Institucionální rozvojový projekt VaV - Vivarium

Řešitelé projektu:

Anotace:

Projekt je zaměřen na vybudování nového vědeckého týmu na OU, který se pod vedením prof. J. Nechutové a v úzké spolupráci se zahraničními externími odborníky zaměří na interdisciplinárně (klasická filologie, filosofie, teologie, historie, dějiny umění apod.) zaměřenou překladatelskou, ediční a interpretační práci s latinskými texty. Hlavní aktivity projektu tvoří:

  1. překlady latinských pramenů do češtiny;
  2. komentáře a interpretace vybraných latinských textů (série odborných studií pro tuzemská či zahraniční periodika, kolektivní monografie atp., příp. doprovodné studie k nově vytvořeným překladům);
  3. edice dosud nevydaných textů a jejich příprava pro publikování podle mezinárodních standardů.

Složení týmu:

Vedoucí týmu:

Zahraniční expertní spolupracovníci, konzultanti:

  • Priv.-Doz. Dr. Lenka Jiroušková (Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg)
  • dr hab. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Členové týmu: