OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda a výzkum > Habilitační a profesorská řízení > Profesorská řízení > Zahájená a ukončená profesorská řízení

Zahájená a ukončená profesorská řízení

Seznam zahájených a ukončených profesorských řízení na FF OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf
facebook
rss
social hub