Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Marek Vařeka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 506, budova DM
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1966
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.marekvareka.cz

Vzdělání:

2004 - 2009Univerzita Hradec Králové - doktorské studium českých a československých dějin (Ph.D.)
2006Univerzita Hradec Králové – rigorozní řízení v oboru české a československé dějiny (PhDr.)

Praxe:

2009 - dosudOdborný pracovník Masarykova muzea v Hodoníně
2008 - dosudOU, FF, CHSD - vědecký pracovník

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník
 • Česko-polská hospodářská spolupráce na teritoriu Euroregionu Glacensis 1945-1970

Členství v redakčních radách a profesních organizacích:

 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny při AV ČR
 • Občasník Masarykova muzea v Hodoníně
 • Česko-liechtensteinská komise MZV ČR

Základní výzkumné zaměření:

 • Úvěrová problematika šlechty v raném novověku
 • Hospodářské aktivity Lichtenštejnů v českých zemích
 • Dějiny Lichtenštejnska se zřetelem na hospodářský aspekt


Všechny publikace

Vařeka, M., Zářický, A., Caban, P., Suchánek, D., Šmíd, M., Czajkowski, K., Saheb, J., Nováková, L., Tvrdá, K., Bogus, M. A., Spyra, J. J., Czajkowski, M., Marek, P., Županič, J., Jonová, J., Hořčička, V., Horák, V., Pehr, M., Kempná, B. a Richtrová, E. Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 268 s. ISBN 978-80-7599-046-4.
Vařeka, M. a Zářický, A. Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu. 2018.
Vařeka, M. Proces modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku 1742--1848.. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 248 s. ISBN 978-80-7599-035-8.
Vařeka, M. Režijní velkostatek na předbělohorské Moravě.. 315 s. ISBN 978-80-270-3564-9.
Vařeka, M. ROLE UČENÝCH SPOLEČNOSTÍ V PROCESU MODERNIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ V RAKOUSKÉM SLEZSKU 1742-1848. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 2017, roč. 31, s. 13-20. ISSN 1211-6068.
Zářický, A. a Vařeka, M. Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. Vatikánského koncilu [Konference]. Plumlov, Česká republika. 2016.
Vařeka, M. The role of learned societies in the progress of the modernization of agriculture in austria silesia 1742-1848. In: Creating an interdisciplinary paradigm using the example of modernization in a region (Austrian Silesia) 2014 Ostrava. Ostrava: University of Ostrava, 2015. s. 67-77. ISBN 978-80-7464-751-2.
Vařeka, M., Irša, R., Ragač, R., Lukačka, J., Fialová, I. a Chňupková, V. Holíč - príbeh nášho mesta. Holíč: Mesto Holíč, 2014. 182 s. ISBN 978-80-971686-3-6.
Vařeka, M. Modernizační tendence rakouské vlády na přelomu 18. a 19. století ve slezském zemědělství. In: K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku III. Od konce 18. století do roku 1918. Brno: Technické muzeum v Brně. 2014.
Vařeka, M. Role učených společností v procesu modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku 1742-1848. In: Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Vařeka, M. Štěpán Illésházy (1541-1609) a jeho spor s císařem Rudolfem II. na pozadí exekuce hodonínského panství. Edice významných listů. Sborník Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 2014, roč. 28, s. 10-21. ISSN 1211-6068.
Vařeka, M. Die Liechtensteiner in der Geschichte der Böhmischen Kronländer: Hauptentwicklungsaspekte. In: Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der Böhmischen Krone. 1. vyd. Ostrava - Vaduz: Universität Ostrava - Liechtensteinisches Landesmuseum, 2013. s. 15-41. Documenta Liechtensteiniana SN. Monographica I. ISBN 978-3-9523276-5-4.
Vařeka, M. Die wirtschaftlichen Aktivitäten Hartmanns II. und seines Sohnes Fürst Karl I. von Liechtenstein. In: Die Liechtenstein: Kontinuitäten - Diskontinuitäten. Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum Lichtenstein, 2013. Historischer Verein für das Fürstentum Lichtenstein, 2013. s. 233-246. ISBN 978-3-906393-63-6.
Vařeka, M. Hospodářské a sociální dějiny raného novověku: prameny a témata. In: X. sjezd českých historiků 14. - 16. 9. 2011 Ostrava. Svazek II.. Ostrava - Praha - Brno: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2013. Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2013. s. 43-55. ISBN 978-80-7464-350-7.
Vařeka, M. Hospodářské aktivity Hartmanna II. z Lichtenštejna a jeho syna knížete Karla I. z Lichtenštejna. In: Knoz, Tomáš - Geiger, Peter (edd.): Lichtenštejnové: kontinuity - diskontinuity. (Časopis Matice moravské 132, 2013 - Supplementum 4). Brno: Matice moravská, 2013. Matice moravská, 2013. s. 189-199. ISBN 978-80-87709-00-9.
Vařeka, M., Brichtová, D. a Koudela, M. Jan Adam I. z Liechtensteina, ekonom, politik a mecenáš / Johann Adam I. von Liechtenstein, Ökonom, Politiker und Mäzen: Katalog výstavy, Muzeum a zámek Mikulov, 31. 3. 2012 - 31. 8. 2012. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2013. Documenta Liechtensteiniana SN - Catalogus I. 57 s. ISBN 978-80-970993-0-5.
Vařeka, M. Rytířské řády, historie a současnost. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2013. 47 s. ISBN 978-80-87375-06-8.
Vařeka, M. 380 let knížectví Lichtenštejn v Moravském Krumlově / 380 years of princedom Liechtenstein in Moravský Krumlov. 1. vyd. Moravský Krumlov: Městské muzeum v Moravském Krumlově, 2013. 25 s. ISBN 978-80-87375-05-1.
Vařeka, M. 380 let knížectví Lichtenštejn v Moravském Krumlově / 380 years of princedom Liechtenstein in Moravský Krumlov. Moravský Krumlov, Česká republika. 1.11. - 31.3.2014. 2013.
Vařeka, M. Dluhy a dluhy aneb Konec Jana z Pernštejna. Dějiny a současnost. 2012, roč. 34, č. 8, s. 42-43.
Vařeka, M. a Gronský, T. František Štefan Lotrinský a Holíčska fajansa. Spoločný návrat do 18. storočia prostredníctvom F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíča: Publikace k výstavě, Hodonín, Masrykovo muzeum v Hodoníně, 15.12. 2010 - 27.3. 2011. 1. vyd. Holíč: Mesto Holíč - Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2012. 64 s. ISBN 978-80-970993-0-5.
Vařeka, M., Brichtová, D. a Koudela, M. Jan Adam I. z Liechtensteina, ekonom, politik a mecenáš / Johann Adam I. von Liechtenstein, Ökonom, Politiker und Mäzen. Muzeum a zámek Mikulov, Albánská republika. 31.3. - 31.8.2012. 2012.
Vařeka, M., Ragač, R. a Fialová, I. Panstvá cisára Františka Štefana Lotrinského na oboch briehoch rieky Moravy.. Skalica: Regionálna rozvojová agentúra, 2012. 157 s. ISBN 978-80-970317-4-9.
Vařeka, M. Urbář hodonínského panství z roku 1600. 1. vyd. Hodonín: Muzeum T. G. Masaryka v Hodoníně, 2012. 294 s. ISBN 978-80-87375-07-5.
Vařeka, M. Volf Kryštof z Lichtenštejna 1511-1553 (Příběh renesančního aristokrata).. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 2012, roč. 26, č. 2, s. 51-58. ISSN 1211-6068.
Vařeka, M. Zapojení velkostatku do obchodu v předbělohorské době. In: Vývoj obchodu na Moravě od počátků do roku 1945. 1. vyd. Brno: MZA Brno, SOkA Hodonín - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Město Hodonín, 2012. s. 111-115. ISBN 978-80-86931-74-6.
Vařeka, M. Auseinandersetzungen der Liechtensteiner mit dem Kloster Niederkaunitz. In: Leben und Alltag in böhmisch-mährischen und niederösterreichischen Klöstern in Spätmittelalter und Neuzeit. Brno-St. Pölten: Lynx, 2011. Lynx, 2011. s. 113-124. ISBN 978-80-86787-48-0.
Vařeka, M. Dražůvky v 17. a 18. století. In: Z historie Dražůvek. Břeclav: Petr Brázda, 2011. s. 60-70. ISBN 978-80-87387-06-1.
Vařeka, M. a Gronský, T. František Štefan Lotrinský a Holíčska fajansa. Spoločný návrat do 18. storočia prostredníctvom F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíča. Masrykovo muzeum v Hodoníně, Česká republika. 15.12. - 27.3.2011. 2011.
Vařeka, M. Hospodaření veselského panství v letech (1624-1730). In: Veselí nad Moravou, město na řece času. Veselí nad Moravou: Město Veselí nad Moravou, 2011. s. 211-236. ISBN 978-80-260-0252-9.
Vařeka, M. Hospodářský obraz veselského panství za Bilíků a Vojsků (1527-1624). In: Veselí nad Moravou, město na řece času. Veselí nad Moravou: Město Veslí nad Moravou, 2011. s. 167-184. ISBN 978-80-260-0252-9.
Vařeka, M. Mocenské aktivity knížete Karla I. z Lichtenštejna a jeho bratrů v Horním Slezsku. In: Šlechtic v Horním Slezsku. Szlachcic na Górnym Ślasku. Ostrava-Katowice: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Instytut Historii UŚ w Katowicach, 2011. s. 177-196. Nobilitas in historia moderna 5. ISBN 978-80-7368-936-0.
Vařeka, M. Hospodářská situace minstrberského knížectví od poloviny 16. do začátku 17. století. In: Ziebice - miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy ksiazecej. Ziebice. 2010.
Vařeka, M. Hrabství Vaduz za vlády hrabat z Montfortu a Werdenbergu (1180-1416). Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 2010, roč. 24, s. 117-121. ISSN 1211-6068.
Zářický, A., Vařeka, M. a Brňovják, J. Knížecí rod Liechtensteinů v historii zemí Koruny české [Konference]. Arcidiecézní muzeum, Olomouc, Česká republika. 2010.
Vařeka, M. Lichtenštejnsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2010. Stručná historie států. 189 s. ISBN 978-80-7368-786-1.
Al Saheb, J. a Vařeka, M. Urbáře. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 58-75. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám 2. ISBN 978-80-7368-845-5.
Vařeka, M. Jan I. z Lichtenštejna a mocenský vzestup rodu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd.. 2009, roč. 23, č. 23, s. 33-48. ISSN 1211-6068.
Vařeka, M. Mocenské aktivity knížete Karla I. z Lichtenštejna a jeho bratrů v Horním Slezsku. In: Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.-19. století). Vztah regionu a centra na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska. Cieszyn. 2009.
Vařeka, M. Urbář plumlovského panství z roku 1624. Prostějov: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. Documenta Lichtensteina Series Nova I. 192 s. ISBN 978-80-7368-705-2.


Nenalezen žádný záznam.AutorNázev práceTypRok
Rýparová EvaVesnice Černotín v předbělohorské doběbakalářská 2017 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub