FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.

PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
 
funkce:

 
obor činnosti:
hudební teorie
 
katedra / středisko (fakulta):
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1966, 597 09 1966
 
e-mail:
martintečkajemelkazavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
DM 526, 5. NP, budova DM (Reální 5, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

2005OU, FF, KHI - rigorózní práce (PhDr.)
2002 - 2005OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph. D.)
1997 - 2002OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2008 - dosud OU, CHSD - samostatný vědecký pracovník
2007 - dosud Slezská univerzita v Opavě, PFF, Ústav veřejné správy a regionální politiky - odborný asistent
2006 - dosud VŠB-TU Ostrava, katedra společenských věd - odborný asistent
2005 - 2006 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, oddělení právní a dokumentační, Ostrava - odborný referent

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník
 • Projekt: Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny.

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny

Základní výzkumné zaměření

 • Dělnické kolonie Ostravské průmyslové aglomerace (1850–1989)
  populační, stavebně-historický, společenský, spolkový a politický vývoj dělnických kolonií ostravské průmyslové aglomerace
 • Náboženství v podmínkách průmyslového města
  náboženský život na Ostravsku (1850–1989), volnomyšlenkářské a bezvěrecké hnutí na Ostravsku, proměny chápání náboženství jako antropologické konstanty v procesu modernizace

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt