Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Józef Szymeczek


titul, jméno, příjmení:ThDr. Józef Szymeczek, Dr.
místnost, podlaží, budova: SA 502, budova SA
funkce:vedoucí centra
obor činnosti:československé dějiny 20. století, problematika národnostních menšin, religionistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra výchovy k občanství (Pedagogická fakulta)
Centrum výzkumu kultury a identity regionu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2604
e-mail:

Vzdělání a akademická kvalifikace

2009ThDr., Evangelická teologie, Evangelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
2007Dr., Humanitní vědy – obor historie, Fakulta Historicko-Pedagogická Opolské univerzity (Polsko)
1997Mgr., Odborná historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
1995Bc., Historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
1992Polské gymnázium v Českém Těšíně

Zaměstnání

2010 – dosudodborný asistent, Katedra výchovy k občanství Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
2003 – 2010tajemník pro vzdělávání, Slezská církev evangelická augsburského vyznání v Českém Těšíně
2001 – 2010odborný asistent se zaměřením na dějiny křesťanství a teologii, Katedra společenských věd - oddělení křesťanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
1997 – 2003historik, Dokumentační centrum Kongresu Poláků v České republice v Českém Těšíně

Akademické funkce a členství v řídicích orgánech

2018 – dosudčlen Akademického senátu PdF OU
2016 – dosudvedoucí výzkumného Centra studií evropské identity
2015 - dosudčlen výzkumného Centra studií evropské identity

Členství v profesních organizacích, redakčních a oborových radách

2020 – dosudpředseda vědecké rady Dokumentačního centra Kongresu Poláků v České republice v Českém Těšíně
2020 – dosudčlen mezinárodní vědecké rady recenzovaného časopisu Książnica Śląska
2018 – dosudčlen Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy – poradního orgánu Rady vlády pro národnostní menšiny v Praze
2018 – dosudčlen vědecké rady recenzovaného časopisu Gdański Rocznik Ewangelicki
2018 – dosudčlen Polského sdružení historického
2017 – dosudčlen Vědecké rady Książnicy Cieszynské v Těšíně
2017 – dosudčlen mezinárodní vědecké rady časopisu Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
2017 – dosudčlen vědecké rady recenzovaného časopisu Zagadnienia Społeczne
2017 – dosudčlen kapituly ceny Jana a Wojciecha Wawrzynků při Státním vědeckém institutu Slezský institut v Opolí
2015 – dosudčlen mezinárodní vědecké rady recenzovaného časopisu Wschodnioznawstwo
2015 – dosudčlen redakčního výboru recenzovaného časopisu Klio
2014 – dosudzahraniční expert Polské akreditační komise ve Varšavě
2014 – dosudčlen Česko – polské a slovensko – polské historické komise Akademie věd Polské republiky při Slezské univerzitě v Katovicích
2014 – 2016člen vědecké rady recenzovaného časopisu Krakowskie Studia Małopolskie
2014 – 2016člen vědecké rady časopisu Regiony
2013 – 2015člen vědecké rady recenzovaného časopisu Wybory – Demokracja – Polityka
2012 – 2016člen vědecké rady Státního vědeckého institutu Slezský institut v Opolí
2010 – dosudčlen Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872)
2008člen Výběrové komise pro hodnocení grantových projektů v rámci výzev vyhlášených Moravskoslezským krajem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
2001 – 2007 člen Odvolací komise Česko-německého fondu budoucnosti v Praze (2005-2006 předseda)
2004 – dosudvedoucí české série ediční řady Bibliotheca Tessinesis

Ocenění:

2020Čestná medaile Evropské unie polských krajanských společenství
2019Cena Peregryna z Opolí Katolického sdružení Civitas Christiana
2016Cena Genius Loci – Wierny Opiekun Ziemi Śląskiej Slezského region Polského sdružení knihovníků
2016Rytířský kříž Řádu zásluhy udělený prezidentem Polské republiky Andrzejem Dudou
2014Zlatý kříž zásluhy udělený prezidentem Polské republiky Bronisławem Komorowským
2011Medaile Pro Patria Úřadu pro věci válečných veteránů a pronásledovaných osob
2008Pamětní medaile Muzeum Těšínska v České Těšíně
2007Medaile Pro Memoria Úřadu pro věci válečných veteránů a pronásledovaných osob

Výzkumné zaměření

Aplikace evropských standardů v oblasti vzdělávání národnostních menšin a ochrany menšinových a regionálních jazyků
Výzkum národních a náboženských identit v příhraničních regiónech
Výzkum národnostních menšin v Československu (České republice)

Jazykové znalosti

Polský jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
C3MT1Principy multikulturní tolerance 1
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
EDVOBEvropská dimenze výchovy k občanství
ESPNMEvro. stand. vzděl. v oblasti práv národ
EXKDUExkurze - kulturní dědictví
FPRAPFormy a prostř. rozvíj. akt. participace
GEFASGeneze evropského fašismu
IDOMSIdentita obyv. Moravskoslezského kraje
KANPSKult. aspekty nábož. v prostředí školy
KANSPKultur. aspekty nábož. v prostředí školy
KNADEKapitoly z národních dějin
KORE1Kořeny evropského myšlení 1
KORE2Kořeny evropského myšlení 2
MRDTSMediální reflexe demok. a total. systémů
P-HIRHistoria religii
PMUL1Principy multikulturní tolerance I.
PMUL2Principy multikulturní tolerance II.
PROKAProspedeutika kulturní antropologie
P-STMStosunki międzynarodowe
SNADEKapitoly z národních dějin
VCPVVývoj česko-polských vztahů
VRNOVVznik a roz. národ. a občan. vědomí
2EFA1Geneze fašismu 1
2EFA2Geneze fašismu 2
2EVIPEvropské integrační procesy
2NANTIntegrální antropologie
22ANTIntegrální antropologie
22FA1Geneze fašismu 1
22FA2Geneze fašismu 2
22VIPEvropské integrační procesy
3DESTDějiny společenských teorií
3EJRAKapitoly z evrop. a region. dějin A
3EJRBKapitoly z evrop. a region. dějin B
3ELIGReligionistika
3ESPRDějiny správy
3ESPTDějiny společenských teorií
3IKVZInterkulturní vzdělávání
3KERAKapitoly z evrop. a region. dějin A
3KERBKapitoly z evrop. a region. dějin B
3OREVTotalitní režimy v Evropě po r. 1945
3PRNMProblematika národnostních menšin
3UPKDDějiny umění a péče o kulturní dědictví
33ESTDějiny společenských teorií
33JRAKapitoly z evrop. a region. dějin A
33JRBKapitoly z evrop. a region. dějin B
33KVZInterkulturní vzdělávání
33LIGReligionistika
33PDKDějiny umění a péče o kulturní dědictví
33REVTotalitní režimy v Evropě po r. 1945
33SPTDějiny společenských teorií
6CSD1České a československé dějiny 20. st. 1
6CSD2České a československé dějiny 20. st. 2
6KULTKulturní dědictví českých zemí
6PRNMProblematika národnostních menšin
6RELIReligionistika
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6TOTRTotalitní režimy
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
66ELIReligionistika
66OTRTotalitní režimy
66RNMProblematika národnostních menšin
66SD1České a československé dějiny 20. st. 1
66SD2České a československé dějiny 20. st. 2
66ULTKulturní dědictví českých zemí
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7VKDEVybrané kapitoly z dějin po roce 1945
77DP2Seminář k diplomové práci 2
77KDEVybrané kapitoly z dějin po roce 1945


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub