OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Společný základ navazujícího magisterského studia Učitelství pro střední školy

Pedagogika:


Základní: • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2006.

 • KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002.

 • KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. et al. Člověk, prostředí, výchova. K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001.

 • NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha : Grada, 2005.

 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2004.

 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002.Doporučená: • GWYNETH, D. Neverbální komunikace. Praha : Portál, 2005.

 • KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha : Portál, 2005.

 • KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha : Portál, 2008.

 • MALACH, J. Obecná pedagogika. Ostrava: PdF OU, 2002.

 • PRŮCHA, J. MAREŠ, J., WALTEROVÁ, E. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2009.Psychologie:


Literatura k prostudování: • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007.

 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2003.

 • ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, J. Poznávání duševního života člověka (3. vyd.). Olomouc: UP, 2003.


Další doporučená literatura: • ATKINSONOVÁ, R. L. ET AL. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 2003.

 • NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1997.

 • PAULÍK, K. Psychologie osobnosti. Ostrava: FF OU, 2003.

 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004.

facebook
rss
social hub