OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Karla Kovalová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Karla Kovalová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 322, budova DM
funkce:
obor činnosti:Britská (post)moderní a postkoloniální literatura, (afro)americká literatura, ženská a genderová studia
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1899
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Kovalová, K. Intersekcionalita v kontextu afro-amerických studií.: Gender a výzkum / Gender and Research 18 (2): 155-158. 2018.
Kovalová, K. African Presence in Socialist Czechoslovakia: An Analysis of Tomas Zmeskal's Novel The Biography of the Black and White Lamb. In: Afroeuropeans Conference 2017. Tampere: University of Tampere. 2017.
Kovalová, K. Birmingham State University, studijní činnost - Black education for liberation 1.11-5.11.2017. 2017.
Kovalová, K. Gloria Naylor: Protimluv 3/2017: 44. 2017.
Kovalová, K. Black Feminist Literary Criticism: Past and Present. Frankfurt: Peter Lang, 2016. 179 s. ISBN 978-3-631-66758-3.
Nejen o barvě nachu. In: Umění jako cesta k poznání jiných kultur. Ostrava, klub Atlantik: Ostravská univerzita. 2016.
Kovalová, K. Performing "Critical Miscegenations" : On the Use of Black Feminist Methodology in "Whitewashed Literatures". In: Cultrual Palimpsests: Ethnic Watermarks, Surfacing Histories. Warsaw: University of Warsaw. 2016.
Kovalová, K. Shaping Black Feminist Literary Criticism: On Intersections of Legal and Literary Narratives. Brno studies in English. 2016, č. 41, s. 109-120. ISSN 0524-6881.
Kovalová, K. Afro-Pessimism and a Progressive Black Sexual Politics. In: From Theory to Practice 2014: Proceedings of the Sixth International Conference on Anglophone Studies 2014-09-04 Zlin. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. s. 179-190. ISBN 978-80-7454-538-2.
Kovalová, K. Black Subjectivities and Racial Identities Theorized by Black Feminist Critics. In: CAAR Conference 2015: Mobilising Memory: Creating African Atlantic Identities. Liverpool: Liverpool Hope University. 2015.
Kovalová, K. Miami University: výzkumný pobyt, 10.3.-12.6.2015. 2015.
Kovalová, K. Reading Black, Reading Czech: Unraveling the Figure of the Czech Tragic Mulatta. Review of Arts and Humanities. 2015, č. 4, s. 1-6. ISSN 2334-2935.
Kovalová, K. Shaping (Black) Literary Criticism: On Intersections of Legal and Literary Narratives. In: The 10th Brno Conference of English, American, and Canadian Studies. Brno: Masarykova univerzita. 2015.
Kovalová, K. To Look High, Low, and Beyond: Shifting the Textual Terrain of Black Feminist Literary Criticism. In: From Theory to Practice 2013: From Theory to Practice 2013: Proceedings of the 5th International Conference on Anglophone Studies 2013-09-05 Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. s. 235-245. ISBN 978-80-7454-450-7.
Kovalová, K. Afro-Pessimism and a Progressive Black Sexual Politics: A Critique for the 21st Century. In: sixth annual conference on Anglophone studies From Theory to Practice. Zlín: Tomas Bata University. 2014.
Kovalová, K. Black Feminist Critique for the 21st century. In: 12th International Cultural Studies Conference. Pardubice: University of Pardubice. 2014.
Kovalová, K. Černošská feministická literární kritika: výbor z teoretických statí afroamerických kritiček. první. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2014. Studijní texty, 60. 346 s. ISBN 978-80-7419-172-5.
Kovalová, K. Jonkoping University; přednášková činnost, 6.10.-10.10. 2014. 2014.
Kovalová, K. Newman University; stáž 28.1.-1.2.2014. 2014.
Kovalová, K. University of Bristol. 2014.
Kovalová, K. Does Blackness Still Matter?: Black Feminist Literary Criticism Revisited. Ostrava Journal of English Philology. 2013, č. 5, s. 59-72. ISSN 1803-8174.
Kovalová, K. Does Blackness Still Matter?: Black Feminist Literary Criticism Revisited. Ostrava Journal of English Philology. 2013, č. 5, s. 59-72. ISSN 1803-8174.
Kovalová, K. Hull, The Wilberforce Institute for the study of Slavery and Emancipation, stáž 18.9.-21.9. 2013. 2013.
Kovalová, K. Sexuality and the Healing of the Self: The Color Purple, Possessing the Secret of Joy, and By the Light of My Father's Smile. In: Critical Insights: Alice Walker. Ipswich: Salem Press, 2013. s. 187-204. Critical Insights. ISBN 978-1-4298-3730-9.
Kovalová, K. Sexuality and the Healing of the Self: The Color Purple, Possessing the Secret of Joy, and By the Light of My Father's Smile. In: Critical Insights: Alice Walker. Ipswich: Salem Press, 2013. s. 187-204. Critical Insights. ISBN 978-1-4298-3730-9.
Kovalová, K. To Look High, Low, and Beyond: Shifting the Textual Terrain of Black Feminist Literary Criticism. In: From Theory to Practice. Zlín: Tomas Bata University. 2013.
Kovalová, K. To Look Low and Beyond: The Textual Terrain of Black Feminist Literary Criticism. In: 10th International Conference of the Collegium for African American Research. Atlanta: Agnes Scott College. 2013.
Kovalová, K. Odkaz naděje: vybrané články a projevy. 2012.
Kovalová, K. (Re)Constructing Identities in Marie-Elena John's Unburnable. In: Location and Relocation in Literature and Cultural Studies. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2012.
Kovalová, K. A scared little girl, all alone with a scared woman: Clover's (Not)Telling Secrets. American and British Studies Annual. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 104-116. ISSN 1803-6058.
Kovalová, K. "The Bone-Deep Longing ... in the Possibility of That Child": The Transforming Potential of Fatherhood in D.A.Durham's Walk through Darkness. In: 9th International Conference of the Collegium for African American Research. Paříž: Université Paris Diderot. 2011.
Kovalová, K. The Bone-Deep Longing ... in the Possibility of That Child: The Transforming Potential of Fatherhood in David Anthony Durham's Walk through Darkness. Literraria Pragensia. 2011, roč. 2011, č. 21, s. 34-49. ISSN 0862-8424.
Kovalová, K. Piecing Memories, Connecting Lives: The (Inter)Textual Quilt in Phyllis Alesia Perry's Stigmata. American and British Studies Annual. 2010, roč. 3, s. 76-86. ISSN 1803-6058.
Kovalová, K. Retrospektiva [Úvodní slovo]. Ostrava. Knihovna města Ostravy. 2010.
Kovalová, K. "Safe underneath the Story of My Life": Completing the Circle in Phyllis Alesia Perry's Stigmata. Ostrava Journal of English Philology. 2010, č. 2, s. 73-85. ISSN 1803-8174.
Kovalová, K. Sewing Memories, Connecting Lives: The (Inter)Textual Quilt in Phyllis Alesia Perry's Stigmata. In: 10th Annual International Cultural Studies Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2010.
Kovalová, K. B(e)aring the Naked Truth: the Black Female Body Revisited. Ostrava Journal of English Philology. 2009, č. 1, s. 145-156. ISSN 1803-8174.
Kovalová, K. At a Distance, Yet Close: Experiential Truth in Octavia Butler's Kindred and J. California Cooper's Family. In: ESSE 9. Aarhus: University of Aarhus. 2008.
Šimčíková, K. Seeking a New Pedagogy: Teaching Intercultural Awareness through Literature. In: National Literatures in the Globalised World. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. s. 180-191. ISBN 978-80-8094-308-0.
Šimčíková, K. Suleyman Demirel University, Isparta. 2008.
Kovalová, K. We the Human Family: Revisions of American National History in Contemporary Slave Narratives. American and British Studies Annual. 2008, č. 1, s. 11-24. ISSN 1803-6058.
Šimčíková, K. European Scholars Teaching African American Texts. Ostrava: Repronis, 2007. 136 s. ISBN 978-80-7368-314-6.
Šimčíková, K. 'Finding about Living': Teaching American Women Writers in the Czech Republic. Teaching American Literature: A Journal of Theory and Practice. 2007, roč. 3, č. 8, s. 50-65. ISSN 2150-3974.
Šimčíková, K. In Medias Res: Reclaiming the Black Female Body Once Again. In: CAAR 2007, Seventh Biennial Conference, Blackness and Modernities. Madrid. 2007.
Šimčíková, K. Introduction: European Scholars Teaching African American Texts. In: European Scholars Teaching African American Texts. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2007. s. 1-7. 1. ISBN 978-80-7368-314-6.
Šimčíková, K. Kristianstad University a Jonkoping University. 2007.
Šimčíková, K. The Culture of Disrespect: On Internal Colonization of African Americans. In: Peaceful Multiculturalism or Culture Wars?. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. Univerzita Pardubice, 2007. s. 96-103. ISBN 978-80-7395-017-0.
Šimčíková, K. The Challenges of Being a 'Doubly Double Outsider'; or, When a Czech Scholar Teaches African American Literature in the United States. In: European Scholars Teaching African American Texts. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2007. s. 121-134. 1. ISBN 978-80-7368-314-6.
Šimčíková, K. To Live Fully, Here and Now: The Healing Vision in the Works of Alice Walker. 1. vyd. Lanham, MD: Lexington, 2007. 195 s. ISBN 0739111604.
Šimčíková, K. Understanding the World(s) We Live in: Teaching African American Literature in the Czech Republic. In: European Scholars Teaching African American Texts. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2007. s. 57-72. 1. ISBN 978-80-7368-314-6.
Šimčíková, K. African American Studies in Central and Eastern Europe: The Case of Czech Republic. In: African American Culture in the 21th Century. Pulawy. 2006.
Šimčíková, K. Finding about Livin': Teaching Women Writers in Modern American Literature. In: Considering America from Inside and Out: A San José/Ostrava Dialogue Sharing Perspectives. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. s. 10-21. ISBN 80-7368-210-9.
Šimčíková, K. Jonkoping University, Kristianstad University. 2006.
Šimčíková, K. Life and Its Survival: Walker's New Religion in Now Is the Time to Open Your Heart. Cuadernos de Literatura Inglesa y Norteamericana. 2006, č. 9, s. 37-46. ISSN 0328-9184.
Šimčíková, K. Oxford University. 2006.
Šimčíková, K. Studia Anglica 2. 2006.
Šimčíková, K. Teaching Intercultural Awareness through Literature. In: Amnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Kristianstad: Kristianstad University Press, 2006. Kristianstad University Press, 2006. s. 255-264. ISBN 91-973964-4-3.
Šimčíková, K. Teaching Intercultural Awareness Through Literature. In: Rikskonferensen i ämnesdidaktik 2006. Kristianstad: Kristianstad University. 2006.
Šimčíková, K. What is History: Negotiating Boundaries Between History and Fiction in Toni Morrison's Beloved. In: Studia Anglica 2. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. s. 146-156. ISBN 80-7368-165-X.
Šimčíková, K. Beyond Womanism: Toward an encompassing visionary spirituality. In: Studia Anglica I. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 63-80. ISBN 80-7368-045-9.
Šimčíková, K. Ecological Aspects in Alice Walker's Temple of My Familiar. In: The Budmerice conference organized on the occasion of the 80th anniversary of the opening of British and American Studies at the Faculty of Arts: Slovak Studies in English I 2004-10-22 Budmerice. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2005. Univerzita Komenského v Bratislavě, 2005. s. 330-336. ISBN 80-89197-27-2.
Šimčíková, K. Feminism and Nation-Building: What African Women Have to Say. In: The African Studies Association of Ireland, 6th Annual Conference. University College of Dublin. 2005.
Šimčíková, K. Jonkoping University, Kristianstad University. 2005.
Šimčíková, K. Kate Chopinová: žena, která předběhla svou dobu. Aluze. 2005, č. 1, s. 26-29. ISSN 1212-5547.
Šimčíková, K. Studia Anglica 1. 2005.
Šimčíková, K. University of Pécs. 2005.
Šimčíková, K. To Live Fully, Here and Now: The Healing Vision in the Works of Alice Walker. 2004.
Šimčíková, K. Zora Neale Hurstonová: žena, která se pokusila vyskočit na slunce. Aluze. 2004, s. 282-285. ISSN 1212-5547.


AutorNázev práceTypRok
Dziková DanielaThe position of the governess in the 19th century Englanddiplomová 2018 
Ječmenová LenkaChild Perspective in American Multicultural Literaturediplomová 2018 
Juchelková ZuzanaWriting a Woman´s Life: Revising the Genre of Autobiographydiplomová 2018 
Recmaniková VendulaContemporary Slave Narratives by African American Womendiplomová 2017 
Cabáková LucieQuilt in African American Literaturediplomová 2016 
Šindlářová VeronikaFeminist Literary Criticism Terminologydiplomová 2016 
Karásková VendulaSifting through the controversies: On William Styron's The Confessions of Nat Turner and Kathryn Stockett's The Helpdiplomová 2015 
Lalošáková MartinaToni Morrison and her non-fictiondiplomová 2015 
Matuszová KateřinaThe Theme of Love in the Works of Toni Morrisondiplomová 2009 
Bogarová MarkétaThe Mulatta Trap: the Female Protagonists in Nella Larsen´s Novels diplomová 2008 
Hýblová MartinaTragic Mullatos in the Works of Harlem Renaissance Women Writers / Tragické mulatky v dílech ženských autorek Harlemské renesancediplomová 2008 
Juřenová MarcelaTaboo sexuality: Lesbianism and Homosexuality in the works of Radclyffe Hall and E.M. Forsterdiplomová 2008 
Kolaříková EvaKřesťanské rysy v Letopisech Narniediplomová 2008 
Dobiašová MarkétaGender and the Great War: the Impact of the First World War on the Gender Relations in the Post-war Britaindiplomová 2007 
Jurajdová ŠárkaThe Question of Gender in the Works of Virginia Woolf. Otázka gendru v dílech Virginie Woolfovédiplomová 2007 
Kojdecká JarmilaMasculinity in Martin Amis´ Early Fictiondiplomová 2007 
Portešová VeronikaVoyage to Selfhood: Images of Black Women in Contemporary African American Fictiondiplomová 2007 
Slezáková PetraWriting Women's Lives: Female Slave Narrativesdiplomová 2007 
Koval DavidPotíže černošské populace v afroamerické próze 40. a 50. let dvacátého stoletídiplomová 2006 
Sládečková ZuzanaPojetí náboženství v díle afroamerických autorůdiplomová 2006 
Kantorová AmandaThe Unromantic Poet William Blakebakalářská  
Vetrák JakubContemporary Dystopias: Never Let Me Go and In the Heart of the Valley of Lovebakalářská 2018 
Bangoura AnnaAlan Ayckbourn and the Elements of Science-Fiction on Stagebakalářská 2017 
Divín PavelIconic Blues Singers: Bessie Smith and Billie Hollidaybakalářská 2017 
Hýblová DagmaraMaternity Rights in the UK and Mothers´Return to Workbakalářská 2017 
Radlingerová KamilaThe "Africanist Presence" in the work of Poe, Hemingway and O´Connorbakalářská 2017 
Šamajová JanaIconic Black Gospel Singers: Mahalia Jackson and Sister Rosetta Tharpebakalářská 2017 
Šramová ZdeňkaThe Image of Barack Obama in American and Czech Media: A Comparisonbakalářská 2017 
Galová SáraMisogyny in American Rap Musicbakalářská 2016 
Indráková TerezaThe Image of Barack Obama in British and Czech Media: A Comparisonbakalářská 2016 
Uhrová BarboraThe No. 1 Ladies' Detective Series: Alexander McCall Smith's View of Botswanabakalářská 2016 
Zapletal JanBritish Colonization through the Eyes of Chinua Achebebakalářská 2016 
Bebjaková EditaFallen Women: Womanhood in the 19th century American Literaturebakalářská 2015 
Ječmenová LenkaBritish colonization as seen by African authorsbakalářská 2015 
Krišicová TerezaParental Leave in the United States of Americabakalářská 2015 
Uherková SylvieBlack Women Entrepreneurs: Tyra Banks and Oprah Winfreybakalářská 2015 
Onderková KláraAlice Walker the Activistbakalářská 2014 
Samcová ZuzanaBlack Women and Racial Uplift: Ida B. Wells Barnett and Mary McLeod Bethunebakalářská 2014 
Srncová HelenaFirst-Wave Feminism in the United States of Americabakalářská 2014 
Škárová IvanaVirginia Woolf's Feminism: A Room of One's Own and Three Guineasbakalářská 2014 


Literární kritika černého feminismu
Hlavní řešitelMgr. Karla Kovalová, Ph.D.
Období2/2013 - 12/2015
PoskytovatelOstatní iniciativy spol., Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub