OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Angličtina pro překladatelskou praxi

K přijímací zkoušce do navazujícího studia není třeba speciálně studovat jinou literaturu než tu, která byla prostudována během bakalářského studia. Níže uvedená literatura je pouze doporučená a představuje jen jednu z variant:

 • BIBER, D., JOHANSSON, S., LEECH, G., CONRAD, S., FINEGAN, E. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Longman, 1999.
 • CARTER, R., MCCARTHY, M. Cambridge Grammar of English. Cambridge: CUP, 2006.
 • COX, T. B. Focus on the United States. Phoenix: ELT, 1995.
 • CRYSTAL, D., DAVY, D. Investigating English Style. London: Longman, 1969.
 • GILBERT, M. The Routledge Atlas of American History - 4th edition. , New York: Routledge, 2003.
 • HAIS, K. Anglická mluvnice. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991.
 • HALLIDAY, M.A.K. Language as social semiotics. The social interpretation of language and meaning. Bath: The Pitman Press, 1978.
 • MCDOWALL, D. An Illustrated History of Britain. , London: Longan, 1991.
 • MENAND, L. American Studies. Farrar, Straus and Giroux, 2003.
 • MORGAN, K., ET AL. The Oxford Illustrated History of Britain., Oxford: Oxford University Press, 1985.
 • NANGONOVÁ, S. An Outline of British History. , Ostrava: OU, 1995.
 • PEPRNÍK, J. English Lexicology. Praha: VUP, 1998.
 • ROACH, P. English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
 • SHEERIN, S. Spotlight on Britain, Oxford: OUP, 2002.
 • SVOBODA, A., HREHOVČÍK, T. An ABC of Theoretical and Applied Linguistics. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006.
 • TINDALL, G.B. America: a narrative history. New York: W.W.Norton & Company, Inc., 2000.
 • VAUGHAN-REES, M. In Britain. , London: Chancerel, 1995.
facebook
rss
social hub