Zhodnocení financování výzkumu a vývoje v ČR
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zhodnocení financování výzkumu a vývoje v ČR
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Kompetence manažerů v sociálních službách
Renáta Halásková, Anna Schneiderová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Přístupy k řešené nové chudoby v České republice
Renáta Halásková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přístupy k řešení nové chudoby v České republice
Renáta Halásková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Role sociální firmy v kontextu sociální ekonomiky
Renáta Halásková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role sociální firmy v kontextu sociální ekonomiky
Renáta Halásková
Rok: 2010
stať ve sborníku

ADMINISTRATIVE TERRITORIAL STRUCTURES IN EU COUNTRIES AND THEIR SPECIFICS
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2009, Scientific Papers University of Pardubice Faculty of Ecomomics and Administration
článek v odborném periodiku

Ekonomika a řízení firmy
Renáta Halásková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Systémy zdravotní péče ve vybraných zemích EU
Renáta Halásková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Finanční rámec operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v letech 2007-2013
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Chudoba a její sociodemografické aspekty v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Chudoba a její sociodemografické aspekty v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kategorie zaměstanců ve veřejné správě v České republice a na Slovensku
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Kategorie zaměstnanců ve veřejné správě v České republice a na Slovensku
Martina Halásková, Renáta Halásková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Politika zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha

Přístupy k vymezení sociální ekonomiky a sociálního podniku
Renáta Halásková
Rok: 2008, Scientific Papers of the University of Pardubice.Series D, Faculty of Economics and Administration
článek v odborném periodiku

Sociální ekonomika a nestátní neziskové organizace
Renáta Halásková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Základy ekonomie
Renáta Halásková
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aktuální otázky korupce ve veřejné správě
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000-2005 (Analýza dostupných dat)
Renáta Halásková, R. Jahoda, P. Kofroň
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fenomén civilní služby: nezabíjet pro stát přesto sloužit národu
Renáta Halásková, B. Pernica
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika chudoby a sociálního vyloučení etnických minorit a imigrantů v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Text book Systems of social security and its didactic interpretation
Renáta Halásková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Fenomén chudoby a sociální vyloučení v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Fenomén chudoby a sociální vyloučení v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Fenomén chudoby a sociální vyloučení v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika chudoby a sociálního vyloučení etnických minorit a imigrantů v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strategie rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Aktuální problémy sociální politiky
Renáta Halásková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktuální problémy sociální politiky
Renáta Halásková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Cohesion regions in the Czech republic and EU funds utilization options
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2005, AARMS
článek v odborném periodiku

Finanční zdroje pro rozvoj regionu Moravskoslezsko
Renáta Halásková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Institucionální zabezpečení trhu práce v České republice, Polsku a Nizozemí
Renáta Halásková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Makroekonomie
Renáta Halásková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mikroekonomie
Renáta Halásková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nezaměstnaní v rámci regionu Moravskoslezsko
Renáta Halásková, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Služby sociálního zabezpečení
Renáta Halásková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Služby zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Systémy sociálního zebezpečení
Renáta Halásková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití ekonomických věd při zkvalitnění sociálních služeb
Renáta Halásková, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Educational Systems and Programs in EU countries.
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2004, The New Educational Review - the international scientific journal founded by three universities from Czech Republic, Poland and Slovak Republic
článek v odborném periodiku

Ekonomika a řízení firmy I.
Renáta Halásková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ekonomika a řízení firmy II.
Renáta Halásková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Formy financování rozvoje lidských zdrojů v České republice
Renáta Halásková
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Formy financování rozvoje lidských zdrojů v České republice
Renáta Halásková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Identifikace potřeb trhu práce a mechanismy na podporu zaměstnanosti v regionu Moravskoslezsko
Renáta Halásková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kohezijske regije v Republiki Česki in možnosti uporabe sredstev Evropske unije
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2004, Organizacija - Journal of Management, Informatics and Human Resources
článek v odborném periodiku

Pracovní trhy a systémy sociální politiky v Evropě
Renáta Halásková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Priority rozvoje lidských zdrojů v regionu Moravskoslezsko
Renáta Halásková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Region soudržnosti Moravskoslezsko a rozvoj lidských zdrojů
Renáta Halásková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Analýza regionů soudržnosti ČR podle vybraných ekonomických indikátorů
Renáta Halásková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Hledaní budoucí podoby sociálního státu v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Kapitoly ze sociální politiky
Renáta Halásková
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Profesní etika v sociální práci
Renáta Halásková, Eva Saunders
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociální politika a sociální zabezpečení
Renáta Halásková
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úloha institucí v oblasti vzdělávání, trhu práce a zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vybrané indikátory chudoby v zemích EU
Renáta Halásková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Evropská sociální politika a její význam v procesu integrace
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Některá rizika reformy veřejné správy v sociální oblasti
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Nezaměstnanost a problémové skupiny na trhu práce
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Ostravští vysokoškoláci a drogy
Helena Záškodná, Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Státní program podpory cestovního ruchu v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vybrané výdaje sociálního charakteru v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Výdaje státní sociální podpory v ČR a jejich regionální analýza
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě v ČR a vybraných zemích EU
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Financování zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů po vstupu ČR do EU
Renáta Halásková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Charakteristika Ostravského kraje se zaměřením na služby v oblasti zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Možnosti financování v oblasti politiky zaměstnanosti v zemích EU a ČR
Renáta Halásková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Problemové skupiny na trhu práce a opatření v oblasti služeb zaměstnanosti v regionu Ostravsko a Moravskosleszkém kraji
Renáta Halásková
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Trh práce a politika zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané problémy politiky zaměstnanosti EU
Renáta Halásková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Evropská integrace z pohledu zaměstnanosti a trhu práce na příkladu ČR
Renáta Halásková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Evropský sociální fond - finanční nástroj politiky zaměstnanosti EU a jeho perspektivy pro ČR
Renáta Halásková
Rok: 2000, Veřejná správa 11
článek v odborném periodiku

Možnosti integrace ČR do EU v oblasti trhu práce a politiky zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Úloha redistribuční funkce v sociální politice
Renáta Halásková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění ostravského regionu
Renáta Halásková
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Evropský sociální fond jako finanční nástroj politiky zaměstnanosti EU a jeho perspektivy pro ČR
Renáta Halásková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Financování politiky zaměstnanosti ČR po vstupu do EU
Renáta Halásková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Programmes and Initiatives of the Community
Martina Halásková, Renáta Halásková
Rok: 1999, In ECON selected research papers. EkF VŠB-TU, Ostrava
článek v odborném periodiku

Politika zaměstnanosti České republiky a komparace s vybranými zeměmi Evropské unie
Renáta Halásková
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Položaj na trgu delovne sile Česki republiki: Rozvoj in sedanje stanuje
Renáta Halásková
Rok: 1998, Journal of management
článek v odborném periodiku

Unemployment in OECD Countries and Employment Programs Strategy
Renáta Halásková
Rok: 1998, Journal of management, Informatics and Human Resources, Ljubljana
článek v odborném periodiku

Možnosti řešení nezaměstnanosti v ČR a v zemích EU
Renáta Halásková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Unemployment in OECD Countries and Employment Programs Strategy
Renáta Halásková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vývoj nezaměstnanosti v zemích EU; přístupy k řešení
Renáta Halásková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Ristovská AndreaSystém sociálních služeb pro seniory v Karvinézávěrečná  
Cahlík MartinZhodnocení činnosti vybraných středisek volného času ve Zlínském a Moravskoslezském krajidiplomová 2022 
Mičíková MonikaSlužby městských knihoven v Krnově a Opavědiplomová 2022 
Molinková MarcelaRegionální školství a jeho financovánídiplomová 2022 
Thiel MarekSpecifika důchodového systému v ČRdiplomová 2014 
Chovanová DitaVybrané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti pro osoby starší 50 let v Krnovědiplomová 2012 
Heinzová LucieSpecifika dávek státní sociální podpory na Opavskudiplomová 2012 
Pišťáková PavlaZhodnocení rekvalifikačních kurzů pro dlouhodobě nezaměstnané v Ostravědiplomová 2012 
Zagyi GabrielaSociální podnik jako nástroj pro uplatnění znevýhodněných osob na trhu prácediplomová 2012 
Kellerová SimonaSociální pomoc pro osoby v hmotné nouzi v důsledku předluženídiplomová 2011 
Krištofová LucieZhodnocení vybraných programů zaměstnanosti pro dlouhodobě nezaměstnané v Ostravědiplomová 2011 
Stodolová LenkaPostavení a uplatnění nezaměstnaných osob nad 50 let na trhu práce v Plznidiplomová 2011 
Tuháčková PetraHodnocení vybraných programů zaměstnanosti pro osoby nad 50 let v okrese Vsetíndiplomová 2011 
Brezina MartinDůchodový systém v České republice a jeho financovánídiplomová 2010 
Konečná BarboraSociální služby pro seniory na Opavskudiplomová 2010 
Kudláčková EvaSociální služby pro zdravotně postižené v Havířovědiplomová 2010 
Peřichová PetraPostavení a uplatnění nezaměstnaných osob do 25 let na trhu prácediplomová 2010 
Pikalová KateřinaDávky nemocenského pojištění a jejich aplikace v rámci koordinace sociálního zabezpečenídiplomová 2010 
Pobořilová MarieSpokojenost seniorů se sociálními službami ve Zlínědiplomová 2010 
Dvořák JanFlexibilita pracovní síly v rámci trhu prácediplomová 2009 
Habram PetrÚloha neziskových organizací v sociální oblasti v rámci Moravskoslezského krajediplomová 2009 
Váhalová DanaChudoba a příjmová nedostatečnost se zaměřením na dlouhodobě nezaměstnané osoby.diplomová 2009 
Vyvialová SilvieFaktory ovlivňující participaci žen- matek na trhu prácediplomová 2009 
Drgová GabrielaŘešení nezaměstnanosti absolventů škol v Ostravědiplomová 2008 
Holčáková VratislavaSlužby zaměstnanosti pro nezaměstnané do 25 let v Opavědiplomová 2008 
Jakubec LeošDlouhodobá nezaměstnanost se zaměřením na specifika okresu Ostravadiplomová 2008 
Košárková ZuzanaChudoba a příjmová nedostatečnost u dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel Otrokovicdiplomová 2008 
Macek PřemyslPercepce chudoby a příjmové nedostatečnosti z pohledu dlouhohodobě nezaměstnanýchdiplomová 2008 
Šupíková LucieProblematika dlouhodobé nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací v Opavědiplomová 2008 
Wilczek DavidRekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti v městě Karviná.diplomová 2008 
Bachoříková JulieVýznam sekundárního vzdělávání ve vazbě na potřeby trhu prácediplomová 2007 
Bezděková KarinRozvoj služeb zaměstnanosti v okrese Nový Jičíndiplomová 2007 
Buráňová LenkaRekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti ve statutárním městě Zlíndiplomová 2007 
Koziorek RadimNezaměstnanost absolventů škol a její řešení v okrese Karvinádiplomová 2007 
Papíková DagmarSpecifika dávek státní sociální podpory v Trutnovědiplomová 2007 
Sůvová PetraInformovanost o sociálních službách pro zdravotně postižené v Olomoucidiplomová 2007 
Vojtíšková RadmilaSociální služby pro seniory na Znojemskudiplomová 2007 
Nohavicová HanaNízkokvalifikované osoby jako riziková skupina na trhu práce v Ostravědiplomová 2006 
Ostrovská ŽanetaSociální služby pro seniory v Blanskudiplomová 2006 
Porubová JanaProblém chudoby a její řešení v okrese Nový Jičíndiplomová 2006 
Szekela RostislavAnalýza nezaměstnanosti se zaměřením na specifika okresu Karvinádiplomová 2006 
Šostá Skovajsová SimonaSociální pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi v Bohumínědiplomová 2006 
Dvořáková PetraSlužby sociální péče pro zdravotně postižené v opavském regionudiplomová 2005 
Hadwigerová RenataSystémy sociální pomoci v Javorníkudiplomová 2005 
Lišková JanaRovné příležitosti mužů a žen v oblasti trhu prácediplomová 2005 
Sláčiková LenkaSystém státní sociální podpory v Ostravědiplomová 2005 
Pastuszek LukášSportovně-rekreační aktivity pro děti a mládež ve Valašském Meziříčíbakalářská 2022 
Gajdziok JaroslavSportovní a rekreační aktivity ve vybraných obcích Moravskoslezského krajebakalářská 2021 
Koblovská DominikaSportovní volnočasové aktivity v obci Děhylovbakalářská 2021 
Stýblo MartinAnalýza veřejných služeb v obci Háj ve Slezskubakalářská 2021 
Brejtrová LucieAktivity a organizace příměstského dětského tábora v obci Lipníkbakalářská 2020 
Cahlík MartinKulturně-vzdělávací a volnočasové aktivity ve Valašském Meziříčíbakalářská 2020 
Guciová VeronikaSlužby základního vzdělávání na příkladu vybraných škol v Krnově.bakalářská 2020 
Buryová BohdanaSlužby předškolního a základního vzdělávání ve městě Brušperkbakalářská 2019 
Fečková LenkaAnalýza vybraných neziskových organizací v oblasti sociálních služeb v Moravskoslezském krajibakalářská 2012 
Radová ŠárkaVývoj neziskového sektoru v podmínkách České republikybakalářská 2012 
Vepřková MichaelaAnalýza vybraných neziskových organizací v odvětví školství v Olomouckém krajibakalářská 2012 
Volná RenataSociální systém v České republice a v Itálii.bakalářská 2012 
Gorecká StanislavaHodnocení úspěšnosti vybraných rekvalifikačních kurzů v okrese Karviná.bakalářská 2011 
Gřundělová BarboraSrovnání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR a Rakouskubakalářská 2011 
Hanzelková HanaZhodnocení činnosti a způsobu financování příspěvkové organizace Středisko volného času Lipník nad Bečvoubakalářská 2011 
Mandáková BlankaAnalýza vybraných neziskových organizací v kulturní oblasti ve městě Havířověbakalářská 2011 
Šturmová MiroslavaKomparace důchodového systému v České republice a na Slovenskubakalářská 2011 
Volná MarkétaAnalýza vybraných příspěvkových organizací v oblasti školství v rámci Moravskoslezského krajebakalářská 2011 
Vyvialová MartinaAnalýza vybraných příspěvkových organizací v oblasti základního školství na Frýdecko-Místeckubakalářská 2011 
Kalužová PetraSpecifika dávek nemocenského pojištění v České republice a na Slovenskubakalářská 2010 
Pustková EditaAnalýza nezaměstnanosti se zaměřením na specifika okresu Frýdek-Místekbakalářská 2010 
Studenská LudmilaAnalýza sociálních služeb v Moravskoslezském krajibakalářská 2010 
Vonšík JiříAnalýza dlouhodobé nezaměstnanosti se zaměřením na specifika okresu Ostrava.bakalářská 2010 
Krištofová LucieNezaměstnanost v Moravskoslezském kraji v letech 2003 -2008 (analýza dostupných dat)bakalářská 2009 
Holišová PetraProblém dlouhodobé nezaměstnanosti zdravotně postižených na Rožnovskubakalářská 2008 
Pechackova GabrielaVnímání příjmové chudoby z pohledu dlouhodobě nezaměstnanýchbakalářská 2008 
Dvořák JanInstituce v oblasti trhu práce a realizované služby zaměstnanosti bakalářská 2007 
Balejová MichaelaPostavení žen na trhu práce ve Frýdku-Místkubakalářská 2006 
Bebková RadmilaSystém sociální pomoci pro rodiny s nezaopatřenými dětmi v Ostravěbakalářská 2005 
Valčíková MichaelaNezaměstnanost absolventů škol na trhu práce v Havířověbakalářská 2005 


Vytvoření studijní textové opory pro výuku předmětu "Marketing služeb"
Hlavní řešiteldoc. Ing. Renata Halásková, Ph.D.
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace předmětu Ekonomika a řízení firmy
Hlavní řešiteldoc. Ing. Renata Halásková, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
rss
social hub