Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Miroslav Lacko

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Miroslav Lacko, PhD.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:hospodářské a sociální dějiny
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1966
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Lacko, M. Bergbau und Staatsfinanzen der Habsburgermonarchie in der Zeit der Staatsreformen 1748-1749. In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. 1. vyd. Wien: Böhlau Verlag Ges. m.b.H. & Co., 2017. s. 362-384. 125. Band, Teilband 2 (2017). ISBN 978-3-205-20405-3.
Lacko, M. Copper Production in the Habsburg Monarchy during the 18th Century - Quantification of the Production and Profitability. In: Fifth European Congress on World and Global History. Budapest: European Network in Universal and Global History. 2017.
Lacko, M. Frühneuzeitlicher Bergbau und Umwelt in Mitteleuropa. Probleme und Perspektiven der Forschung. In: Bergbau und Umwelt. Wattens: Berenkamp Buch- und Kunstverlag, 2017. s. 191-211. Internationaler Montanhistorischer Kongress 15. ISBN 978-3-85093-377-3.
Lacko, M. Mária Terézia, Karol Ferdinand Königsegg von Erps a reformy štátnej banskej správy v habsburskej monarchii. In: Císařovna Marie Terezie a střední Evropa. 300 let od narození reformátorky. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně. 2017.
Lacko, M. Salzmonopol und Staatsfinanzwesen der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie. In: Bergbau auf Salz: 16. Internationaler Montanhistorischer Kongress. Hall in Tirol, Schwaz, Sterzing: Universität Innsbruck. 2017.
Lacko, M. Spišská meď, striebro a železo na trhoch stredovekej Európy. In: Prednáška spojená s prezentáciou a krstom edície najstaršej mestskej knihy Smolníka. Spišská Nová Ves: Slovenské technické múzeum, Spišská Nová Ves. 2017.
Lacko, M. Baníctvo a hutníctvo na Spiši v rokoch 1526-1918. In: Historia Scepusii 2. první. vyd. Bratislava; Kraków: Katedra slovenských dejín FiF UK Bratislava; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. s. 958-1005. Vol. 2. ISBN 978-80-223-4210-0.
Lacko, M. K problematike ochrany bansko-technických pamiatok na Slovensku na príklade industriálneho areálu Rákošská Baňa. In: Vzpomínky na hornictví: hornické památky, historická důlní díla, zpřístupňování důlních děl pro veřejnost, hornické muzejnictví. 2. digitální celobarevné vydání (pouze v PDF). vyd. Praha: Národní technické muzeum v Praze, 2016. s. 78-92. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 226. ISBN 978-80-7037-268-5.
Lacko, M. Multz von Walda Juraj Ernest (1688-1748). In: Historia Scepusii 2. první. vyd. Bratislava; Kraków: Katedra slovenských dejín FiF UK Bratislava; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. s. 381-383. Vol. 2. ISBN 978-80-223-4210-0.

Všechny publikace

LACKO, M. a Verdödy, E. Rod Verdödy. Dejiny a genealógia šľachtického rodu.: Príspevok k dejinám uhorského mincovníctva a biografii mincovného majstra Pavla Jozefa Verdödyho v druhej polovici 17. a v prvej polovici 18. storočia. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre sociálne a hospodárske dejiny, o. z., 2018. 208 s. ISBN 978-80-970973-6-3.
Lacko, M. Bergbau und Staatsfinanzen der Habsburgermonarchie in der Zeit der Staatsreformen 1748-1749. In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. 1. vyd. Wien: Böhlau Verlag Ges. m.b.H. & Co., 2017. s. 362-384. 125. Band, Teilband 2 (2017). ISBN 978-3-205-20405-3.
Lacko, M. Copper Production in the Habsburg Monarchy during the 18th Century - Quantification of the Production and Profitability. In: Fifth European Congress on World and Global History. Budapest: European Network in Universal and Global History. 2017.
Lacko, M. Frühneuzeitlicher Bergbau und Umwelt in Mitteleuropa. Probleme und Perspektiven der Forschung. In: Bergbau und Umwelt. Wattens: Berenkamp Buch- und Kunstverlag, 2017. s. 191-211. Internationaler Montanhistorischer Kongress 15. ISBN 978-3-85093-377-3.
Lacko, M. Mária Terézia, Karol Ferdinand Königsegg von Erps a reformy štátnej banskej správy v habsburskej monarchii. In: Císařovna Marie Terezie a střední Evropa. 300 let od narození reformátorky. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně. 2017.
LACKO, M. Montánna história 8-9. 2017.
LACKO, M. a Konečný, P. Obdobie komorskej správy hradu a panstva (1760-1848). In: Vladimír Homola, Oto Tomeček. Hrad Ľupča. Klenot Pohronia vo svetle vekov. Slovensko: Železiarnie Podbrezová, a. s., 2017. s. 92-122. ISBN 978-80-972801-5-4.
Lacko, M. Salzmonopol und Staatsfinanzwesen der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie. In: Bergbau auf Salz: 16. Internationaler Montanhistorischer Kongress. Hall in Tirol, Schwaz, Sterzing: Universität Innsbruck. 2017.
Lacko, M. Spišská meď, striebro a železo na trhoch stredovekej Európy. In: Prednáška spojená s prezentáciou a krstom edície najstaršej mestskej knihy Smolníka. Spišská Nová Ves: Slovenské technické múzeum, Spišská Nová Ves. 2017.
LACKO, M. Význam Levoče ako kapitálového a obchodného centra pre banské podnikanie v spišsko-gemerskej banskej oblasti v 15. a 16. storočí. In: Montánna história 8-9. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 382-395. Ročenka o dejinách baníctva a hutníctva. ISBN 978-80-7464-938-7.
Lacko, M. Zwischen Regulierung und Liberalisierung: Staatliche Wirtschaftspolitik in der Habsburgermonarchie und das Eisenhüttenwesen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Montánna história 8-9. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 38-65. Ročenka o dejinách baníctva a hutníctva. ISBN 978-80-7464-938-7.
Lacko, M. 52. International Conference of Labour and Social History: Commodity Chains and Labour Relations: 15.-17. septembra 2016, International Conference of Labour and Social History - Museum Arbeitswelt, Steyr, Rakúsko. Historica: Revue pro historii a příbuzné vědy. 2017, roč. 8, č. 1/2017, s. 116-117. ISSN 1803-7550.
Lacko, M. Baníctvo a hutníctvo na Spiši v rokoch 1526-1918. In: Historia Scepusii 2. první. vyd. Bratislava; Kraków: Katedra slovenských dejín FiF UK Bratislava; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. s. 958-1005. Vol. 2. ISBN 978-80-223-4210-0.
Lacko, M. a Mayerová, E. Das älteste Stadtbuch von Schmöllnitz 1410-1735: Eine Quelle zu den mitteleuropäischen wirtschaftlichen Verflechtungen. první. vyd. Limbach: Slovenská spoločnosť pre sociálne a hospodárske dejiny, 2016. 288 s. ISBN 978-80-970973-5-6.
Lacko, M. Das Verwaltungs- und Wirtschaftssystem in den ungarischen und deutschen frühneuzeitlichen Bergbaugebieten aus vergleichender Perspektive. Der Anschnitt. 2016, roč. 68, č. 4-5, s. 156-167. ISSN 0003-5238.
Lacko, M. K problematike ochrany bansko-technických pamiatok na Slovensku na príklade industriálneho areálu Rákošská Baňa. In: Vzpomínky na hornictví: hornické památky, historická důlní díla, zpřístupňování důlních děl pro veřejnost, hornické muzejnictví. 2. digitální celobarevné vydání (pouze v PDF). vyd. Praha: Národní technické muzeum v Praze, 2016. s. 78-92. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 226. ISBN 978-80-7037-268-5.
Lacko, M. a Jančura, M. Kulturelles Erbe des protoindustriellen Berg- und Hüttenwesens am Beispiel der Montanregion Unterzips. In: 14. Internationaler Montanhistorischer Kongress: Bergbau und sein Erbe 2015-09-30 Schwaz. Wattens: Berenkamp Buch- und Kunstverlag, 2016. s. 168-198. ISBN 978-3-85093-360-5.
Lacko, M. Multz von Walda Juraj Ernest (1688-1748). In: Historia Scepusii 2. první. vyd. Bratislava; Kraków: Katedra slovenských dejín FiF UK Bratislava; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. s. 381-383. Vol. 2. ISBN 978-80-223-4210-0.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub