OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

Hana Srpová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
místnost, podlaží, budova: D 502, budova D
funkce:
obor činnosti:stylistika, jazyková kultura, žurnalistika, dějiny filmu
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1863
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2011FF UP Olomouc - hodnost docentka
2006Kurz realizátorů distančního vzdělávání, OU
2004Kurz autorů distančních výukových opor, OU
1997ÚJČ AV ČR - vědecká hodnost CSc.
1986 - 1987FF UP Olomouc - kurz Základy pedagogiky vysoké školy
1981UJEP v Brně (MU), PhDr.
1974 - 1981FF UJEP v Brně - studijní program učitelství, obor čeština - angličtina (Mgr.)
1969 - 1973Pedagogická fakulta v Ostravě, studijní program učitelství, obor český jazyk - anglický jazyk (Mgr.)

Praxe

1983 - 1992Pedagogická fakulta v Ostravě - odborná asistentka
1992 - dosudKČJ FF OU - odborná asistentka, docentka
1986 - 1990Radom, Polsko (4-6týdenní letní kurzy) - lektorka českého jazyka
1992 - 1994Department of Slavic Languages and Literatures, Indiana University, USA - lektorka českého jazyka a kultury
1993 - 2008Summer Sessions, Indiana University, Bloomington, USA - lektorka českého jazyka

Výzkum a grantová činnost

 • Granty neaktivní:
  • 2000 - 2001: projekt Leonardo da Vinci (CZ/99/2/07319/PI/II.1.a/FPC), modul Evolution of European Culture in 20th Century; práce Brief History of European Film and Cinema - členka řešitelského týmu
  • 2004: projekt Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům rozvojového programu MŠMT, 2d/2004, na podporu rozvoje internacionalizace - řešitelka
  • 2004 - 2007: projekt 405/04/1034 GAČR Manipulace a persvaze v žurnalistickém a reklamním diskursu - členka řešitelského týmu
  • 2006: Stylistika, učební text pro distanční formu vzdělávání v rámci projektu EU Rozvoj celoživotního učení (operační program CZ.041.03/3.1.15.1/013) - členka řešitelského týmu

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Jazykovědné sdružení ČR

Univerzitní aktivity

2007 - dosudČlenka rady IGS FF OU
2013 - dosudČlenka komise dr. Studia KČJ FF OU
2013 - dosudKoordinátorka KČJ pro Erasmus

Základní výzkumné zaměření

 • Stylistika
 • Jazyk a styl reklamního diskursu
 • Jazyk a styl masmédií


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Manipulace a persvaze v žurnalistickém a reklamním diskursu GA405/04/1034
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Období1/2004 - 12/2006
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub