OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra romanistiky - Oddělení francouzštiny
Anotace oboru:Navazující magisterské studium oboru Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy je koncipováno jako dvouoborové studium, které spojuje teoretické vzdělávání s praktickou aplikací znalostí a dovedností. Cílem studia je vychovat absolventy schopné využívat pokročilou úroveň komunikativní kompetence ve francouzštině - zkušený uživatel cizího jazyka (úroveň C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Absolventi jsou připraveni vykonávat profesi učitele na všech typech středních škol včetně bilingvních gymnázií, na jazykových školách a vyšších odborných školách.
Profil absolventa:Základní uplatnění absolventa: Magisterský studijní program v oboru Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace na úrovni úplného vysokoškolského vzdělání. Je koncipován také s ohledem na potřeby dalšího vzdělávání absolventů. Vzhledem k tomu, že umožňuje i získání speciálních znalostí a dovedností, mohou jeho absolventi najít uplatnění v profesích, které vyžadují jazykové kompetence na úrovni C2 - zkušený uživatel, znalosti širších, kulturně-historických souvislostí a lingvoreálií. Absolventi oboru jsou připraveni vykonávat profesi učitele na všech typech středních škol včetně bilingvních gymnázií, na jazykových školách a vyšších odborných školách, jsou schopni samostatně řešit stanovené úkoly, řídit vyučovací proces nebo se uplatnit v řadě dalších povolání, např. v oblasti cestovního ruchu, v podnikovém managementu českých a zahraničních firem a v různých institucích kulturního zaměření. Mohou pracovat v redakcích časopisů, novin či ve sdělovacích prostředcích.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Přijímací zkouška se nekoná.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: Úspěšné absolvování předchozího bakalářského nebo magisterského studia filologie v oboru francouzský jazyk nebo v oboru příbuzném.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkouška se nekoná.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).

Regulovaná povolání:
  • Učitel střední školy [kód regulované jednotky 497] - § 9 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Učitel druhého stupně základní školy [kód regulované jednotky 493] - § 8 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Učitel vyšší odborné školy [kód regulované jednotky 575] - § 11 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
facebook
rss
social hub