Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název programu / oboru: Ruská filologie - Ruština pro překlad

Hečko, B. Dobrodružství překladu. Praha, 2000.
Hrala, M., ed. Český překlad 1945-2003. Praha, 2003.
Hrala, M., ed. Český překlad 2 (1945-2004). Praha, 2005.
Hrala, M. Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha, 2007.
Hrdlička, M., ml. Literární překlad a komunikace. Praha, 1997.
Kasack, W. Slovník ruské literatury 20. století. Olomouc, 2000.
Knittlová, D. K teorii a praxi překladu. Olomouc, 2000.
Kufnerová, Z. Překládání a čeština. Jinočany, 2003.
Novotný, V. Eseje o ruských spisovatelích. Cherm, 2006.
15x o překladu. Praha, 1999.
Panoráma ruské literatury. Albert, Boskovice 1995. Panoráma ruské literatury. Boskovice, 1995.
Příruční mluvnice ruštiny I. Hláskosloví a tvarosloví. Praha, 1976.
Příruční mluvnice ruštiny II. Praha, 1978.
Žváček, D. Kapitoly z teorie překladu I. (odborný překlad). Olomouc, 1995.