Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Zbyněk Žouželka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Zbyněk Žouželka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 506, budova DM
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1966
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2003 - 2009OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1998 – 2003OU, FF, KHI – magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2008 - dosudOU, CHSD – vědecký pracovník
2007 - dosudVlastivědné muzeum v Šumperku, Muzeum v Mohelnici – kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, vedoucí pobočky

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník
 • Granty neaktivní:
  • IGS 25/1054
   Moravská šlechta zastoupená ve svazcích G a H Kvaternů majestátů moravských zemských desk

Základní výzkumné zaměření

 • Transformace elit v českých zemích v období od poloviny 18. do poloviny 19. století
  problematika nové šlechty a socio-profesní skupiny úřednictva (resp. skupiny nově nobilitovaného úřednictva) a jeho úlohy v procesu modernizace


Všechny publikace

Žouželka, Z. Nobilitace Slezanů za loajalitu k Marii Terezii v období slezských válek. In: Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek). 1. vyd. Katowice - Ostrava: OU, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2011. s. 17-34. Nobilitas in histortia moderna 5. ISBN 978-80-7368-936-0.
Žouželka, Z. Nobilitace Slezanů za loajalitu Marii Terezii v období slezských válek. In: Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.-19. století). Vztah regionu a centra na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska. Cieszyn. 2009.
Žouželka, Z. Nobilitace úředníků správních institucí českých zemí za zásluhy v hospodářské sféře v letech 1740-1780 (stručný nástin problému). In: Šlechtic podnikatelem a podnikatel šlechticem. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2008. s. 239-252. Nobilitas in historia moderna, Tomus I. ISBN 978-80-7368-520-1.
Brňovják, J., Zářický, A., Myška, M., Daněk, R., Popelka, P., Krejčík, T., Žouželka, Z. a Šústková, H. Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu). Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Nobilitas in historia moderna sv. I. 327 s. ISBN 978-80-7368-520-1.
Žouželka, Z. Nobilitační spisy jako pramen k dějinám státního úřednictva na Moravě a ve Slezsku v 1. polovině 19. století. Martin: Slovenská genealogická a heraldická společnost, 2006. Slovenská genealogická a heraldická společnost, 2006. s. 171-180. ISBN 80-89023-86-X.
Žouželka, Z. Nobilitace šumperského obchodníka a podnikatele v plátenictví Franze Xavera Tersche v roce 1806. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 219/2005 - Historie. Historica. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2005. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2005. s. 217-227. ISBN 80-7368-044-0.
Žouželka, Z. Nobilitační spisy jako pramen k dějinám státního úřednictva na Moravě a ve Slezsku v 1. polovině 19. století. In: Erbové listiny.. Martin: Slovenská národní knihovna v Martině. 2005.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub