Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Marek Malůš

Marek Malůš

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Marek Malůš, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 415, budova DM
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:psychologie osobnosti, klinická psychologie, lékařská psychologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra psychologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1952
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Kupka, M., Malůš, M. a Charvát, M. Terapie tmou: Katamnestická studie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 424 s. ISBN 978-80-244-5467-2.
Suedfeld, P., Rank, D. A. a Malůš, M. Spontaneous Mental Experiences in Extreme and Unusual Environments. In: K. C. R. Fox, K. Christoff. The Oxford Handbook of Spontaneous Thought: Mind-Wandering, Creativity, and Dreaming. New York: Oxford University Press, 2018. s. 553-571. Oxford Library of Psychology. ISBN 9780190464745.
Malůš, M., Kupka, M., Dostál, D. a Kavková, V. Restricted environmental stimulation and psychopathology. In: PhD existence 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: PhD existence 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech 2017-01-30 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 212-218. ISBN 978-80-244-5174-9.
Čechová, T., Macurová, T., Zemanová, T. a Malůš, M. Vliv prostředí chamber REST na vybrané kognitivní funkce. In: Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2017: Sborník příspěvků z mezinárodní konference PPaO 2017 2017-05-24 Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. s. 104-116. ISBN 978-80-7454-714-0.
Malůš, M., Kupka, M. a Dostál, D. Existential meaning in life, mindfulness and self-esteem in the context of restricted environmental stimulation. Psychologie a její kontexty. 2016, roč. 2016, č. 7, s. 59-72. ISSN 1805-9023.
Malůš , M., Kucserová, M., Čechová, P., Čikasová, K., Jarkuliš, V., Vavřina, Z. a Švorc, P. Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016. In: PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech 2016-02-08 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. s. 34-40. ISBN 978-80-244-4963-0.
Malůš , M., Kavková, V., Pšurný, M., Dostál, D. a Kupka, M. Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. 2015, roč. 5, s. 51-54. ISSN 1804-7890.
Kupka, M., Malůš , M., Kavková, V. a Němčík, P. Terapeutické a osobní růstové možnosti techniky omezené zevní stimulace: Léčebné využití terapie tmou a floatingu. 1. vyd. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 165 s. ISBN 978-80-244-4319-5.
Kupka, M., Malůš , M., Řehan, V. a Kavková, V. Technika omezené zevní stimulace. Československá psychologie. 2012, roč. 56, s. 488-499. ISSN 0009-062X.

Všechny publikace

Taušová, J., Bender, M., Benitez, I., van de Vijver, F. a Malůš, M. Changes in ethnic identity after study abroad: The role of acculturation orientation shifts, language proficiencies, and perceived cultural distance. In: 5th Latin American Regional Conference of IACCP. San José. 2019.
Malůš, M. O samotě - sám (se) sebou. In: XVI. Celostátní konference ČASP - Cesta k sobě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2019.
Macurová, T. a Malůš, M. Ovlivnění svědecké výpovědi a vznik falešných vzpomínek u vysokoškolských studentů. In: PhD existence 2019 ?Tělo a mysl?. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: ?Tělo a mysl? 2019-01-21 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. s. 177-184. ISBN 978-80-244-5544-0.
Macurová, T. a Malůš, M. Ovlivnění svědecké výpovědi a vznik falešných vzpomínek u vysokoškolských studentů. In: PhD Existence 9: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc. 2019.
Kupka, M., Malůš, M. a Charvát, M. Terapie tmou: Katamnestická studie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 424 s. ISBN 978-80-244-5467-2.
Mlčák, Z., Paulík, K., Baumgartner, F., Poledňová, I., Kundrát, J., Machů, K. a Malůš, M. Psychologické aspekty pomáhání 2018 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Suedfeld, P., Rank, D. A. a Malůš, M. Spontaneous Mental Experiences in Extreme and Unusual Environments. In: K. Christoff, K.C.R. Fox. The Oxford Handbook of Spontaneous Thought: Mind-Wandering, Creativity, and Dreaming. New York: Oxford University Press, 2018. Oxford library of psychology. ISBN 9780190464745.
Suedfeld, P., Rank, D. A. a Malůš, M. Spontaneous Mental Experiences in Extreme and Unusual Environments. In: K. C. R. Fox, K. Christoff. The Oxford Handbook of Spontaneous Thought: Mind-Wandering, Creativity, and Dreaming. New York: Oxford University Press, 2018. s. 553-571. Oxford Library of Psychology. ISBN 9780190464745.
Kupka, M., Charvát, M., Malůš, M. a Kavková, V. Technika omezené zevní stimulace (Terapie tmou) - katamnestická studie. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2018.
Malůš, M., Paulík, K. a Macurová, T. Vliv chamber REST na odvykání kouření. In: PhD Existence 8 - Nekonečno v psychologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2018.
Malůš, M., Macurová, T. a Paulík, K. Vliv chamber REST na odvykání kouření. In: PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii": PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" 2018-01-31 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 264-268. ISBN 978-80-244-5339-2.
Malůš, M. Darkness Therapy - Personal Growth and Therapy Opportunities of Chamber REST. In: Float Conference 2017. Portland: Float On. 2017.
Švorc, P., Ekrtová, T., Jarkuliš, V., Malůš, M., Škrda, D., Kempný, M., Michalčák, T. a Vavřina, Z. Dynamics of changes in heart rate variability after prolonged exposure to dark. In: Federation of European Physiological Societies 2017. Vídeň: Federation of European Physiological Societies. 2017.
Švorc, P., Malůš, M., Černocký, O., Vavřina, Z., Ekrtová, T., Škrda, D. a Lubojacký, J. Dynamika změn srdeční variability po dlouhodobé expozici tmou. In: 93. Fyziologické dni. Košice: Slovenská fyziologická spoločnosť. 2017.
Škrda, D., Jarkuliš, V., Vavřina, Z., Konečný, J., Ekrtová, T., Švorc, P. a Malůš, M. Efekt ?terapie tmou? na elektrofyziologii srdce u mladých lidí. In: VII. studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Jarkuliš, V., Malůš, M., Vavřina, Z., Vavříková, M., Kempný, M., Lubojacký, J., Konečný, J., Škrda, D. a Švorc, P. Efekt ,,terapie tmou" na elektrofyziologii srdce u mladých lidí. In: 93. Fyziologické dni. Košice: Slovenská fyziologická spoločnosť. 2017.
Škrda, D., Michalčák, T., Malůš, M., Vavřina, Z., Ekrtová, T., Kempný, M., Jarkuliš, V. a Švorc, P. Changes in static perimetry during chamber-REST: A pilot study. In: Federation of European Physiological Societies 2017. Vídeň: Federation of European Physiological Societies. 2017.
Malůš, M. "Krok do neznáma - krok k sobě" aneb "Tmou k uvědomění". In: Hlavolam IX. Kosmonosy: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy. 2017.
Malůš, M. a Kupka, M. Omezená zevní stimulace a prožívaná životní smysluplnost, všímavost, sebehodnocení a psychopatologická indukce. In: PHD EXISTENCE 2017 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017.
Slaná, M., Zemanová, T., Černocký, O., Švorc, P. a Malůš, M. Psychofyziologické aspekty snížené zevní stimulace. In: PhD Existence 7 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017.
Malůš, M., Jarkuliš, V., Vavřina, Z. a Švorc, P. Psychologické a fyziologické efekty omezené zevní stimulace na člověka. In: 93. Fyziologické dni. Košice: Slovenská fyziologická spoločnost. 2017.
Malůš, M., Kupka, M., Dostál, D. a Kavková, V. Restricted environmental stimulation and psychopathology. In: PhD existence 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: PhD existence 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech 2017-01-30 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 212-218. ISBN 978-80-244-5174-9.
Zemanová, T., Slaná, M., Macurová, T. a Malůš, M. Terapeutické možnosti metody chamber REST. In: XXXI. Česko-slovenská psychoterapeutická konferencia. Piešťany: Slovenská psychoterapeutická spoločnosť. 2017.
Švorc, P., Jarkuliš, V., Vavříková, M., Malůš, M. a Vavřina, Z. The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people. In: LII Congress of The Brazilian Society of Physiology. Rio de Janeiro: International Union of Physiological Sciences. 2017.
Ekrtová, T., Jarkuliš, V., Malůš, M., Vavřina, Z., Škrda, D., Kempný, M., Michalčák, T. a Švorc, P. The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people. In: Federation of European Physiological Societies 2017. Vídeň: Federation of European Physiological Societies. 2017.
Malůš, M. Vliv chamber RESTu nejen na odvykání nikotinové závislosti. In: XXXI. Česko-slovenská psychoterapeutická konferencia. Piešťany: Slovenská psychoterapeutická spoločnosť. 2017.
Čechová, K., Macurová, T. a Malůš, M. Vliv metody "chamber REST" na kultivaci všímavosti. In: Psychologické dni 2017 - Agresia vo verejnom priestore. Stará Lesná: Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV. 2017.
Ekrtová, T., Škrda, D., Vavřina, Z., Jarkuliš, V., Švorc, P. a Malůš, M. Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých lidí. In: VII. studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Ekrtová, T., Škrda, D., Vavřina, Z., Jarkuliš, V., Vavříková, M., Švorc, P. a Malůš, M. Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých lidí. In: PhD Existence VII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017.
Gawlasová, E., Slaná, M. a Malůš, M. Vliv prostředí chamber REST na úroveň syndromu vyhoření. In: Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2017: Sborník příspěvků z mezinárodní konference PPaO 2017 2017-05-24 Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. s. 164-174. ISBN 978-80-7454-714-0.
Čechová, T., Macurová, T., Zemanová, T. a Malůš, M. Vliv prostředí chamber REST na vybrané kognitivní funkce. In: Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2017: Sborník příspěvků z mezinárodní konference PPaO 2017 2017-05-24 Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. s. 104-116. ISBN 978-80-7454-714-0.
Čechová, T., Macurová, T., Zemanová, T. a Malůš, M. Vliv prostředí chamber REST na vybrané kognitivní funkce. In: Mezinárodní konference psychologie práce a organizace. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2017.
Michalčák, T., Malůš, M., Černocký, O., Vavřina, Z., Kempný, M., Ekrtová, T., Konečný, J., Vavříková, M. a Švorc, P. Změny ve statické perimetrii během chamber REST-U. Pilotní studie.. In: 93. Fyziologické dni. Košice: Slovenská fyziologická spoločnosť. 2017.
Konečný, J., Škrda, D., Michalčák, T., Malůš, M., Vavřina, Z., Ekrtová, T., Jarkuliš, V., Černocký, O. a Švorc, P. Změny ve statické perimetrii během chamber-RESTU: pilotní studie. In: VII. studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Malůš, M., Kupka, M. a Dostál, D. Existential meaning in life, mindfulness and self-esteem in the context of restricted environmental stimulation. Psychologie a její kontexty. 2016, roč. 2016, č. 7, s. 59-72. ISSN 1805-9023.
Malůš , M., Kucserová, M., Čechová, P., Čikasová, K., Jarkuliš, V., Vavřina, Z. a Švorc, P. Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016. In: PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech 2016-02-08 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. s. 34-40. ISBN 978-80-244-4963-0.
Malůš, M. a Švorc, P. Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016. In: PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Malůš, M., Havelková, M., Kucserová, M., Čechová, P. a Čikasová, K. Experimentální test-retestová studie kognitivních funkcí v podmínkách krátkodobých pobytů typu Chamber REST. In: PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Jarkuliš, V., Černocký, O., Vavřina, Z., Kempný, M., Michalčák, T., Malůš, M. a Švorc, P. Jaký je efekt terapie tmou na elektrofyziologii srdce u mladých lidí?. In: 92. Fyziologické dny. České Budějovice: Česká a Slovenská fyziologická společnost. 2016.
Švorc, P., Jarkuliš, V., Vavřina, Z., Černocký, O., Michalčák, T., Kempný, M. a Malůš, M. Krátkodobé pobyty typu chamber REST a elektrofyziologie srdce u mladých lidí. In: PhD Existence 2016. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Kubánek, J., Kubánková, M. a Malůš, M. Práce se sny a s kruhy. Ostrava, Česká republika. 2016.
Mlčák, Z., Paulík, K., Baumgartner, F., Kundrát, J., Machů, K., Malůš, M. a Vašutová, M. Psychologické aspekty pomáhání 2016 [Konference]. Ostrava, null. 2016.
Malůš, M. Terapeutické možnosti prostředí se sníženou zevní stimulací. In: Psychologické aspekty pomáhání 2016. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Gawlasová, E., Kucserová, M., Čikasová, K., Čechová, P. a Malůš, M. Terapie tmou jako specifická varianta omezené zevní stimulace a její vliv na úroveň syndromu vyhoření. In: Psychologické dny 2016. Olomouc: Českomoravská psychologická společnost. 2016.
Jarkuliš, V., Černocký, O., Vavřina, Z., Kempný, M., Michalčák, T., Malůš, M. a Švorc, P. 72 hodin tmy vs. EKG mladých lidí. In: V. Kardiovaskulární dny lékařů. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Malůš , M., Kavková, V., Pšurný, M., Dostál, D. a Kupka, M. Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. 2015, roč. 5, s. 51-54. ISSN 1804-7890.
Malůš , M. New Perspective in Chamber REST: Dark Therapy. In: Float Conference 2015. Portland: Float On. 2015.
Jarkuliš, V., Švorc, P., Malůš , M., Franková, E. a Švorc, P. Preliminary study: What is the effect of darkness on electrophysiology of the heart in young people?. In: Joint Meeting of the FEPS and the Baltic Physiological Societies. Kaunas. 2015.
Orel, M., Obereignerů, R., Reiterová, E., Malůš , M. a Ondřej, F. Rozdíly sebepojetí u dětí a adolescentů České republiky podle pohlaví a věku. Psychologie a její kontexty. 2015, roč. 6, s. 65-77. ISSN 1803-9278.
Malůš , M. Týden ve tmě: Co teď?. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2015.
Malůš , M., Kavková, V., Pšurný, M., Dostál, D. a Kupka, M. Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability: In McGreevy, M., Rita, R. (Eds.). In: 2st Biannual CER Comparative European Research Conference: CER Comparative European Research 2014 2014-10-27 London. London: Sciemcee Publishing, 2014. s. 111-115. ISBN 978-0-9928772-2-4.
Malůš , M., Kupka, M. a Kavková, V. My first week in darkness - chamber rest experience: In McGreevy, M., Rita, R. (Eds.). In: 1st Biannual CER Comparative European Research Conference: CER Comparative European Research 2014 2014-03-17 London. London: Sciemcee Publishing, 2014. Sciemcee Publishing, 2014. s. 183-186. ISBN 978-0-9928772-0-0.
Kupka, M., Malůš , M., Kavková, V. a Němčík, P. Terapeutické a osobní růstové možnosti techniky omezené zevní stimulace: Léčebné využití terapie tmou a floatingu. 1. vyd. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 165 s. ISBN 978-80-244-4319-5.
Malůš , M. Úvod do výzkumu terapie tmou. In: Psychologické aspekty pomáhání. Ostravská Univerzita v Ostravě: Ostravská Univerzita v Ostravě. 2014.
Kavková, V., Malůš , M., Taušová, J. a Válková, H. Floating - zapomenutá relaxační technika?. E-psychologie. 2013, roč. 7, s. 12-21. ISSN 1802-8853.
Kavková, V., Malůš , M., Taušová, J. a Válková, H. Jak ve sportu pomáhá představivost?. Studia Sportiva. 2013, roč. 7, s. 123-127. ISSN 1802-7679.
Kupka, M. a Malůš , M. Meditace a všímavost: Konference pozitivní psychologie [Workshop]. Brno, Albánská republika. 2013.
Malůš , M., Kupka, M., Dostál, D. a Kavková, V. Technika omezené zevní stimulace - pilotní studie, první kvalitativní data: In Slezáčková, A. (Ed.). In: 1. Konference pozitivní psychologie v České republice: Sborník příspěvků 1.Konference pozitivní psychologie v České republice 2013 Brno. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. Masarykova Univerzita, 2013. s. 146-156. ISBN 978-80-210-6575-8.
Malůš , M., Kupka, M. a Kavková, V. Technika omezené zevní stimulace (REST): Výpovědi ze tmy: In Neusar, A., & Vavrysová, L. (Eds.). In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII: Hranice normality: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII: Hranice normality 2013-01-21 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. Univerzita Palackého, 2013. s. 322-330. ISBN 978-80-244-3917-4.
Kupka, M. a Malůš , M. Technika omezené zevní stimulace: Základní atributy osobní zkušenosti: In Neusar, A., & Vavrysová, L. (Eds.). In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII: Hranice normality: Sborník příspěvků z XII. ročníku konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 2013 Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 315-321. ISBN 978-80-244-3917-4.
Kavková, V., Taušová, J. a Malůš , M. Jakým způsobem lze využít imaginaci a floating k nácviku sportovní dovednosti? Teoretická východiska: In: Blahutková, M., Pacholík, V. (Eds.). In: Psychologie sportu v praxi 2012 aneb nedílná součást přípravy sportovce: Psychologie sportu v praxi 2012 aneb nedílná součást přípravy sportovce 2012 Brno. Brno: Masarykova Univerzita, 2012. Masarykova Univerzita, 2012. s. 91-100. ISBN 978-80-210-5976-4.
Kupka, M. a Malůš , M. Konfrontace s existenciální osamělostí: terapeutické a růstové možnosti sociální izolace: In Bratská, M. (Ed.). In: Cesty k múdrosti: 2011 Bratislava. Bratislava: Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, 2012. Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, 2012. s. 312-319. ISBN 978-80-8127-046-8.
Kupka, M. a Malůš , M. Metoda omezené zevní stimulace: osobní zkušenost jakožto inspirace výzkumné aktivity: In Heller, D., Kotrlová, J., Sobotková, I. (Eds.). In: Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení: Sborník z konference XXX. Psychologické dny 2012 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Českomoravská psychologická společnost, 2012. Univerzita Palackého v Olomouci, Českomoravská psychologická společnost, 2012. s. 280-288. ISBN 978-80-244-3492-6.
Kavková, V. a Malůš , M. Přehled výzkumných studií zabývajících se kombinací floatingu a imaginace ke zlepšení sportovního výkonu: In Dolejš, M. et al. (Eds). In: PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech 2012-01-31 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. Univerzita Palackého, 2012. s. 1-7. ISBN 978-80-244-3039-3.
Kupka, M., Malůš , M., Řehan, V. a Kavková, V. Technika omezené zevní stimulace. Československá psychologie. 2012, roč. 56, s. 488-499. ISSN 0009-062X.
Malůš , M., Kupka, M. a Kavková, V. Technika omezené zevní stimulace (REST): kazuistické sdělení: In Heller, D., Kotrlová, J., Sobotková, I. (Eds.). In: Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení: Sborník z konference XXX. Psychologické dny 2012 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Českomoravská psychologická společnost, 2012. Univerzita Palackého v Olomouci, Českomoravská psychologická společnost, 2012. s. 303-308. ISBN 978-80-244-3492-6.
Kupka, M. a Malůš , M. Terapeutické a růstové možnosti sociální izolace v kontextu existenciální analýzy: In Dolejš, M. et al. (Eds.). In: PhD existence II česko - slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník příspěvků z PhD existence II 2012 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 199-205. ISBN 978-80-244-3037-9.
Malůš , M. a Kupka, M. Restricted environmental stimulation technique/therapy (REST) - za hranicemi každodenní zkušenosti: In Dolejš, M., Charvát, M., Neusar, A. Bendová, K. (Eds.). In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011 Hradec Králové. Akademické sdružení Magnanimitas, 2011. s. 373-378. ISBN 978-80-904877-7-2.
Malůš , M., Kupka, M., Kavková, V. a Řehan, V. Restricted environmental stimulation therapy - moc tmy. In: PhD Existence I: PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků 2011-04-04 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. Univerzita Palackého, 2011. s. 197-211. ISBN 978-80-244-2858-1.
Kupka, M. a Malůš , M. Terapeutické a růstové možnosti metody Restricted environmental stimulation technique. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011: Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011 2011 Hradec Králové. Akademické sdružení Magnanimitas, 2011. s. 233-239. ISBN 978-80-904877-7-2.
Malůš , M. a Kupka, M. Tma a ticho jako mediátor procesu úzdravy, osobního růstu a sebepoznání: Restricted environmental stimulation technique/therapy: In Bratská, M. (Ed.). In: Cesty k múdrosti: Zborník príspevkov 29. Psychologické dni 2012 Bratislava. Bratislava: Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, 2011. Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, 2011. s. 348-353. ISBN 978-80-8127-046-8.


AutorNázev práceTypRok
Chlebišová AnetaChamber REST a variabilita srdeční frekvencediplomová 2018 
Slaná MichaelaAnalýza prožitků studentů v rámci experimentu s dobrovolnou izolacídiplomová 2018 
Sniegoňová DenisaDítě s poruchou autistického spektra ve vzdělávacím procesubakalářská  
Brojáčová TerezaProblematika ženské identity a její dotváření v sociálním kontextubakalářská 2019 
Jurečková JanaKoncepty maskulinity a její prožívání u kandidátů katolického kněžstvíbakalářská 2019 
Kováčová VeronikaFenomén spánkovej paralýzy u vysokoškolských študentovbakalářská 2019 
Kubečka JakubZměněné stavy vědomí - souvislost s duševním zdravím a možné využití v psychoterapiibakalářská 2019 
Macháčová KristýnaPěstounská péče na přechodnou dobu a její prožívání členy rodinybakalářská 2019 
Šefčíková NikolaAlexithýmia a emocionálna inteligencia u jedincov podstupujúcich pobyt v prostredí s obmedzenou vonkajšou stimulácioubakalářská 2019 
Čechová KarolínaDotazníkové měření všímavosti u osob vystavených dobrovolné izolacibakalářská 2018 
Hubáčková DenisaAnalýza prožitků vysokoškolských studentů v rámci experimentu s dobrovolnou izolacíbakalářská 2018 
Ježková VeronikaOmezená zevní stimulace a její vliv na míru syndromu vyhořeníbakalářská 2018 
Konečná PetraKvalita života matek na rodičovské dovolenébakalářská 2018 
Macurová TerezaOvlivnění věrohodnosti svědecké výpovědi způsobem komunikace se svědkembakalářská 2018 
Šimkovič JakubAnalgetický účinek verbální exprese při prožitku chladubakalářská 2018 
Tobiášová KateřinaVýkonová motivace a stres u studentů všeobecného lékařstvíbakalářská 2018 
Adamcová TerezaPsychologické aspekty suicidálního chováníbakalářská 2017 
Bartošová KláraPsychologické aspekty dobrovolné samotybakalářská 2017 
Benkovský PetrNomofobie - problematické používání mobilních zařízení u vysokoškolských studentůbakalářská 2017 
Burianová NicolleŽenská role a vznikající fenomén "ženských kruhů"bakalářská 2017 
Chmielová JolanaRozdíly v sebehodnocení jedinců dle příslušnosti k náboženskému vyznáníbakalářská 2017 
Čechová TerezaDiagnostika vybraných kognitivních funkcí u vysokoškolských studentů absolvujících pobyt v prostředí omezené zevní stimulacebakalářská 2017 
Hymlarová HanaProžívání nemoci dítěte rodičembakalářská 2017 
Maďarová LenkaDotazníkové měření self-efficacy u osob vystavených dobrovolné izolacibakalářská 2017 
Dvorská EliškaOsobnostní styly účastníků kvaziexperimentální studie terapie tmoubakalářská 2016 
Gawlasová EsterTerapie tmou a její vliv na úroveň syndromu vyhořeníbakalářská 2016 
Gottwaldová BeataPosttraumatický růst u osob pečujících o příbuzné s Parkinsonovou choroboubakalářská 2016 
Juhásová AndreaVztah vybraných osobnostních dimenzí a životního stylu u vysokoškolských studentůbakalářská 2016 
Mikischová VeronikaRozvod rodičů z pohledu adolescentů z rozvedených rodinbakalářská 2016 
Stránská MartinaKultivace a terapeutické využití všímavostibakalářská 2016 


Profylaktické a terapeutické využití omezené zevní stimulace
Hlavní řešitelMgr. Marek Malůš, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách Chamber REST II
Hlavní řešitelMgr. Marek Malůš, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách Chamber REST
Hlavní řešitelMgr. Marek Malůš, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub