OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

Hana Srpová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
místnost, podlaží, budova: D 502, budova D
funkce:
obor činnosti:stylistika, jazyková kultura, žurnalistika, dějiny filmu
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1863
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2011FF UP Olomouc - hodnost docentka
2006Kurz realizátorů distančního vzdělávání, OU
2004Kurz autorů distančních výukových opor, OU
1997ÚJČ AV ČR - vědecká hodnost CSc.
1986 - 1987FF UP Olomouc - kurz Základy pedagogiky vysoké školy
1981UJEP v Brně (MU), PhDr.
1974 - 1981FF UJEP v Brně - studijní program učitelství, obor čeština - angličtina (Mgr.)
1969 - 1973Pedagogická fakulta v Ostravě, studijní program učitelství, obor český jazyk - anglický jazyk (Mgr.)

Praxe

1983 - 1992Pedagogická fakulta v Ostravě - odborná asistentka
1992 - dosudKČJ FF OU - odborná asistentka, docentka
1986 - 1990Radom, Polsko (4-6týdenní letní kurzy) - lektorka českého jazyka
1992 - 1994Department of Slavic Languages and Literatures, Indiana University, USA - lektorka českého jazyka a kultury
1993 - 2008Summer Sessions, Indiana University, Bloomington, USA - lektorka českého jazyka

Výzkum a grantová činnost

 • Granty neaktivní:
  • 2000 - 2001: projekt Leonardo da Vinci (CZ/99/2/07319/PI/II.1.a/FPC), modul Evolution of European Culture in 20th Century; práce Brief History of European Film and Cinema - členka řešitelského týmu
  • 2004: projekt Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům rozvojového programu MŠMT, 2d/2004, na podporu rozvoje internacionalizace - řešitelka
  • 2004 - 2007: projekt 405/04/1034 GAČR Manipulace a persvaze v žurnalistickém a reklamním diskursu - členka řešitelského týmu
  • 2006: Stylistika, učební text pro distanční formu vzdělávání v rámci projektu EU Rozvoj celoživotního učení (operační program CZ.041.03/3.1.15.1/013) - členka řešitelského týmu

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Jazykovědné sdružení ČR

Univerzitní aktivity

2007 - dosudČlenka rady IGS FF OU
2013 - dosudČlenka komise dr. Studia KČJ FF OU
2013 - dosudKoordinátorka KČJ pro Erasmus

Základní výzkumné zaměření

 • Stylistika
 • Jazyk a styl reklamního diskursu
 • Jazyk a styl masmédií


Vybrané publikace

Srpová, H. Forms of Language Planning and Policy in the Czech Republic. In: E. Andrews. Language Planning in the Post-Communist Era. The Struggles for Language Control in the New Order in Eastern Europe, Eurasia and China. USA: Palgrave Macmillan, 2018. s. 287-308. ISBN 978-3-319-70925-3.
Srpová, H. Fenomén: Polská literární reportáž. 2016.
Srpová, H. Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu. In: Od počátků k současnosti (1955 ? 2015). 60 let bohemistiky na ELTE: Od počátků k současnosti (1955 ? 2015). 60 let bohemistiky na ELTE 2015 Budapešť. Budapešť: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2016. s. 305-312. ISBN 978-963-409-088-5.
Srpová, H. Čmejrková,S. et al., Styl mediálních dialogů, Praha: Academia, 2013, 314 s.: Stylistyka. 2015.
Srpová, H. Názvy českých politických stran jako součást marketingové strategie: The names of Czech political parties as part of the marketing strategy. Stylistyka. 2015, roč. XXIV, s. 87-99. ISSN 1230-2287.

Všechny publikace

Srpová, H. Forms of Language Planning and Policy in the Czech Republic. In: E. Andrews. Language Planning in the Post-Communist Era. The Struggles for Language Control in the New Order in Eastern Europe, Eurasia and China. USA: Palgrave Macmillan, 2018. s. 287-308. ISBN 978-3-319-70925-3.
Srpová, H. Fenomén: Polská literární reportáž. 2016.
Srpová, H. Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu. In: Od počátků k současnosti (1955 ? 2015). 60 let bohemistiky na ELTE: Od počátků k současnosti (1955 ? 2015). 60 let bohemistiky na ELTE 2015 Budapešť. Budapešť: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2016. s. 305-312. ISBN 978-963-409-088-5.
Srpová, H. Čmejrková,S. et al., Styl mediálních dialogů, Praha: Academia, 2013, 314 s.: Stylistyka. 2015.
Srpová, H. Evoluce vyjadřovacích prostředků a strategií v reklamách (od konce 19. století do současnosti). In: přednáška v Jazykovědném sdružení AV ČR. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 2015.
Srpová, H. Názvy českých politických stran jako součást marketingové strategie: The names of Czech political parties as part of the marketing strategy. Stylistyka. 2015, roč. XXIV, s. 87-99. ISSN 1230-2287.
Srpová, H. P. Adámková et al. Dynamika českého lexika a lexikologie. 2015.
Srpová, H. Prostředky aktualizace a automatizace v reklamním a masmediálním diskurzu. In: Otázky médií dnešní doby. 1. vyd. Ostrava: ANAGRAM, 2015. s. 226-248. ISBN 978-80-7342-282-0.
Srpová, H. Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu. In: Od počátků k současnosti (1955 - 2015). Budapešť: Univerzita Loránda Eötvöse (ELTE). 2015.
Srpová, H. Muka obraznosti - hra se slovy, jejich formou i významem jako prostředek atrakce cílové skupiny. In: Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava, SK: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. s. 295-304. ISBN 978-80-223-3695-6.
Srpová, H. Muka obraznosti - hra se slovy, jejich formou i významem jako prostředek atrakce cílové skupiny. In: Jazyk a jazykoveda v interpretačnej perspektíve. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta. 2014.
Srpová, H. Dynamika českého lexika a lexikologie. 2013.
Srpová, H. Média a reklama - kooperace, nebo exploatace?. In: (KO)MÉDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2013. Vysoká škola finanční a správní, 2013. s. 1-6. ISBN 978-80-7408-067-8.
Srpová, H. Styl mediálních dialogů. 2013.
Srpová, H. Terminologická patálie. In: Stylistika v kontextu historie a současnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 27-34. ISBN 978-80-210-6114-9.
Srpová, H. Je jazyk nových médií opravdu nový? (komparativní analýza současných a starých českých reklam). In: Język nowych mediów. 1. vyd. Łodź, Polsko: Wydawnictwo Primum Verbum, Uniwersytet Łódzki, 2012. s. 355-364. Primum Verbum. ISBN 978-83-62157-42-6.
Srpová, H. Média a reklama - kooperace, nebo exploatace?. In: konference (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní. 2012.
Srpová, H. Dochází v české tištěné reklamě k vývoji vyjadřovacích prostředků?. In: Jazykovědné sdružení AV ČR. Ostravská univerzita v Ostravě: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Srpová, H. Faktorová analýza reklamního diskurzu v českých médiích masové komunikace. 2011.
Srpová, H. James Naughton: Colloquial Czech. The Complete Course for Beginners.. 2011.
Srpová, H. Je jazyk nových médií opravdu nový? (Komparativní analýza reklam současných a starých). In: Język nowych mediów i nowej literatury. Łódź: Uniwersytet Łódzki. 2011.
Srpová, H. Sabotáž. epistolární styl, epistolografie, významné dopisy [Televizní relace].. Česká televize. 2011.
Srpová, H. Propria a reálie - překladatelská úskalí. In: Translatologica Ostraviensia IV. Ostrava: FF OU v Ostravě, 2009. FF OU v Ostravě, 2009. s. 29-33. ISBN 978-80-7368-682-6.
Srpová, H. Code-mixing jako úspěšná strategie v české reklamě. In: Ends and Means in Language; Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 60-63. ISBN 978-80-7368-592-8.
Srpová, H. Czech: An Essential Grammar. 2008.
Srpová, H. Indiana University, Bloomington, USA. 2008.
Srpová, H. James Naughton: Czech, An Essential Grammar. 2008.
Srpová, H. Knížka o reklamě. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. 198 s. ISBN 978-80-7368-533-1.
Srpová, H. Need medicine? All here! (S-P-A-M a manipulace). In: Język w marketingu. Język w marketingu: Wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego, 2008. Wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego, 2008. s. 250-258. ISBN 978-83-7525-166-6.
Srpová, H. O vlivu reklamy na děti: rozhovor s Hanou Srpovou. internetová verze časopisu Respekt, http://www.respekt.cz/rozhovory-detail.php?sel_id=168. 2008, roč. 2008, s. 1-6.
Srpová, H. Odborný styl a česká reklama. In: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. Racibórz: PRO, 2008. PRO, 2008. s. 209-220. ISBN 978-83-60730-15-7.
Srpová, H. Praktická cvičení z českého jazyka (Stylistika, Pravopis), 5. upravené. 2008.
Srpová, H. The Czech Language in the Post-Velvet Revolution Period. In: Linguistic Changes in Post-Communist Eastern Europe and Eurasia. 1. vyd. New York, USA: Columbia University Press, 2008. s. 58-87. East European Monographs. ISBN 0880336315.
Srpová, H. Typologie žen a mužů v českých reklamách. In: Stylistyka. 1. vyd. Opole, PL: Polish Academy of Sciences, Opole University, 2008. s. 273-284. Stylistyka, XVII.
Srpová, H. Cílová skupina - faktor, který rozhoduje o podobě reklamy. In: Od informace k reklamě. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 123-160. ISBN 978-80-7368-265-1.
Srpová, H. Indiana University, Bloomington. 2007.
Srpová, H. Manipulace a persvaze. In: Od informace k reklamě. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2007. s. 29-36. ISBN 978-80-7368-265-1.
Srpová, H. Manipulation and Persuasion. In: Persuasion through Words and Images. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2007. s. 33-42. ISBN 978-80-7368-266-8.
Srpová, H. Masová a marketingová komunikace. In: Od informace k reklamě. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 11-28. ISBN 978-80-7368-265-1.
Srpová, H. Mass Communication and Marketing Communication. In: Persuasion through Words and Images. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2007. s. 13-32. ISBN 978-80-7368-266-8.
Srpová, H. Muž a žena v českém reklamním diskursu. In: Znaczenie i styl. Białystok: Uniwersytet w Bialymstoku. 2007.
Srpová, H. Need medicine? All here! (S-P-A-M a manipulace). In: Język w marketingu. Łodź: Uniwersytet Lodzki. 2007.
Srpová, H. Od informace k reklamě. 2007.
Srpová, H. Od informace k reklamě. 2007.
Srpová, H. Odborný styl a česká reklama. In: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. Racibórz: Wysza szkola w Raciborzu. 2007.
Srpová, H. Persuasion through Words and Images. 2007.
Srpová, H. Persuasion through Words and Images. 2007.
Srpová, H. Reklama a čas: Style and Time. Stylistyka. Style and Time. Styl i czas. 2007, roč. 16, s. 443-454. ISSN 1230-2287.
Srpová, H. Reklama pro děti - rádce, či manipulátor?. Český jazyk a literatura. 2007, roč. 57, č. 5, s. 209-215. ISSN 0009-0786.
Srpová, H. Stylistika: učební text pro distanční formu vzdělávání. 2007.
Srpová, H. Target Group - The Decisive Factor in the Form of Advertising. In: Persuasion through Words and Images. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2007. s. 113-154. ISBN 978-80-7368-266-8.
Srpová, H. Dekódování jazyka emocí v reklamě. In: Wyrażanie emocji. Łodź, Polsko: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. s. 511-518. ISBN 978-83-7525-025-1.
Srpová, H. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 2005. 2006.
Srpová, H. Dobré ráno s Českou televizí. Jazyk současné politiky [Televizní relace].. Česká televize Ostrava. 2006.
Srpová, H. Dobré ráno s Českou televizí. Polistopadové změny v češtině [Televizní relace].. Česká televize Ostrava. 2006.
Srpová, H. Indiana University, Bloomington. 2006.
Srpová, H. Nejlepší, výhodné, hypervýhodné, zdarma! (o jazyku a stylu reklamních letáků). In: Język i literatura czeska w interakcji/ Český jazyk a literatura v interakci. Racibórz, Pl: Wydawnictwo WSR, 2006. Wydawnictwo WSR, 2006. s. 153-158. ISBN 83-920312-7-X.
Srpová, H. Reklama a čas. In: mezinárodní konference Czas i Styl. Opole, Kamień Śląski: Uniwersytet Opolski. 2006.
Srpová, H. Reklama zaměřená na děti. In: Komunikace - styl - text. České Budějovice: JČU v Českých Budějovicích, 2006. JČU v Českých Budějovicích, 2006. s. 61-65. ISBN 80-7040-819-7.
Srpová, H. Dekódování jazyka emocí v reklamě. In: Wyrażanie emocji. Łodź: Uniwersytet Lodzki. 2005.
Srpová, H. Fenomén času v české reklamě. In: Čas v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2005. UJEP v Ústí nad Labem, 2005. s. 149-154. ISBN 80-7044-716-8.
Srpová, H. Indiana University, Bloomington. 2005.
Srpová, H. Manipulace a persvaze - janusovské dilema. In: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Ostrava: OU v Ostravě, FF, 2005. OU v Ostravě, FF, 2005. s. 200-208. ISBN 80-7368-101-3.
Srpová, H. Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. 2005.
Srpová, H. Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. 2005.
Srpová, H. Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích [Konference]. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2005.
Srpová, H. Nejlepší, výhodné, hypervýhodné, zdarma! (o jazyku a stylu reklamních letáků). In: Język i literatura czeska w interakcji. Racibórz: Wysza szkola w Raciborzu. 2005.
Srpová, H. Praktická cvičení z českého jazyka (části Pravopis, Stylistika). 2005.
Srpová, H. Role gramatiky v reklamní manipulaci. In: Západoslovanské jazyky v 21. století I.. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2005. Univerzita Mateja Bela, 2005. s. 166-172. ISBN 80-8083-154-8.
Srpová, H. Can Central European Languages Survive the Attack of English (commercials and mass media)?. In: SWSEEL. Indiana University, Bloomington: Indiana University, Bloomington, USA. 2004.
Srpová, H. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu 405/04/1034 za r. 2004. 2004.
Srpová, H. Fonetická analýza substandardní mluvené češtiny. 2004.
Srpová, H. Posudek na podaný projekt GA ČR. 2004.
Srpová, H. Posudek projektu GA ČR. 2004.
Srpová, H. projekt Jazyková dynamika publicistiky. 2004.
Srpová, H. Role nespisovnosti v českém reklamním diskursu. In: Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny, perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2004. Masarykova univerzita, 2004. s. 242-246. ISBN 80-210-3568-4.
Srpová, H. Tabu - multikulturnost. 2004.
Srpová, H. Through Death to Freedom. On Human Torches and Living Bombs. In: SWSEEL. Indiana University, USA: Indiana University, Bloomington. 2004.
Srpová, H. Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům. 2004.
Srpová, H. Does It Pay to Be a Mother? (Working mothers in former communist countries). In: SWSEEL. Indiana University: Indiana University, Bloomington, USA. 2003.
Srpová, H. Frazeologie a idiomatika jako zdroj aktualizace v žurnalistickém a reklamním diskursu. In: Parémie národů slovanských: Parémie národů slovanských. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané u příležitosti 150. výročí úmrtí F.L.Čelakovského a vydání jeho díla Mudrosloví národu slovanského 2002-11-20 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2003. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2003. s. 135-142. ISBN 80-7042-622-5.
Srpová, H. Napětí mezi výrazem slovesného modu a jeho významem (na materiálu českého reklamního diskursu). In: Slovanské studie - Studia Slavica VII . Opole - Ostrava: Uniwersytet Opolski - FF OU v Ostravě, 2003. Uniwersytet Opolski - FF OU v Ostravě, 2003. s. 271-278. ISBN 1214-3111.
Srpová, H. New Wave Cinema. In: SWSEEL. Indiana University, Bloomington: Indiana University. 2003.
Srpová, H. Český jazyk a jazyková kultura. 2002.
Srpová, H. Nakládá se hanebně s královnou Češtinou?. In: Slovanské studie - Studia Slavica V. . Ostrava - Opole: Ostravská univerzita v Ostravě - Uniwersytet Opolski, 2002. Ostravská univerzita v Ostravě - Uniwersytet Opolski, 2002. s. 37-49. ISBN 80-7042-609-8.
Srpová, H. Absorpce a exploatace cizích lingvistických prostředků českou žurnalistikou a reklamou. In: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci 2000-09-20 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2001. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2001. s. 29-39. ISBN 80-7042-589-X.
Srpová, H. Impakt sociálních faktorů na vývoj českého lexika konce 20. století. In: Język i literatura czeska u schylku XX wieku. - Český jazyk a literatura na sklonku XX. století: Język i literatura czeska u schylku XX wieku. - Český jazyk a literatura na sklonku XX. století 2001-04-26 Wałbrzych, PL. Wałbrzych-Ostrava: Wydawnictvo Państwowej Wyższej Szkoly Zawodowej w Wałbrzychu, 2001. Wydawnictvo Państwowej Wyższej Szkoly Zawodowej w Wałbrzychu, 2001. s. 227-232. ISBN 80-7042-587-3.
Srpová, H. Obsazení iniciální a finální pozice v reklamním textu. In: Konec a začátek v jazyce a v literatuře: Konec a začátek v jazyce a v literatuře 2000-09-05 Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2001. Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2001. s. 60-65. ISBN 80-7044-370-7.
Srpová, H. The Journalistic and Advertising Discourses - Channels of Improving or Destroying the Czech Language?. In: Language, the Mass Media and International Communication. University of Oxford: University of Oxford. 2001.
Srpová, H. Will Czech Survive Commercials nad Contemporary Journals?. In: SWSEEL. Indiana University: Indiana University, Bloomington. 2001.
Srpová, H. Aluze a citáty v české reklamě: Czech Stylistics. Stylistyka czeska.. Stylistyka. 2000, roč. 9, č. IX, s. 137-146. ISSN 1230-2287.
Srpová, H. Metařečová vyjádření a metadiskurs. In: Wydawnictvo Uniwersytetu Opolskiego: Studia Slavica 4 . Opole: Wydawnictvo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. Wydawnictvo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. s. 185-201. ISBN 83-87635-81-2.
Srpová, H. Reklamní diskurs - specifická forma verbální manipulace a persvaze. In: Regulacyjna funkcja tekstów: Regulacyjna funkcja tekstów 1999-04-27 Lodz. Łódź, Polsko: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000. s. 268-272. ISBN 83-7171-371-1.
Srpová, H. K jedné vývojové tendenci v české žurnalistice. In: 3. konferencia o komunikácii Retrospektívne a perspektívne pohĺady na jazykovú komunikáciu, PdF UMB Banská Bystrica - Donovaly: Retrospektívne a perspektívne pohĺady na jazykovú komunikáciu 1997-09-11 Banská Bystrica - Donovaly. Banská Bystrica: PdF Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 1999. PdF Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 1999. s. 157-160. ISBN 80-8055-287-8.
Srpová, H. Linguistica 3. 1999.
Srpová, H. Pronomina v české reklamě. In: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta: Linguistica 3 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1999. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1999. s. 189-194. ISBN 80-7042-526-1.
Srpová, H. Výraz a jeho význam v české reklamě. In: Výraz a jeho význam. Prešov: Prešovská universita v Prešove. 1999.
Srpová, H. Citáty a jejich funkce v českém tisku. In: Cesty k tvořivé škole: Cesty k tvořivé škole, sborník z konference PdF MU Brno 1996-11-13 Brno. Brno: PdF Masarykovy univerzity Brno, 1998. PdF Masarykovy univerzity Brno, 1998. s. 253-257. ISBN 80-210-1938-7.
Srpová, H. K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice. 1. vyd. Ostrava: FF, OU v Ostravě, 1998. Spisy FF OU. 168 s. ISBN 80-7042-490-7.
Srpová, H. Oponentní posudek projektu Percepce postmoderního umění v literatuře pro mládež. 1998.
Srpová, H. Percepce postmoderního umění v literatuře pro mládež. 1998.
Srpová, H. K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice (na materiálu krajského deníku Moravskoslezký den). 1997.
Srpová, H. Neverbální komunikace v novinách - novinová grafika. In: Štylistika neverbálnej komunikácie: Štylistika neverbálnej komunikácie 1996-02-15 Bratislava, SR. Bratislava: Pedagogická fakulta UK Bratislava, 1997. Pedagogická fakulta UK Bratislava, 1997. s. 221-227. ISBN 80-88868-20-3.
Srpová, H. Česko-polská etnická hranice. 1996.
Srpová, H. Poznámky k vhodnosti/nevhodnosti v psané publicistice. In: Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci: Spisovnost a nespisovnost dnes, sborník z konference PdF MU Brno 1995-01-17 Brno. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. s. 208-211. ISBN 80-2101-304-4.
Demlová, E., Hubáček, J., Jandová, E., Kremzerová, D. a Srpová, H. Praktická cvičení z českého jazyka. 1995.
Srpová, H. Praktická cvičení z českého jazyka (část Stylistika). 1995.
Srpová, H. Titulky v deníku Moravskoslezský den. In: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta: Linguistica 1 . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 1994. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 1994. s. 65-76. ISBN 80-7042-413-3.
Srpová, H. Funkční a jazyková analýza jazykových titulků. In: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta: Studia Slavica 1 . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 1993. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 1993. s. 85-92. ISBN 80-7042-394-3.
Srpová, H. Indiana University, Bloomington. 1992.
Kozelská, Z. a Srpová, H. Pedagogická praxe ve studiu učitelství. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1989. 197 s. ISBN 80-7042-003-0.
Srpová, H. Uplatnění mikropočítačů a videozáznamů ve výuce českého jazyka a literatury na vysoké škole. In: K otázkám elektronizace ve výchovně vzdělávacím procesu. Praha: Československá pedagogická společnost při ČSAV, 1988. Československá pedagogická společnost při ČSAV, 1988. s. 207-212.
Srpová, H. Uplatňování prvků světonázorové výchovy ve výuce slovenštiny na české vysoké škole. In: Slavica Pragensia XXX. Praha: Univerzita Karlova, 1987. Univerzita Karlova, 1987. s. 277-280.
Srpová, H. Obrazné vyjadřování v Ostravském večerníku. In: Sborník prací PF v Ostravě. Praha: SPN, 1985. SPN, 1985. s. 45-59. ISBN 14-439-85.


AutorNázev práceTypRok
Biršel IvoSrovnání reklamního diskursu v českých bezplatných periodicíchdiplomová 2016 
Sedlařík ŠimonPersvaze a její prostředky na webu iDnes.czdiplomová 2016 
Koleňáková IvetaKomparativní analýza alternativních učebnic vyučovacího předmětu český jazyk ve zvoleném ročníku SŠdiplomová 2013 
Žebroková Jana"Máte slovo s Michaelou Jílkovou" - zevrubná analýza prostředků verbálních a neverbálníchdiplomová 2013 
Šuráňová PavlaReportáž - komplexní analýza žánru v současné české žurnalisticediplomová 2012 
Becková ŠtěpánkaSlovní zásoba současné mluvené sportovní žurnalistikydiplomová 2010 
Chmelová IvaBulvarizace českých tištěných médií (na materiálu celostátních deníků)diplomová 2009 
Indrová LenkaKritická analýza diskurzu žurnalistického (na materiálu vybraných českých časopisů)diplomová 2009 
Kubec TomášHistorie české reklamydiplomová 2009 
Funioková MartinaJazyk českých tištěných médií z hlediska genderudiplomová 2008 
Kopecká LucieFejeton - analýza žánru a jeho vývojdiplomová 2008 
Molinová JarmilaReklamy podle cílové skupiny konzumentů (zaměřené na děti, muže a ženy). Analýza verbálních a neverbálních prostředků.diplomová 2008 
Rachůnková LenkaAnalýza současného českého stylu odbornéhodiplomová 2008 
Šandová JanaČeská předvolební kampaň jako druh marketingové komunikace: analýza verbálních a neverbálních výrazových prostředkůdiplomová 2008 
Krystová AlexandraProstředky manipulace a persvaze v reklamách audiovizuálníchdiplomová 2007 
Doležalová MartinaReklama zaměřená na dětského adresátadiplomová 2006 
Procházková MartinaObjektivita a subjektivita ve zpravodajství (na základě srovnání celostátních periodik)diplomová 2006 
Vydrová VeronikaProstředky manipulace a persvaze v tištěných reklamáchdiplomová 2006 
Adamczyk PetraInterview - jazyková a stylová charakteristika žánru v elektronických médiíchdiplomová 2005 
Krčmář MilanVerbální a neverbální prostředky přesvědčování v reklamě cestovních kancelářídiplomová 2005 
Kozubová GabrielaCharakteristika lexikální a syntaktické roviny v časopise pro dětibakalářská 2016 
Brokešová KláraProstředky manipulace v Direct-mailechbakalářská 2015 
Krabicová VeronikaAktuální podoba opavského dialektu v oblasti Hlučína s tématem gastronomiebakalářská 2015 
Šteflová JanaProstředky nepřímé nominace v kulturním zpravodajství a publicisticebakalářská 2015 
Tichý OndřejProstředky nepřímé nominace ve sportovním zpravodajství a publicisticebakalářská 2015 
Brázdová TerezaJazyková charakteristika televizního pořadu Kouzelná školkabakalářská 2014 
Krůčková PavlaEditorial vs. úvodník (zevrubná analýza jazyka a stylu)bakalářská 2014 
Lišková KvětoslavaCopywriting jako forma reklamybakalářská 2014 
Bartošová MichaelaKritická analýza jazyka a stylu regionálního periodika Zlínský deníkbakalářská 2010 
Raszková TaťánaKritická analýza časopisu Lidé a zeměbakalářská 2009 
Skácel OndřejModerní jazykové trendy ve zpravodajství audiovizuálních elektronických médiíbakalářská 2009 
Sliwka RomanAplikace konverzačních schémat v reklaměbakalářská 2009 
Černíková VeronikaProstředky manipulace v žurnalistice (na materiálu českých deníků)bakalářská 2008 
Pastvová DagmarKosmetika v současné české reklamě (na materiálu reklam audiovizuálních a vizuálních)bakalářská 2008 
Simon EvaFormální a funkční analýza novinových titulků (na materiálu celostátních deníků)bakalářská 2008 
Vantuchová MartinaPopisný slohový postup v próze Karla Čapkabakalářská 2006 


Manipulace a persvaze v žurnalistickém a reklamním diskursu GA405/04/1034
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Období1/2004 - 12/2006
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub