FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.

doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.
 
funkce:

 
obor činnosti:
morfologie, derivatologie, syntax, textová syntax, obecná lingvistika
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1863, 597 09 1863
 
e-mail:
evatečkajandovazavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
D 502, 5. NP, budova D (Reální 3, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

2008FF UP Olomouc - hodnost doc.
1998FF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
1976 - 1981FF UP Olomouc - studium oboru učitelství čeština - němčina (PhDr.)
1989 - 1993Gymnázium, Šmeralova ul., Ostrava

Praxe

1982 - dosudKČJ FF OU, odborná asistentka, docentka
1981 - 1982FF UP Olomouc - studijní pobyt

Výzkum a grantová činnost

 • Granty neaktivní:
  • interní grant FF OU (1992-1995) - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka. (Řešitelka D. Davidová);
  • grant GA ČR 405/95/0009 (1995-1997) Mluvená čeština v Čechách a na Moravě. (Řešitelky O. Müllerová a D. Davidová)
  • grant GA ČR 405/98/0639 (1998-2000) Vliv pragmatických činitelů na volbu výrazových prostředků mluvené komunikace. (Od července 1998 řešitelka E. Jandová);
  • grant GA ČR 405/04/1035 (2004-2006) Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu). (Řešitelka E. Jandová);
  • grant GA ČR 405/09/0113 (2009-2011) Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci.(řešitelka J. Svobodová).

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Jazykovědné sdružení ČR
 • členka recenzní rady Časopisu pro moderní filologii

Posuzovatelská a recenzní činnost

 • Posudky pro Grantovou agenturu ČR
 • Recenze a hodnotitelské posudky pro odborný časopis Časopis pro moderní filologii a publikace FF UP Olomouc (katedra bohemistiky)

Univerzitní aktivity

 • Senát FF OU: 1991-1993 (členka);
  • 1992 - 1993 (předsedkyně);
  • 2003 - 2006 (předsedkyně);
  • 2006 - 2009 (předsedkyně).
 • Senát OU: v letech 1991-1992 (členka).

Základní výzkumné zaměření

 • Mluvená komunikace
 • Komunikace na internetu

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt