OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra psychologie

Marek Malůš

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Marek Malůš, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 402, budova DM
funkce:tajemník katedry
obor činnosti:psychologie osobnosti, klinická psychologie, lékařská psychologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra psychologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1952
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Malůš, M., Kupka, M., Dostál, D. a Kavková, V. Omezená zevní stimulace a psychopatologie. In: PhD existence 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: PhD existence 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech 2017-01-30 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 212-218. ISBN 978-80-244-5174-9.
Malůš, M. a Švorc, P. Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016. In: PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Malůš , M. a Švorc, P. Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016. In: PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech 2016-02-08 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. s. 34-40. ISBN 978-80-244-4963-0.
Malůš, M., Kucserová, M. a Havelková, M. Experimentální test-retestová studie kognitivních funkcí v podmínkách krátkodobých pobytů typu Chamber REST. In: PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Malůš , M., Kavková, V., Pšurný, M., Dostál, D. a Kupka, M. Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. 2015, roč. 5, s. 51-54. ISSN 1804-7890.
Malůš , M. New Perspective in Chamber REST: Dark Therapy. In: Float Conference 2015. Portland: Float On. 2015.
Jarkuliš, V., Švorc, P., Malůš , M., Franková, E. a Švorc, P. Preliminary study: What is the effect of darkness on electrophysiology of the heart in young people?. In: Joint Meeting of the FEPS and the Baltic Physiological Societies. Kaunas. 2015.
Orel, M., Obereignerů, R., Reiterová, E., Malůš , M. a Ondřej, F. Rozdíly sebepojetí u dětí a adolescentů České republiky podle pohlaví a věku. Psychologie a její kontexty. 2015, roč. 6, s. 65-77. ISSN 1803-9278.
Malůš , M. Týden ve tmě: Co teď?. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2015.
Malůš , M., Kavková, V., Pšurný, M., Dostál, D. a Kupka, M. Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability: In McGreevy, M., Rita, R. (Eds.). In: 2st Biannual CER Comparative European Research Conference: CER Comparative European Research 2014 2014-10-27 London. London: Sciemcee Publishing, 2014. Sciemcee Publishing, 2014. s. 111-115. ISBN 978-0-9928772-2-4.
Malůš , M., Kupka, M. a Kavková, V. My first week in darkness - chamber rest experience: In McGreevy, M., Rita, R. (Eds.). In: 1st Biannual CER Comparative European Research Conference: CER Comparative European Research 2014 2014-03-17 London. London: Sciemcee Publishing, 2014. Sciemcee Publishing, 2014. s. 183-186. ISBN 978-0-9928772-0-0.
Kupka, M., Malůš , M., Kavková, V. a Němčík, P. Terapeutické a osobní růstové možnosti techniky omezené zevní stimulace: Léčebné využití terapie tmou a floatingu. 1. vyd. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 165 s. ISBN 978-80-244-4319-5.
Malůš , M. Úvod do výzkumu terapie tmou. In: Psychologické aspekty pomáhání. Ostravská Univerzita v Ostravě: Ostravská Univerzita v Ostravě. 2014.
Kavková, V., Malůš , M., Taušová, J. a Válková, H. Floating - zapomenutá relaxační technika?. E-psychologie. 2013, roč. 7, s. 12-21. ISSN 1802-8853.
Kavková, V., Malůš , M., Taušová, J. a Válková, H. Jak ve sportu pomáhá představivost?. Studia Sportiva. 2013, roč. 7, s. 123-127. ISSN 1802-7679.
Kupka, M. a Malůš , M. Meditace a všímavost: Konference pozitivní psychologie. 2013.
Malůš , M., Kupka, M., Dostál, D. a Kavková, V. Technika omezené zevní stimulace - pilotní studie, první kvalitativní data: In Slezáčková, A. (Ed.). In: 1. Konference pozitivní psychologie v České republice: Sborník příspěvků 1.Konference pozitivní psychologie v České republice 2013 Brno. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. Masarykova Univerzita, 2013. s. 146-156. ISBN 978-80-210-6575-8.
Malůš , M., Kupka, M. a Kavková, V. Technika omezené zevní stimulace (REST): Výpovědi ze tmy: In Neusar, A., & Vavrysová, L. (Eds.). In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII: Hranice normality: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII: Hranice normality 2013-01-21 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. Univerzita Palackého, 2013. s. 322-330. ISBN 978-80-244-3917-4.
Kupka, M. a Malůš , M. Technika omezené zevní stimulace: Základní atributy osobní zkušenosti: In Neusar, A., & Vavrysová, L. (Eds.). In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII: Hranice normality: Sborník příspěvků z XII. ročníku konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 2013 Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 315-321. ISBN 978-80-244-3917-4.
Kavková, V., Taušová, J. a Malůš , M. Jakým způsobem lze využít imaginaci a floating k nácviku sportovní dovednosti? Teoretická východiska: In: Blahutková, M., Pacholík, V. (Eds.). In: Psychologie sportu v praxi 2012 aneb nedílná součást přípravy sportovce: Psychologie sportu v praxi 2012 aneb nedílná součást přípravy sportovce 2012 Brno. Brno: Masarykova Univerzita, 2012. Masarykova Univerzita, 2012. s. 91-100. ISBN 978-80-210-5976-4.
Kupka, M. a Malůš , M. Konfrontace s existenciální osamělostí: terapeutické a růstové možnosti sociální izolace: In Bratská, M. (Ed.). In: Cesty k múdrosti: 2011 Bratislava. Bratislava: Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, 2012. Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, 2012. s. 312-319. ISBN 978-80-8127-046-8.
Kupka, M. a Malůš , M. Metoda omezené zevní stimulace: osobní zkušenost jakožto inspirace výzkumné aktivity: In Heller, D., Kotrlová, J., Sobotková, I. (Eds.). In: Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení: Sborník z konference XXX. Psychologické dny 2012 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Českomoravská psychologická společnost, 2012. Univerzita Palackého v Olomouci, Českomoravská psychologická společnost, 2012. s. 280-288. ISBN 978-80-244-3492-6.
Kavková, V. a Malůš , M. Přehled výzkumných studií zabývajících se kombinací floatingu a imaginace ke zlepšení sportovního výkonu: In Dolejš, M. et al. (Eds). In: PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech 2012-01-31 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. Univerzita Palackého, 2012. s. 1-7. ISBN 978-80-244-3039-3.
Kupka, M., Malůš , M., Řehan, V. a Kavková, V. Technika omezené zevní stimulace. Československá psychologie. 2012, roč. 56, s. 488-499. ISSN 0009-062X.
Malůš , M., Kupka, M. a Kavková, V. Technika omezené zevní stimulace (REST): kazuistické sdělení: In Heller, D., Kotrlová, J., Sobotková, I. (Eds.). In: Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení: Sborník z konference XXX. Psychologické dny 2012 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Českomoravská psychologická společnost, 2012. Univerzita Palackého v Olomouci, Českomoravská psychologická společnost, 2012. s. 303-308. ISBN 978-80-244-3492-6.
Kupka, M. a Malůš , M. Terapeutické a růstové možnosti sociální izolace v kontextu existenciální analýzy: In Dolejš, M. et al. (Eds.). In: PhD existence II česko - slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník příspěvků z PhD existence II 2012 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 199-205. ISBN 978-80-244-3037-9.
Malůš , M. a Kupka, M. Restricted environmental stimulation technique/therapy (REST) - za hranicemi každodenní zkušenosti: In Dolejš, M., Charvát, M., Neusar, A. Bendová, K. (Eds.). In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011 Hradec Králové. Akademické sdružení Magnanimitas, 2011. s. 373-378. ISBN 978-80-904877-7-2.
Malůš , M., Kupka, M., Kavková, V. a Řehan, V. Restricted environmental stimulation therapy - moc tmy. In: PhD Existence I: PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků 2011-04-04 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. Univerzita Palackého, 2011. s. 197-211. ISBN 978-80-244-2858-1.
Kupka, M. a Malůš , M. Terapeutické a růstové možnosti metody Restricted environmental stimulation technique. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011: Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011 2011 Hradec Králové. Akademické sdružení Magnanimitas, 2011. s. 233-239. ISBN 978-80-904877-7-2.
Malůš , M. a Kupka, M. Tma a ticho jako mediátor procesu úzdravy, osobního růstu a sebepoznání: Restricted environmental stimulation technique/therapy: In Bratská, M. (Ed.). In: Cesty k múdrosti: Zborník príspevkov 29. Psychologické dni 2012 Bratislava. Bratislava: Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, 2011. Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, 2011. s. 348-353. ISBN 978-80-8127-046-8.


AutorNázev práceTypRok
Adamcová TerezaPsychologické aspekty suicidálního chováníbakalářská 2017 
Bartošová KláraPsychologické aspekty dobrovolné samotybakalářská 2017 
Benkovský PetrNomofobie - problematické používání mobilních zařízení u vysokoškolských studentůbakalářská 2017 
Burianová NicolleŽenská role a vznikající fenomén "ženských kruhů"bakalářská 2017 
Chmielová JolanaRozdíly v sebehodnocení jedinců dle příslušnosti k náboženskému vyznáníbakalářská 2017 
Čechová TerezaDiagnostika vybraných kognitivních funkcí u vysokoškolských studentů absolvujících pobyt v prostředí omezené zevní stimulacebakalářská 2017 
Hymlarová HanaProžívání nemoci dítěte rodičembakalářská 2017 
Maďarová LenkaDotazníkové měření self-efficacy u osob vystavených dobrovolné izolacibakalářská 2017 
Dvorská EliškaOsobnostní styly účastníků kvaziexperimentální studie terapie tmoubakalářská 2016 
Gawlasová EsterTerapie tmou a její vliv na úroveň syndromu vyhořeníbakalářská 2016 
Gottwaldová BeataPosttraumatický růst u osob pečujících o příbuzné s Parkinsonovou choroboubakalářská 2016 
Juhásová AndreaVztah vybraných osobnostních dimenzí a životního stylu u vysokoškolských studentůbakalářská 2016 
Mikischová VeronikaRozvod rodičů z pohledu adolescentů z rozvedených rodinbakalářská 2016 
Stránská MartinaKultivace a terapeutické využití všímavostibakalářská 2016 


Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách Chamber REST II
Hlavní řešitelMgr. Marek Malůš, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách Chamber REST
Hlavní řešitelMgr. Marek Malůš, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub