Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Němčina pro odbornou a profesní komunikaci

Studijní program
Německá filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
10. 11. 2021 - 30. 06. 2022

Studijní program v kostce

Baví Vás němčina a chcete spojit příjemné s užitečným? Příliš Vás neláká teorie, ale naopak se toužíte brzy uplatnit v praxi? Je Vašim cílem pracovat v progresivní (německé) firmě a objevit svět ekonomiky a financí? Pak si zvolte studium specializace Němčina pro odbornou a profesní komunikaci.

Získáte vzdělání, které Vám umožní využít němčinu na úrovni C1 při nejrůznějších komunikačních situacích ve firmě. Budete umět pracovat s německými odbornými a administrativními texty. Budete mít přehled o historii, reáliích a kultuře německy mluvících zemí a Vaše znalosti budete umět vhodně aplikovat při řešení praktických problémů v obchodní a hospodářské oblasti.

To vše si osvojíte nejen ve školních lavicích, ale také při dalších příležitostech. Každoročně může vyjet do zahraničí až 40 našich studentů a strávit na zahraničních univerzitách semestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ nebo absolvovat praktickou stáž.

Zároveň nabízíme mnoho možností, jak se věnovat němčině i ve volném čase a tím se v ní dále zdokonalovat, např. autorská čtení německy píšících autorů, studentská setkávání „Stammtisch“, studentská divadelní představení, akce Česko-německých kulturních dnů v Ostravě / Ostrau - der Kulturpunkt, soutěž Den s překladem, vytváření studentského časopisu ODRAZ, exkurze apod.

Během celého Vašeho studia Vás bude na katedře provázet téměř rodinná atmosféra. Jsme mladý a přátelský tým otevřený všemu novému a individuální přístup ke každému studentovi je pro nás samozřejmostí.

Jako bakaláři specializace Němčina pro odbornou a profesní komunikaci budete dobře připraveni na nástup do praxe ve středním podnikovém managementu českých a zahraničních firem nebo v organizacích z obchodní a hospodářské sféry. Můžete však event. i pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu.

Němčina pro odbornou a profesní komunikaci

Německo patří k našim významným obchodním partnerům. Dokonalá znalost němčiny proto otevírá dveře k mnoha profesím. Milan Pišl prozradí, co je na studiu němčiny v Ostravě výjimečné.

Co od vás očekáváme?

Přijímací zkoušku od Vás nevyžadujeme. Předpokládá se, že budete již mít znalosti a jazykové dovednosti v německém jazyce, a to na úrovni maturitní zkoušky z německého jazyka (tedy B1/B2), a intenzivní motivaci učit se němčinu dál. V případě, že budete potřebovat dohnat požadovanou úroveň jazykových znalostí, nabízíme pomoc zkušenějších studentů a doktorandů v rámci tutoriálů.

Co se naučíte?

Po absolvování specializace Němčina pro odbornou a profesní komunikaci budete umět komunikovat v německém jazyce na pokročilé úrovni C1, ať již psanou či mluvenou formou.

Budete schopni porozumět německým odborným a administrativním textům a sami je vytvářet. Budete se orientovat v historii, reáliích a kultuře německy mluvících zemí. Budete umět vnímat interkulturní aspekty komunikace a adekvátně tak reagovat při jednáních na mezinárodní úrovni.

Naučíte se překládat a tlumočit v rámci jednodušších komunikačních situací. Posílíte své obecné kompetence v podobě získávání a vyhodnocování informací, samostatné efektivní práce a flexibility, kooperace s kolegy, zpracovávání odborných písemných prací a kreativní produkce vlastních německých textů.

Kde a jak se uplatníte?

Na základě zpětné vazby našich absolventů může katedra potvrdit vysokou míru úspěšnosti při profesním uplatnění: ve středním podnikovém managementu českých a zahraničních firem (např. v německých firmách v regionu jako Siemens, OKIN a dalších, se kterými katedra germanistiky také spolupracuje) nebo v organizacích z obchodní a hospodářské sféry, v oblasti cestovního ruchu, v různých institucích kulturního charakteru a státní správy, v propagačních a reklamních agenturách, recepcích hotelů a ve sdělovacích prostředcích. Zájemci o další vzdělávání mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu.

Konkrétní pracovní pozice

 • manažer péče o zákazníky s němčinou
 • manažer pro styk s médii s němčinou
 • manažer prodeje s němčinou
 • zajišťovatel nákupu s němčinou
 • specialista nákupu s němčinou
 • manažer exportu s němčinou
 • manažer pro externí komunikaci s němčinou
 • manažer pro import s němčinou

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
 2. prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat takto:
  1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka,
  2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky,
  3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice,
  4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) – Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
  5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

(I když se nejedná o podmínku de iure, Vyžadují se znalosti a jazykové dovednosti na úrovni maturitní zkoušky z německého jazyka, tedy B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.)

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,89 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška není předepsána.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška není předepsána; Vyžadují se znalosti a jazykové dovednosti na úrovni maturitní zkoušky z německého jazyka, tedy B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .