Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Pavel Hruboň


titul, jméno, příjmení:Mgr. Pavel Hruboň, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 209, budova D
funkce:
obor činnosti:dějiny středověku, papežská diplomatika
pomocné vědy historické, papežská diplomatika, církevní dějiny
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Katedra latinského jazyka a kultury (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2011
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Incipity papežských listin a jejich význam pro papežskou diplomatiku
Pavel Hruboň
Rok: 2017, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny
Richard Psík, Pavel Hruboň, Pavel Otmar Krafl, Jana Zachová, Petr Elbel, Stanislav Bárta, Anders Leengaard Knudsen, Thomas Bruggmann, Dalibor Havel, Lukáš Führer, Myron Kapral, Jan Hanousek, Tomáš Černušák, Karel Maráz, Tomáš Sterneck, Jana Vojtíšková ... další autoři
Rok: 2016, Historický ústav
odborná kniha

Papal litterae minoris iustitiae
Pavel Hruboň
Rok: 2016,
kapitola v odborné knize

PAPEŽSKÁ PROTEKČNÍ PRIVILEGIA A LISTY 13.?15. STOLETÍ PRO MORAVSKÉ KLÁŠTERY
Pavel Hruboň
Rok: 2016, Mediaevalia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Pomocné vědy historické: multimediální internetová podpora k výuce paleografie a historické chronologie
Pavel Hruboň
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Papežské litterae iustitiae jako prameny kanonických procesně právních norem papežského delegovaného soudnictví a jejich ediční zpřístupnění. Na příkladu listin v záležitostech moravských klášterů od počátku 13. století do konce velkého schismatu
Pavel Hruboň
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) TOMUS VIII
Richard Psík, Tomáš Krejčík, Pavel Hruboň, Kamil Harvánek, Václav Bok
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Středověká listina
Pavel Hruboň
Rok: 2015, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

K otázce datování dvou středověkých papežských listin z fondů Moravského zemského archivu v Brně
Pavel Hruboň, Richard Psík
Rok: 2014, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Papežství a české země v tisíciletých dějinách
Pavel Hruboň
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dominikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku
Pavel Hruboň
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378 - 1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech
Pavel Hruboň, Richard Psík
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM
odborná kniha

Memorabilia opavských dominikánů. Edice pamětních spisů z první poloviny 18. století.
Pavel Hruboň
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Počátky avignonského papežství a české země
Pavel Hruboň
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.-1419 aug. 16), tom. VI (Fontes archivi publici Litomericensis).
Pavel Hruboň
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Papežská kurie a ženské kláštery na Moravě ve středověku
Pavel Hruboň
Rok: 2010
stať ve sborníku

Papežská kurie a ženské kláštery na Moravě
Pavel Hruboň
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Originální papežské litterae clausae v archivech na Moravě do roku 1526
Pavel Hruboň
Rok: 2008
stať ve sborníku

Papežská protekční privilegia a listy pro moravské kláštery do konce 15. století. Statistické zhodnocení
Pavel Hruboň
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Český historický ústav v Římě
Pavel Hruboň
Rok: 2007
působení v zahraničí

Český historický ústav v Římě
Pavel Hruboň
Rok: 2006
působení v zahraničí

Engelbert Glier
Pavel Hruboň, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Erbovní návrh a erbovní censura v českých nobilitacích císaře Karla VI. (1712-1740). Příspěvek k barokní heraldice
Pavel Hruboň, Jiří Brňovják
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erbovní návrh a erbovní censura v českých nobilitacích císaře Karla VI. (1712-1740). Příspěvek k barokní heraldice
Pavel Hruboň, Jiří Brňovják
Rok: 2006
stať ve sborníku

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I-II
Pavel Hruboň
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost-okruh-dědictví
Pavel Hruboň
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Křižácká procesí v Ludgeřovicích. Zapomenutá velikonoční tradice z Hlučínska
Pavel Hruboň
Rok: 2005, Protimluv
článek v odborném periodiku

Originály papežských listin v moravských archivech z let 1198-1431
Pavel Hruboň
Rok: 2004
stať ve sborníku

Średniowieczny obraz świata
Pavel Hruboň
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kolokvium Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy v České republice na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny
Pavel Hruboň
Rok:
zveřejněné odborné posudky, recenze

Soupis originálních papežských listin v Zemském archivu v Opavě, Moravském zemském Archivu v Brně, jejich pobočkách a městských archivech na Moravě (1198-1526)
Pavel Hruboň
Rok:
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Pomocné vědy historické: multimediální internetová výuková podpora k výuce paleografie a historické chronologie
Hlavní řešitelMgr. Pavel Hruboň, Ph.D.
Období2/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub