OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Psychologie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra psychologie
Anotace oboru:Bakalářský studijní program Psychologie poskytuje vysokoškolské vzdělání pro skupinu pracovníků, kteří budou své odborné psychologické vzdělání využívat v práci s lidmi.
Profil absolventa:Absolventi se uplatní ve všech oblastech, kde je při práci s lidmi potřebná základní psychologická erudice. Mohou působit zejména v pozicích asistentů psychologů, případně asistentů pedagogů/ speciálních pedagogů apod. ve specializovaných zařízeních sociálních služeb a školských institucích. Uplatnění mohou nalézt také ve vzdělávacích a/nebo výchovných institucích jako asistenti psychologa/speciálního pedagoga/pedagoga, jako vychovatelé, odborní referenti, techničtí asistenti ve výzkumu apod. Nebudou však oprávněni k odborné psychologické práci na jiné než asistentské úrovni.
Především budou absolventi připravováni na studium navazujících magisterských studijních programů psychologie, speciální pedagogiky, případně dalších příbuzných oborů.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná (na PC)
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeč musí prokázat vědomosti z psychologie, biologie člověka, sociologie a filozofie v rozsahu středoškolských (gymnaziálních) výukových požadavků, včetně dalších znalostí v rozsahu doporučené literatury.
Kritéria přijímací zkoušky: Každá správně zodpovězena otázka je bodově ohodnocena (maximální počet 100 bodů). Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 40 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Nepromíjí se.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).
facebook
rss
social hub