Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
součásti názvu
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Anglická filologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Anglická filologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Anglická filologie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Anglická filologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Anglická filologie - Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Anglická filologie - Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Anglická filologie - Angličtina pro překlad [CZ]navazující2 rokyprezenční
Český jazyk [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Český jazyk [CZ]doktorské4 rokykombinované
Český jazyk a literatura [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Český jazyk a literatura [CZ]navazující2 rokyprezenční
Čeština pro cizince [CZ]navazující2 rokyprezenční
Dějiny umění [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Dějiny umění [CZ]navazující2 rokyprezenční
Dějiny umění - Monumentika a publicita průmyslového dědictví [CZ]navazující2 rokyprezenční
Dějiny umění - Památková péče se zaměřením na technické památky [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Didaktika dějepisu [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Didaktika dějepisu [CZ]doktorské4 rokykombinované
English Philology [AN]bakalářské3 rokyprezenční
English Philology [AN]navazující2 rokyprezenční
English Philology [AN]doktorské4 rokykombinované
English Philology [AN]doktorské4 rokyprezenční
Filozofická studia [CZ]navazující2 rokyprezenční
Filozofie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Filozofie [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Filozofie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Filozofie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Filozofie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Francouzská filologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Francouzská filologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Francouzská filologie - Francouzština pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Francouzská filologie - Francouzština pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Francouzská filologie - Francouzština pro překlad [CZ]navazující2 rokyprezenční
Historické vědy [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Historické vědy [CZ]doktorské4 rokykombinované
Historie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Historie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Historie - Hospodářské a sociální dějiny [CZ]navazující2 rokyprezenční
Historie - Kulturní dějiny [CZ]navazující2 rokyprezenční
Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika [CZ]doktorské4 rokykombinované
Latinský jazyk a kultura [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Latinský jazyk a kultura středověku [CZ]navazující2 rokyprezenční
Literární věda - teorie a dějiny národních literatur [CZ]doktorské4 rokykombinované
Literární věda - teorie a dějiny národních literatur [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Německá filologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Německá filologie [CZ]navazující2 rokykombinované
Německá filologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Německá filologie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Německá filologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Německá filologie - Němčina pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Německá filologie - Němčina pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Německá filologie - Němčina pro překlad [CZ]navazující2 rokyprezenční
Polská filologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Polská filologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Polská filologie - Polština pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Polská filologie - Polština pro překlad [CZ]navazující2 rokyprezenční
Polský jazyk [CZ]doktorské4 rokykombinované
Polský jazyk [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Psychologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ruská filologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ruská filologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ruská filologie - Ruština pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ruská filologie - Ruština pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Ruská filologie - Ruština pro překlad [CZ]navazující2 rokyprezenční
Sociologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny [CZ]navazující2 rokyprezenční
Španělská filologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Španělská filologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Španělská filologie - Španělština pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Španělská filologie - Španělština pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Španělská filologie - Španělština pro překlad [CZ]navazující2 rokyprezenční
Teorie a dějiny české literatury [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Teorie a dějiny české literatury [CZ]doktorské4 rokykombinované