Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Marek Vařeka


titul, jméno, příjmení:PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 506, budova DM
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1966
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.marekvareka.cz

Vzdělání:

2004 - 2009Univerzita Hradec Králové - doktorské studium českých a československých dějin (Ph.D.)
2006Univerzita Hradec Králové – rigorozní řízení v oboru české a československé dějiny (PhDr.)

Praxe:

2009 - dosudOdborný pracovník Masarykova muzea v Hodoníně
2008 - dosudOU, FF, CHSD - vědecký pracovník

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník
 • Česko-polská hospodářská spolupráce na teritoriu Euroregionu Glacensis 1945-1970

Členství v redakčních radách a profesních organizacích:

 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny při AV ČR
 • Občasník Masarykova muzea v Hodoníně
 • Česko-liechtensteinská komise MZV ČR

Základní výzkumné zaměření:

 • Úvěrová problematika šlechty v raném novověku
 • Hospodářské aktivity Lichtenštejnů v českých zemích
 • Dějiny Lichtenštejnska se zřetelem na hospodářský aspekt


Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... další autoři
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Tarnovští z Tarnůvky a jejich působení na Moravě
Marek Vařeka
Rok: 2019, Fundacja Silva Rerum Polonarum
kapitola v odborné knize

Zámky, statky a úřady // Pałace, posiadłości i pamięć
Marek Vařeka, Jiří Brňovják, Marek Starý, Boguslaw Czechowicz, Jan Kilián, Radek Polách, Jana Janišová, Ewelina Mika, Krzysztof Czajkowski, Jan Hruboš ... další autoři
Rok: 2019, Fundacja Silva Rerum Polonarum
odborná kniha

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu
Marek Vařeka, Aleš Zářický
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu
Marek Vařeka, Aleš Zářický, Peter Caban, Drahomír Suchánek, Marek Šmíd, Krzysztof Czajkowski, Jan Saheb, Lenka Nováková, Kateřina Tvrdá, Marzena Agnieszka Bogus, Janusz Jan Spyra, Mikolaj Czajkowski, Pavel Marek, Jan Županič, Jitka Jonová, Václav Hořčička, Václav Horák, Michal Pehr, Beata Kempná, Eva Richtrová ... další autoři
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Proces modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku 1742--1848.
Marek Vařeka
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Režijní velkostatek na předbělohorské Moravě.
Marek Vařeka
Rok: 2018, Neuveden
odborná kniha

ROLE UČENÝCH SPOLEČNOSTÍ V PROCESU MODERNIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ V RAKOUSKÉM SLEZSKU 1742-1848
Marek Vařeka
Rok: 2017, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. Vatikánského koncilu
Aleš Zářický, Marek Vařeka
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

The role of learned societies in the progress of the modernization of agriculture in austria silesia 1742-1848
Marek Vařeka
Rok: 2015
stať ve sborníku

Holíč - príbeh nášho mesta
Marek Vařeka, Rudolf Irša, Radoslav Ragač, Ján Lukačka, Ivana Fialová, Veronika Chňupková ... další autoři
Rok: 2014, Mesto Holíč
odborná kniha

Modernizační tendence rakouské vlády na přelomu 18. a 19. století ve slezském zemědělství
Marek Vařeka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role učených společností v procesu modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku 1742-1848
Marek Vařeka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Štěpán Illésházy (1541-1609) a jeho spor s císařem Rudolfem II. na pozadí exekuce hodonínského panství. Edice významných listů
Marek Vařeka
Rok: 2014, Sborník Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Die Liechtensteiner in der Geschichte der Böhmischen Kronländer: Hauptentwicklungsaspekte
Marek Vařeka, Marek Vařeka, Aleš Zářický
Rok: 2013, Universität Ostrava - Liechtensteinisches Landesmuseum
kapitola v odborné knize

Die wirtschaftlichen Aktivitäten Hartmanns II. und seines Sohnes Fürst Karl I. von Liechtenstein
Marek Vařeka
Rok: 2013
stať ve sborníku

Hospodářské a sociální dějiny raného novověku: prameny a témata
Marek Vařeka
Rok: 2013
stať ve sborníku

Hospodářské aktivity Hartmanna II. z Lichtenštejna a jeho syna knížete Karla I. z Lichtenštejna
Marek Vařeka
Rok: 2013
stať ve sborníku

Jan Adam I. z Liechtensteina, ekonom, politik a mecenáš / Johann Adam I. von Liechtenstein, Ökonom, Politiker und Mäzen
Marek Vařeka, Dobromila Brichtová, Miroslav Koudela
Rok: 2013, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
odborná kniha

Rytířské řády, historie a současnost
Marek Vařeka
Rok: 2013, Masarykovo muzeum v Hodoníně
odborná kniha

380 let knížectví Lichtenštejn v Moravském Krumlově / 380 years of princedom Liechtenstein in Moravský Krumlov
Marek Vařeka
Rok: 2013
uspořádání výstavy (E)

380 let knížectví Lichtenštejn v Moravském Krumlově / 380 years of princedom Liechtenstein in Moravský Krumlov
Marek Vařeka
Rok: 2013, Městské muzeum v Moravském Krumlově
odborná kniha

Dluhy a dluhy aneb Konec Jana z Pernštejna
Marek Vařeka
Rok: 2012, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

František Štefan Lotrinský a Holíčska fajansa. Spoločný návrat do 18. storočia prostredníctvom F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíča
Marek Vařeka, Tomáš Gronský
Rok: 2012, Mesto Holíč - Masarykovo muzeum v Hodoníně
odborná kniha

Jan Adam I. z Liechtensteina, ekonom, politik a mecenáš / Johann Adam I. von Liechtenstein, Ökonom, Politiker und Mäzen
Marek Vařeka, Dobromila Brichtová, Miroslav Koudela
Rok: 2012
uspořádání výstavy (E)

Panstvá cisára Františka Štefana Lotrinského na oboch briehoch rieky Moravy.
Marek Vařeka, Radoslav Ragač, Ivana Fialová
Rok: 2012, Regionálna rozvojová agentúra
odborná kniha

Urbář hodonínského panství z roku 1600
Marek Vařeka
Rok: 2012, Muzeum T. G. Masaryka v Hodoníně
odborná kniha

Volf Kryštof z Lichtenštejna 1511-1553 (Příběh renesančního aristokrata).
Marek Vařeka
Rok: 2012, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Zapojení velkostatku do obchodu v předbělohorské době
Marek Vařeka, Galina Rucká, Hana Sýkorová
Rok: 2012, MZA Brno, SOkA Hodonín - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Město Hodonín
kapitola v odborné knize

Auseinandersetzungen der Liechtensteiner mit dem Kloster Niederkaunitz
Marek Vařeka
Rok: 2011
stať ve sborníku

Dražůvky v 17. a 18. století
Marek Vařeka
Rok: 2011, Petr Brázda
kapitola v odborné knize

František Štefan Lotrinský a Holíčska fajansa. Spoločný návrat do 18. storočia prostredníctvom F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíča
Marek Vařeka, Tomáš Gronský
Rok: 2011
uspořádání výstavy (E)

Hospodaření veselského panství v letech (1624-1730)
Marek Vařeka
Rok: 2011, Město Veselí nad Moravou
kapitola v odborné knize

Hospodářský obraz veselského panství za Bilíků a Vojsků (1527-1624)
Marek Vařeka
Rok: 2011, Město Veslí nad Moravou
kapitola v odborné knize

Mocenské aktivity knížete Karla I. z Lichtenštejna a jeho bratrů v Horním Slezsku
Marek Vařeka, Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Instytut Historii UŚ w Katowicach
kapitola v odborné knize

Hospodářská situace minstrberského knížectví od poloviny 16. do začátku 17. století
Marek Vařeka
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrabství Vaduz za vlády hrabat z Montfortu a Werdenbergu (1180-1416)
Marek Vařeka
Rok: 2010, Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Knížecí rod Liechtensteinů v historii zemí Koruny české
Aleš Zářický, Marek Vařeka, Jiří Brňovják
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Lichtenštejnsko
Marek Vařeka
Rok: 2010, Libri
odborná kniha

Urbáře
Jan Al Saheb, Milan Myška, Marek Vařeka, Aleš Zářický
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Jan I. z Lichtenštejna a mocenský vzestup rodu
Marek Vařeka
Rok: 2009, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd.
článek v odborném periodiku

Mocenské aktivity knížete Karla I. z Lichtenštejna a jeho bratrů v Horním Slezsku
Marek Vařeka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Urbář plumlovského panství z roku 1624
Marek Vařeka
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.AutorNázev práceTypRok
Zatloukalová EvaPanství Hranice v předbělohorské době. Hospodářský obraz šlechtického velkostatkudiplomová 2021 
Zatloukalová EvaVesnice Černotín v předbělohorské doběbakalářská 2017 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub