OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Medievistika

  • R. Psík - A. Krúpová - J. Mikulová, Latinská morfologie, Ostrava 2007.
  • ENCYKLOPEDIE STŘEDOVĚKU, vyd. J. Le Goff & J.-C. Schmitt, Praha 2002.
  • J. Le GOFF, Kultura středověké Evropy, Praha 20052.
  • P. Spunar, Kultura středověku, Praha 1995.
facebook
rss
social hub