OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

Eva Jandová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 502, budova D
funkce:
obor činnosti:morfologie, derivatologie, syntax, textová syntax, obecná lingvistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1863
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2008FF UP Olomouc - hodnost doc.
1998FF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
1976 - 1981FF UP Olomouc - studium oboru učitelství čeština - němčina (PhDr.)
1989 - 1993Gymnázium, Šmeralova ul., Ostrava

Praxe

1982 - dosudKČJ FF OU, odborná asistentka, docentka
1981 - 1982FF UP Olomouc - studijní pobyt

Výzkum a grantová činnost

 • Granty neaktivní:
  • interní grant FF OU (1992-1995) - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka. (Řešitelka D. Davidová);
  • grant GA ČR 405/95/0009 (1995-1997) Mluvená čeština v Čechách a na Moravě. (Řešitelky O. Müllerová a D. Davidová)
  • grant GA ČR 405/98/0639 (1998-2000) Vliv pragmatických činitelů na volbu výrazových prostředků mluvené komunikace. (Od července 1998 řešitelka E. Jandová);
  • grant GA ČR 405/04/1035 (2004-2006) Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu). (Řešitelka E. Jandová);
  • grant GA ČR 405/09/0113 (2009-2011) Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci.(řešitelka J. Svobodová).

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Jazykovědné sdružení ČR
 • členka recenzní rady Časopisu pro moderní filologii

Posuzovatelská a recenzní činnost

 • Posudky pro Grantovou agenturu ČR
 • Recenze a hodnotitelské posudky pro odborný časopis Časopis pro moderní filologii a publikace FF UP Olomouc (katedra bohemistiky)

Univerzitní aktivity

 • Senát FF OU: 1991-1993 (členka);
  • 1992 - 1993 (předsedkyně);
  • 2003 - 2006 (předsedkyně);
  • 2006 - 2009 (předsedkyně).
 • Senát OU: v letech 1991-1992 (členka).

Základní výzkumné zaměření

 • Mluvená komunikace
 • Komunikace na internetu


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub