Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Eva Mrhačová


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
místnost, podlaží, budova: D 602, budova D
funkce:
obor činnosti:obecná jazykověda, slavistika, překladatelství
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta) (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1842
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Parémie severních Slovanů
Eva Mrhačová
Rok: 2019, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny
Eva Mrhačová, Jelena Kupcevičová, Dmytro Klymenko, Viktoryia Vaida
Rok: 2019, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Frazeologie severních Slovanů
Eva Mrhačová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Východoslovanská přísloví a pořekadla v pohledu do češtiny
Eva Mrhačová, Lukáš Plesník, Jelena Kupcevičová, Viktoryia Vaida
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Jubileusz Profesor Svatavy Urbanovej
Eva Mrhačová
Rok: 2016
ostatní

Lexikální analýza západoslovanských parémií a rčení
Eva Mrhačová
Rok: 2016, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
kapitola v odborné knize

Západoslovanská rčení
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Milan Hrabal, Alfred Měškank, Justyna Pomierska ... další autoři
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Lexikální analýza západoslovanských parémií
Eva Mrhačová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parémie - pravé démanty jazyka (místo úvodu)
Eva Mrhačová
Rok: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Parémie národů slovanských VII
Ljuba Mrověcová, Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Urszula Kolberová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Parémie národů slovanských VII
Eva Mrhačová, Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských VII.
Urszula Kolberová, Eva Mrhačová, Simona Mizerová, Jelena Kupcevičová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Srovnávací slovanská frazeologie a lexikografie na katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Eva Mrhačová
Rok: 2014, Univerzita Palackého Olomouc
kapitola v odborné knize

Česko-polské jazykovědné studie
Eva Mrhačová
Rok: 2013, Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
odborná kniha

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... další autoři
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

Gregor Johann Mendel´s Ancestors: The Schindler´s List
Eva Mrhačová, Jan Klein, Norman Klein, Colm O'Huigin
Rok: 2012, Folia Mendeliana
článek v odborném periodiku

Przyslowia dawniej i dziś
Eva Mrhačová
Rok: 2012, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Účast číslovek na západoslovanských frazémech
Eva Mrhačová, Karel Kadłubiec
Rok: 2012, Studia frazeologiczne
článek v odborném periodiku

Příroda v české a polské frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová
Rok: 2011, FF OU
odborná kniha

Vzpomínka na vynikajícího vysokoškolského učitele (100 let od narození Františka Kopečného)
Eva Mrhačová
Rok: 2010, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Západoslovanské paremiologické dědictví
Eva Mrhačová
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Česko-polský frazeologický slovník
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Předmluva k českému vydání Slovníku přísloví v devíti jazycích
Eva Mrhačová
Rok: 2008, Euromedia Group, k.s. - Universum
kapitola v odborné knize

Slovník přísloví v devíti jazycích
Eva Mrhačová, Andrzej Świerczyński, Dobrosława Świerczyńska
Rok: 2008, Euromedia group, k.s. - Universum
odborná kniha

Z problematyki czesko-polskiego słownika frazeologicznego
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Příroda v české frazeologii a idiomatice (Země - Vesmír - Život - Smrt - Barvy - Prostor - Čas)
Eva Mrhačová
Rok: 2006, FF OU
odborná kniha

Česká a polská deapelativní příjmení.
Eva Mrhačová
Rok: 2004,
kapitola v odborné knize

Lidské tělo v české a polské frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová, Renata Ponczová
Rok: 2004, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Ustálená přirovnání se zooapelativem...
Jelena Kupcevičová, Eva Mrhačová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Česká a polská přísloví na bázi zooapelativ
Eva Mrhačová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Názvy zvířat v české, polské a slovenské paremiologii
Eva Mrhačová
Rok: 2003, Studia Slavica VII
článek v odborném periodiku

Zvířata v české a polské frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová, Renata Ponczová
Rok: 2003, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Česká, polská a slovenská příjmení s negací
Eva Mrhačová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Univerzitní obor polonistika, jeho problémy a potřebnost v regionu
Eva Mrhačová, Jana Raclavská
Rok: 2002
stať ve sborníku

Česká a polská přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem
Eva Mrhačová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Česká přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem
Eva Mrhačová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Přirovnání v Reymontově epopeji
Eva Mrhačová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Česká a polská příjmení s negací
Eva Mrhačová
Rok: 2000, Rozprawy komisji językowej XXVI Wrocław 2000
článek v odborném periodiku

Česká a polská přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem
Eva Mrhačová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Frazeologie korelativních sloves pohybu v současné češtině a polštině
Eva Mrhačová, Jiří Damborský
Rok: 2000
stať ve sborníku

Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch
Eva Mrhačová, Jürgen Hartung, Eva Jandová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch
Eva Mrhačová, Jürgen Hartung, Eva Jandová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Příjmení typu Dokoupil/Nedbal
Eva Mrhačová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová
Rok: 1999, Ostravská univerzita
odborná kniha

Příjmení s negací
Eva Mrhačová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Simplicia a prefixální deriváty slovanských korelativních sloves pohybu
Eva Mrhačová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Slozena osobni jmena slovanskeho puvodu v cestine, slovenstine a polstine
Eva Mrhačová
Rok: 1997, Slavia - easopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Obyvatelska jmena v cestine a v polstine
Eva Mrhačová
Rok: 1996, Slavia - easopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Složená osobní jména slovanského původu v češtině a polštině
Eva Mrhačová
Rok: 1996, Rozprawy komisji językowej XXII Wrocław 1996
článek v odborném periodiku

Korelacja determinacji-niedeterminacji u czasownikow wspólczesnego języka czeskiego i polskiego
Eva Mrhačová
Rok: 1994, Rozprawy komisji językowej XX Wrocław 1994
článek v odborném periodiku

Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích
Eva Mrhačová
Rok: 1993, Ostravská univerzita
odborná kniha

Obecná čeština a překlad
Eva Mrhačová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Rozsah lexikálně gramatické kategorie pluralia tantum v současné češtině a polštině
Eva Mrhačová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Praktická cvičení z ruského jazyka, díl IV
Eva Mrhačová
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Umělecký svět současné prózy
Eva Mrhačová
Rok: 1989
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Praktická cvičení z ruského jazyka III.
Eva Mrhačová, M. Krjučkova, L. N. Drachlis
Rok: 1988
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení z ruského jazyka II.
Eva Mrhačová, Mojmír Vavrečka, M. Opělová
Rok: 1987
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení z ruského jazyka I.
Eva Mrhačová
Rok: 1985
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prefixální homonymie u derivátů korelativních sloves přemisťování v ruštině
Eva Mrhačová
Rok: 1985
stať ve sborníku

V kruhu nebo po spirále?
Eva Mrhačová
Rok: 1984
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Historická gramatika ruského jazyka
Eva Mrhačová
Rok: 1981
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rytmus doby
Eva Mrhačová
Rok: 1981
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Singularia tantum a pluralia tantum v porovnávacím plánu česko-ruském
Eva Mrhačová
Rok: 1981
stať ve sborníku

Minimální slovník ruštiny
Eva Mrhačová, J. Hřivnáč
Rok: 1980,
odborná kniha

Problémy funkční lingvistiky a teorie překladu
Eva Mrhačová, J. Skácel
Rok: 1980,
odborná kniha

Neohebné druhy slov v ruštině
Eva Mrhačová
Rok: 1979
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Talent a epocha
Eva Mrhačová
Rok: 1978
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Morfologie ruského jazyka - slovesná flexe
Eva Mrhačová
Rok: 1977
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Morfematická analýza slov v minimálním slovníku
Eva Mrhačová
Rok: 1976
stať ve sborníku

Nepokojní a znepokojení
Eva Mrhačová
Rok: 1976
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Návrat Odysseův
Eva Mrhačová
Rok: 1975
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

O věrném přátelství. Tádžické lidové pohádky
Eva Mrhačová
Rok: 1974
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Slovanská korelativní slovesa přemisťování - synchronní popis
Eva Mrhačová
Rok: 1974, Slavia
článek v odborném periodiku

Morfologie ruského jazyka - jmenná flexe
Eva Mrhačová
Rok: 1973
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Otázky neutralizace a transpozice ruských korelativních sloves
Eva Mrhačová
Rok: 1973, Československá rusistika
článek v odborném periodiku

Audioorální osvojování ruské morfologie v jazykové laboratoři
Eva Mrhačová
Rok: 1972
stať ve sborníku

Pokus o komplexní rozbor časových a prostorových významů ruských pohybových sloves se sémantikou přemisťování
Eva Mrhačová
Rok: 1969, Československá rusistika
článek v odborném periodiku

Pohybová slovesa v ruštině
Eva Mrhačová
Rok: 1962
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Velčovská ŠtěpánkaAnalýza frazeologických jednotek v klasickém literárním díle Stefana Żeromského "Przedwiośnie" a jejich substituce v českých překladechdisertační 2014 
Kolberová UrszulaFrazeologia przed i po aksamitnej rewolucji w "G\l{}osie Ludu"disertační 2011 
Kończynová EvaDeapelativní příjmení substantivní povahy v češtině a polštinědiplomová 2007 
Prekopa ĽubomírDeapelativní příjmení adjektivní povahy v češtině a polštinědiplomová 2007 
Krakowczyková MariolaPříjmení préteritálního typu v češtině a polštinědiplomová 2006 
Pourová AdélaBarevnost světa v české a polské frazeologiibakalářská 2016 
Paprotová HelenaČeské a polské frazeologické obraty s užitím sloves mít a jítbakalářská 2015 
Šlebodová JanaBarvy v české a polské frazeologiibakalářská 2014 


Rozvoj jazykové kompetence
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Období9/2008 - 8/2011
PoskytovatelPodporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavukončený
Zvýšení jazykové kompetence absolventů studia cizích jazyků pro podnikatelskou sféru - 2009
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Období2/2009 - 11/2009
PoskytovatelPodporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavukončený
Dvoudílný tematický frazeologický slovník česko-polský a polsko-český. I-Názvy zvířat v české a polské idiomatice. II-Názvy částí lidského těla
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Období1/2001 - 12/2003
PoskytovatelOstravská univerzita, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub