OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Sociologie

  • GILLNEROVÁ, I.; BURIÁNEK, J. Základy psycholgie, sociologie. Základy společenských věd pro střední školy. Praha: FORTUNA, 2003. ISBN: 80-7168-749-9.
  • URBAN, L. Sociologie trochu jinak. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN: 978-80-247-3562-7.
facebook
rss
social hub