Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum výzkumu odborného jazyka

Markéta Bilanová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 318, budova DM
funkce:
obor činnosti:metodika výuky anglického jazyka, lexikologie, edutainment, drama
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta)
Centrum výzkumu odborného jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1901
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Bilanová, M. Digital Educational Resources for TEFL: A Thematic Analysis. In: English Language Teaching through the Lense of Experience. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. s. 195-206. ISBN 978-1-5275-3718-8.
Bilanová, M. a Kostolányová, K. Digital Educational Resources for Teaching English: A Critical Analysis. In: ICERI2018 Proceedings 2018-11-12 Seville. Seville: IATED, 2018. s. 10548-10554. ISBN 978-84-09-05948-5.
Bilanová, M. a Kostolányová, K. Digital Teaching Materials: Feedback from Czech Pre-Service Teachers. In: EDULEARN18 Proceedings 2018-07-02 Palma. Palma: IATED, 2018. s. 6859-6865. ISBN 978-84-09-02709-5.
Bilanová, M. Principles of Constructivism in Digital Teaching Materials. In: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018 roč. VIII 2018-06-27 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018. s. 1056-1063. ISBN 978-80-87952-26-9.
Bilanová, M. The University of Economics and Culture, Riga, Latvia. 2018.
Bilanová, M. Universidad de Jaén, Spain. 2017.
Bilanová, M. Anglicyzmy w jezyku ojczystym, a nauka jezyka obcego. In: Sovremennye tendentsii konstruirovaniya persogeneticheskogo narrativa na osnove elementov sotsiogeneticheskogo fenomena 2009 Vitevsk. Vitevsk: UO VGU im. P.M.Masherova, 2009. s. 105-108. ISBN 978-985-517-168-4.

Všechny publikace

Bilanová, M. Digital Educational Resources for TEFL: A Thematic Analysis. In: English Language Teaching through the Lense of Experience. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. s. 195-206. ISBN 978-1-5275-3718-8.
Bilanová, M. Digitální výukové zdroje v konstruktivistickém pojetí prizmatem motivace. In: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2019 roč. IX 2019-06-24 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2019. s. 752-759. ISBN 978-80-87952-30-6.
Bilanová, M. Digitální výukové zdroje v konstruktivistickém pojetí prizmatem motivace. In: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2019 roč. IX. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2019.
Bilanová, M. English Linguistics Undergraduates' Experience with Moodle. In: International Symposium on Educational Technology 2019. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2019.
Bilanová, M. English Linguistics Undergraduates' Experience with Moodle in Blended Learning Environment: a preliminary study. In: 2019 International Symposium on Educational Technology: Proceedings of ISET 2019 2019-07-01 Hradec Králové. Los Alamitos, USA: IEEE Computer Society, 2019. s. 16-20. ISBN 978-1-7281-3387-4.
Bilanová, M. Pre-service Teacher's Utilization of Modern Didactic Principles in Digital Educational Materials. In: INTED 2019. Valencia: IATED. 2019.
Bilanová, M. Pre-service Teacher's Utilization of Modern Didactic Principles in Digital Educational Materials. In: INTED2019 Proceedings 2019-03-11 Valencia. Valencia: IATED Publications, 2019. s. 4084-4090. ISBN 978-84-09-08619-1.
Bilanová, M. Book Review: The Foundations and Versatility of ELT. 2018.
Bilanová, M. a Kostolányová, K. Digital Educational Resources for Teaching English: A Critical Analysis. In: ICERI2018 Proceedings 2018-11-12 Seville. Seville: IATED, 2018. s. 10548-10554. ISBN 978-84-09-05948-5.
Bilanová, M. a Kostolányová, K. Digital Educational Resources for Teaching English - A Critical Analysis. In: ICERI 2018. Seville. 2018.
Bilanová, M. Digital Teaching Materials - a Critical Analysis. In: SILSE 2018. Opava: Slezská Univerzita v Opavě. 2018.
Bilanová, M. a Kostolányová, K. Digital Teaching Materials: Feedback from Czech Pre-Service Teachers. In: EDULearn18 - 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma Mallorca: IATED. 2018.
Bilanová, M. a Kostolányová, K. Digital Teaching Materials: Feedback from Czech Pre-Service Teachers. In: EDULEARN18 Proceedings 2018-07-02 Palma. Palma: IATED, 2018. s. 6859-6865. ISBN 978-84-09-02709-5.
Bilanová, M. Principles of Constructivism in Digital Teaching Materials. In: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018 roč. VIII 2018-06-27 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018. s. 1056-1063. ISBN 978-80-87952-26-9.
Bilanová, M. Principles of Constructivism in Digital Teaching Materials. In: QUAERE 2018 - Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. : SCIEMCEE. 2018.
Bilanová, M. The University of Economics and Culture, Riga, Latvia. 2018.
Bilanová, M. Vliv digitálních učebních materiálů na rozvoj komunikačních kompetencí v AJ. In: Pedagogical Research on Information Technology. České Budějovice: Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2018.
Bilanová, M. Universidad de Jaén, Spain. 2017.
Bilanová, M. Analysis of Secondary School Teacher Trainee Feedbacks. In: International Conference Challenges VII: ELT - Foundations/Versatility. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. 2016.
Bilanová, M. Školní divadlo jako součást jazykové výuky: Herní (divadelní) prvky ve výuce humanitních předmětů. In: Škola - místo veselé III. Ostrava. 2016.
Bilanová, M. Jáchyme, hoď ho do stroje: O moderních technologiích ve výuce: TPAC model a využití tabletů ve vyučování humanitních předmětů. In: Moderní škola - dílna lidskosti? III. Ostrava. 2015.
Bilanová, M. Monster High Nomenclature and the Phenomenon of Lost in Transaltion. In: The 10th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity. 2015.
Bilanová, M. Enchanting Persuasiveness of MH World. In: The Changing Landscape of Professional Discourse. Ostrava: Filozofická Fakulta Ostravské univerzity. 2014.
Bilanová, M. Meaningful integration of songs and/or their music videos in the lesson plan with regard to linguistic and communicative competences with practical examples. 2014.
Bilanová, M. Motivace ve výce humanitních předmětů. In: Baví nás dobře učit. Ostrava. 2014.
Bilanová, M. You Can Speaks English? Or How to Understand the Internet.. In: Building Blocks of ELT: Language, Learner and Vision. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. 2014.
Bilanová, M. Kulturně specifické aspekty humoru. In: Multikulturně v teorii i praxi. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. s. 57-65. ISBN 978-80-7414-669-5.
Bilanová, M. Multimodality of Snowclone Memes. In: From Theory to Practice 2013. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Zlín. 2013.
Bilanová, M. Multisenzorické pomůcky v jazykovém vzdělávání na příkladech z angličtiny. 2013.
Bilanová, M. Comparison of the Development of Anglicisms in Czech and in German. 2011.
Bilanová, M. Metodika výuky anglického jazyka na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 2010.
Bilanová, M. Anglicyzmy w jezyku ojczystym, a nauka jezyka obcego. In: Sovremennye tendentsii konstruirovaniya persogeneticheskogo narrativa na osnove elementov sotsiogeneticheskogo fenomena 2009 Vitevsk. Vitevsk: UO VGU im. P.M.Masherova, 2009. s. 105-108. ISBN 978-985-517-168-4.
Bilanová, M. Five Minute Internet Activities for Lazy Teachers and Tired Pupils. In: New Trends in Educating Future Teachers of English V: New Trends in Educating Future Teachers of English V 2009-10-15 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 34-48. ISBN 978-80-244-2451-4.
Bilanová, M. Problematika výuky správné výslovnosti u slov, která se v češtině vyskytují jako anglicismy. In: Angličtina ve škole. Olomouc: PdF UPOL. 2009.
Bilanová, M. SWOT Analysis of Anglicism Utilization Competence among Learners of English (Age 12-15). In: Angličtina ve škole: Angličtina ve škole 2009-11-03 Olomouc. Olomouc: Světlana Obenausová, 2009. s. 15-21. ISBN 978-80-244-2484-2.


ZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
ADOSPMetodika výuky angličtiny pro dospělé
AJPSOAnglický jazyk pro sociální oblast
ANG1XAngličtina 1 (A1/A2)
ANG2XAngličtina 2 (A2)
ANG3XAngličtina 3 (A2/B1)
ANG4XAngličtina 4 (B1)
ANG5XAngličtina 5 (B1/B2)
ANG6XAngličtina 6 (B2)
BACSPČtení s porozuměním
BHRYHry v jazykovém vyučování
BJHRYHry v jazykovém vyučování
BLEXLexikologie
BPC1APraktická cvičení 1A
BPC2APraktická cvičení 2A
BPC2BPraktická cvičení 2B
BPC3APraktická cvičení 3A
BPC3BPraktická cvičení 3B
BPSAPVýuka písemných projevů
BTMJTvorba materiálů pro jazykovou výuku
CAPHAAudiovizuální pomůcky v hodinách aj
CDA1Didaktika angličtiny 1
CDA2Didaktika angličtiny 2
CDA3Didaktika angličtiny 3
CDA4Didaktika angličtiny 4
CDVADivadlo ve výuce angličtiny
CPAJTPředmět aj v ŠVP a tematických plánech
ELTO1Anglická divadelní skupina 1
ELTO2Anglická divadelní skupina 2
ELTO3Anglická divadelní skupina 3
ELTO4Anglická divadelní skupina 4
ELTO5Anglická divadelní skupina 5
ELTO6Anglická divadelní skupina 6
EPRA4Praktický jazyk 4
EPRA6Praktický jazyk 6
FPRA2Praktický jazyk 2
FPRA4Praktický jazyk 4
FPRA5Praktický jazyk 5
FPRA6Praktický jazyk 6
HRYHry v jazykovém vyučování
CHRYHry v jazykovém vyučování
JHRYHry v jazykovém vyučování
KANG1Angličtina 1 (B1)
KANG2Angličtina 2 (B1/B2)
LEXLexikologie
LEXIKLexikologie
NDAJ1Didaktika anglického jazyka 1
NDAJ2Didaktika anglického jazyka 2
NTMJVTvorba materiálů pro jazykovou výuku
NTVMJTvorba materiálů pro jazykovou výuku
NZAN1Anglický jazyk 1
NZAN2Anglický jazyk 2
PCV1BPraktická cvičení 1B
PRC1BPraktická cvičení 1B
PRC2APraktická cvičení 2A
PRC2BPraktická cvičení 2B
PRC3APraktická cvičení 3A
PRC3BPraktická cvičení 3B
SDAJ1Didaktika anglického jazyka 1
SDAJ2Didaktika anglického jazyka 2
SNPPSouvislá pedagogická praxe
SOUPPSouvislá pedagogická praxe
SPCAPraktická cvičení A
SPCBPraktická cvičení B
SPPP1Průběžná pedagogická praxe 1
SPPP2Průběžná pedagogická praxe 2
0AN1XAngličtina 1 (A1/A2)
0AN2XAngličtina 2 (A2)
1PC1APraktická cvičení 1A
1PC1BPraktická cvičení 1B
1PC2APraktická cvičení 2A
1PC2BPraktická cvičení 2B
11P1APractical language 1A
11P1BPractical language 1B
11P2APractical Language 2A
11P2BPractical language 2B
11P3APractical language 3A
11P3BPractical language 3B
3DID1Didaktika anglického jazyka 1
3DID2Didaktika anglického jazyka 2
3PRP1Průběžná profesní praxe 1
3PRP2Průběžná profesní praxe 2
3SOPRSouvislá profesní praxe
6AKPSAkademické psaní
61AKWAcademic writing
7AN3XAngličtina 3 (A2/B1)
7AN4XAngličtina 4 (B1)
7AN5XAngličtina 5 (B1/B2)
7AN6XAngličtina 6 (B2)
7AN7XAngličtina 7 (B2+)
7AN8XAngličtina 8 (B2+/C1)
7CTENČtení s porozuměním
7PC3APraktická cvičení 3A
7PC3BPraktická cvičení 3B
7POSLPoslech s porozuměním
71CTEReading comprehension
71POSListening comprehension
74AN1Angličtina 1 (A1/A2)
74AN2Angličtina 2 (A2)
74AN3Angličtina 3 (A2/B1)
74AN4Angličtina 4 (B1)
74AN5Angličtina 5 (B1/B2)
74AN6Angličtina 6 (B2)
8AN5XAngličtina 5 (B1/B2)
8AN6XAngličtina 6 (B2)
8PC1APraktická cvičení 1A
8PC1BPraktická cvičení 1B
8PC2APraktická cvičení 2A
8PC2BPraktická cvičení 2B
8PC3APraktická cvičení 3A
8PC3BPraktická cvičení 3B
0PATRPatronus - vizitační praxe
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.


AutorNázev práceTypRok
Janková JanaLearning Disabilities through the Prism of TEFL Educatorsdiplomová 2019 
Brňovjáková ZuzanaFinal Consonant Devoicing - British vs. American News Anchorsdiplomová 2018 
Čmelíková MiroslavaDidactic games: competition as a motivating or demotivating constituentdiplomová 2018 
Lukács DanielH.P. Lovecraft's Influence on Pop Culturediplomová 2018 
Štefková MartinaJolly Phonics - a critical analysisdiplomová 2018 
Tomečková JuliePronunciation of English at Various Types of Schools in Ostravadiplomová 2018 
Došlová PaulinaNorth versus South: Mr. Thornton versus Mr. Darcydiplomová 2017 
Matušková EvaIdiomaticity in English professional textsdiplomová 2017 
Opěla MichalOn Idiomaticity and Phraseology in Monster Highdiplomová 2017 
Šidík PetrLinguistic Performance in Aphasiadiplomová 2017 
Gorpělová ZuzanaP. Pullman: Northern Lights vs. Golden Compass translation analysisdiplomová 2016 
Malíková KristinaCommon pronunciation problems of Czech teachers of Englishdiplomová 2016 
Šindelová GabrielaMultimodality of snowclone memesdiplomová 2016 
Štivarová BarboraAnalysis and translation of intertextual elements in a modern adaptation of Pride and Prejudice, The Lizzie Bennet Diariesdiplomová 2016 
Bobeková JanaOn the Multimodality of Slovak vs. British Web Newspapers.diplomová 2015 
Hanusková MagdalenaAn Analysis of Diploma Thesis Abstract Translationsdiplomová 2015 
Horváth DavidAnglicisms in Czech TV News Discoursediplomová 2015 
Dorotíková LucieTBBT - Translating Culture-Specific Phenomenadiplomová 2014 
Horňáčková KristýnaHumour in English Classroomsdiplomová 2014 
Kalužová VeronikaTeaching English at Elementary Schools = Teaching Vocabulary?diplomová 2014 
Černá PetraPositive and negative motivation in English Language Teachingdiplomová 2013 
Konečná VeronikaA quantitative-qualitative comparison of anglicisms in magazines for women and mendiplomová 2013 
Záhorská MarkétaAnglicisms in magazines for young peoplediplomová 2013 
Drábková DitaProject Teaching of Biology in English Languagediplomová 2012 
Meyerová VeronikaSelection of English textbooks with regard to FEP EE, SEP EEdiplomová 2012 
Domański SzymonMotivation and Its Role in Learning Foreign Languagesdiplomová 2011 
Drastíková EvaModern Teaching Aids in TEFLdiplomová 2011 
Kočišová HanaTeaching and Learning English in the 21th Centurydiplomová 2011 
Musiolová MonikaGames as a Method of Learning Englishdiplomová 2011 
Voláková DarinaThe Comparison of Teaching Methods in TEFL and their Outcomes at Different Types of Secondary Schoolsdiplomová 2011 
Dohnalová VeronikaSocial Customs during the Regency Erabakalářská 2019 
Kovalová AdélaAusten vs. Gaskell: mothers and daughtersbakalářská 2019 
Kubíčková VeronikaLearning English on YouTube - Critical Analysisbakalářská 2019 
Soušková PavlínaModern Approaches to Teaching English to the Visually Impairedbakalářská 2019 
Tomek ZdeněkIntertextuality in the Cinematic Production of Joss Whedon: Toy Storybakalářská 2019 
Tarhoviský MichalIntertextuality in the Cinematic Production of Joss Whedon: Dr. Horrible's Sing Along Blogbakalářská 2018 
Krejčí VeronikaThe Use of Idioms in English Magazines and Newspapersbakalářská 2017 
Plačková AnetaInternet Snowclone Memes: A Language Play Close-upbakalářská 2017 
Sikorová DenisaMonster High - a multimedia franchisebakalářská 2017 
Denkocy ElianaSocial Classes in UKbakalářská 2016 
Hazuková AdélaComparison of using of religious expressions in colloquial language in Britain and the Czech Republicbakalářská 2016 
Hellebrandová GabrielaJane Austen on Screen: The Comparison of The First Proposal Scene Adaptation with Its Originalbakalářská 2016 
Mahďáková KarolínaMonster High-an onomatological analysisbakalářská 2016 
Nesitová KateřinaComparison of levels of English as a second language in EU countriesbakalářská 2016 
Štecová AlenaEddie Izzard and the general theory of verbal humorbakalářská 2016 
Štefková MartinaMultimodal analysis of toy packaging discoursebakalářská 2016 
Juchelková ZuzanaThe Film and Television Adaptations of the Pride and Prejudice by Jane Austen and the Discourse Analysis of the Netherfield Ballbakalářská 2015 
Marynčáková AnetaScottish dialects in the television series Outlanderbakalářská 2015 
Schindlerová VendulaSherlock Holmes in Filmbakalářská 2015 
Balejová JanaEnglish Speaking Kindergartens in Moravian-Silesian Regionbakalářská 2014 
Dvorska AnnaUse of Interjections in the Graphic Novel Blankets by Craig Thompsonbakalářská 2014 
Gruchalová HanaCulture-specific and Linguistic Phenomena of Humor on the Internetbakalářská 2014 
Opěla MichalHumour in English textbooksbakalářská 2014 
Bužková JanaMultimediální prostředky výuky angličtinybakalářská 2013 
Horváth DavidPronunciation of Anglicisms in Czech Commercialsbakalářská 2013 
Matušková EvaAnglicisms in print advertisingbakalářská 2013 
Horňáčková KristýnaUsing fiction in teaching Englishbakalářská 2012 
Kalužová VeronikaTeaching English conversation at elementary schools and parallel years at grammar schoolsbakalářská 2012 
Knauerová LeonaTeaching English to very young learners with the use of Total Physical Response methodbakalářská 2012 
Müllerová TerezaHow to Motivate and Lead Teenage Students during One-to-One English Classesbakalářská 2012 
Ovčáčková LucieTo respect and to be respected in TEFLbakalářská 2012 
Staňková MarkétaDescription and Comparison of Alternative Methods of Teaching Englishbakalářská 2012 
Boráková AlenaErasmus Programme and its contribution to students' second language competencebakalářská 2011 
Jurková HanaLinguistic and Stylistic Analysis of English Translations of Czech Restaurant Menus.bakalářská 2011 
Levák MichalMultimedia in English Classroomsbakalářská 2011 
Šimoníková MonikaThe Comparison and Analysis of Different English Courses at Language Schools in the Region of Moraviabakalářská 2010 


Příprava studijního a výukového materiálu pro studenty se specifickými potřebami v rámci výuky anglického jazyka (haptická pomůcka)
Hlavní řešitelMgr. Markéta Bilanová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
facebook
rss
social hub