OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Polština pro překladatelskou praxi

 • Bąk, P.: Gramatyka języka polskiego. Warszawa 1997.
 • Damborský, J., Lotko, E.: Studia o współczesnym języku polskim. Olomouc 1992.
 • Polański, K. (Red.): Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Warszawa 1993.
 • Milewski, T.: Językoznawstwo. Warszawa 2004.
 • Strutyński, J.: Gramatyka polska. Kraków 1998.
 • Bartmiński, J. (Red.): Współczesny język polski. Lublin 2001.
 • Cegieła, B., Markowski, A.: Z polszczyzną za pan brat. Warszawa 1982.
 • Miodek, J.: Jaka jesteś polszczyzno. Wrocław 2002.
 • Miodek, J.: ABC polszczyzny. Wrocław 2002.
 • Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc 1998.
 • Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 2003.
 • Lotko, E.: Synchronní konfrontace češtiny a polštiny. Olomouc 1997.

 • Sławiński, J. (Red.): Słownik literatury polskiej. Wrocław 2000.
 • Głowiński, M., Kostkiewiczowa, T., Okopień-Sławińska, A., Sławiński, J.: Słownik terminów literackich. Wrocław 2000.
 • Miłosz, C.: Historia literatury polskiej. Kraków 1995.
 • Krzyżanowski, J.: Historia literatury polskiej. Warszawa 1964.
 • Heska-Kwaśniewicz, K., Zeler, B. (Red.): Poezja polska – interpretacje. Katowice 2000.
 • Eustachiewicz, L.: Obraz współczesnych prądów literackich. Warszawa 1978.
 • Štěpán, L. (Red.): Slovník polských spisovatelů. Praha 2000.
 • Fiut, A. V Evropě čili… (eseje nejen o polské literatuře). Olomouc 2001.

 • Davies, N.: Boże igrzysko. Warszawa 1991.
 • Kębłowski, J.: Dzieje sztuki polskiej. Warszawa 1987.
 • Topolski, J.: Historia Polski. Kraków 1992.
 • Wandycz, P. S.: Střední Evropa od středověku po současnost. Praha 1998.

 • Gromová, E., Hrdlička, M., Vilímek, V. (Red.): Antologie teorie odborného překladu (výběr z prací českých a slovenských autorů). Ostrava 2010.
 • Knittlová, D: K teorii a praxi překladu. Olomouc 2000.
 • Lotko, E.: Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi. Ostrava 1986.
 • Lipiński, K.: Vademecum tłumacza. Kraków 2006.
 • Pieńkos, J.: Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. Warszawa 1993.
facebook
rss
social hub