Kolokvium Realita a skutečnost ve středověku II

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM pořádá v rámci projektu SGS15/FF/2016-2017 V. ročník ostravského medievistického kolokvia pod názvem

Realita a skutečnost ve středověku II

 
pondělí 25. září 2017, zasedací místnost FF OU, budova D - Reální 3, OstravaProgram
10.00–10.05

Zahájení

I. Realita a skutečnost ve středověké filozofii
10.05–10.35Roman Kucsa (FF UP)
Tradice duchovních cvičení, klášterní teologie a myšlení Bernarda z Clairvaux
10.35–11.05Roman Hloch (FF OU)
Aristotelův percepční realismus
11.20–11.50Jakub Varga (FF OU)
Walter Burley o pojmech
11.50–12.20David Černín (FF OU)
Ibn Chaldún a různá čtení Mukaddimy
12.20–13.30

Oběd

II. Realita a skutečnost v době Bruna ze Schaumburku
13.30–14.00Dalibor Prix (ÚDU AV ČR, FPF SU)
Poznámky k sakrální architektuře olomouckého biskupství ve 2. polovině 13. století
14.00–14.30David Sychra (FF OU)
Role olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburka v pruských křížových výpravách Přemysla Otakara II.
14.45–15.15Jan Slíva (FF MU)
Poučte se z chyb bohů! Fiktivní korespondence Cerery s Neptunem jako součást sbírky diktamin Jindřicha z Isernie
15.15–15.45Martin Slepička (FF OU)
Ikonografie sv. Augustina z Hippo v českém středověkém umění

Srdečně zveme všechny zájemce.