OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Marek Malůš


„Jediné, o co by měl inteligentní člověk v tomto světě usilovat, je poznat to, co nemůže zničit ani smrt.“

Buddha

Marek Malůš

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Marek Malůš, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 415, budova DM
funkce:tajemník katedry
obor činnosti:psychologie osobnosti, klinická psychologie, lékařská psychologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra psychologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1952
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Suedfeld, P., Rank, D. A. a Malůš, M. Spontaneous Mental Experiences in Extreme and Unusual Environments. In: K. Christoff, K.C.R. Fox. The Oxford Handbook of Spontaneous Thought: Mind-Wandering, Creativity, and Dreaming. New York: Oxford University Press, 2018. s. 544-575. Oxford library of psychology. ISBN 9780190464745.
Malůš, M., Kupka, M., Dostál, D. a Kavková, V. Restricted environmental stimulation and psychopathology. In: PhD existence 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: PhD existence 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech 2017-01-30 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 212-218. ISBN 978-80-244-5174-9.
Gawlasová, E., Slaná, M. a Malůš, M. Vliv prostředí chamber REST na úroveň syndromu vyhoření. In: Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2017: Sborník příspěvků z mezinárodní konference PPaO 2017 2017-05-24 Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. s. 164-174. ISBN 978-80-7454-714-0.
Čechová, T., Macurová, T., Zemanová, T. a Malůš, M. Vliv prostředí chamber REST na vybrané kognitivní funkce. In: Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2017: Sborník příspěvků z mezinárodní konference PPaO 2017 2017-05-24 Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. s. 104-116. ISBN 978-80-7454-714-0.
Malůš, M., Kupka, M. a Dostál, D. Existential meaning in life, mindfulness and self-esteem in the context of restricted environmental stimulation. Psychologie a její kontexty. 2016, roč. 2016, č. 7, s. 59-72. ISSN 1805-9023.
Malůš , M., Kucserová, M., Čechová, P., Čikasová, K., Jarkuliš, V., Vavřina, Z. a Švorc, P. Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016. In: PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech 2016-02-08 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. s. 34-40. ISBN 978-80-244-4963-0.
Malůš , M., Kavková, V., Pšurný, M., Dostál, D. a Kupka, M. Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. 2015, roč. 5, s. 51-54. ISSN 1804-7890.
Kupka, M., Malůš , M., Kavková, V. a Němčík, P. Terapeutické a osobní růstové možnosti techniky omezené zevní stimulace: Léčebné využití terapie tmou a floatingu. 1. vyd. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 165 s. ISBN 978-80-244-4319-5.
Kupka, M., Malůš , M., Řehan, V. a Kavková, V. Technika omezené zevní stimulace. Československá psychologie. 2012, roč. 56, s. 488-499. ISSN 0009-062X.

Všechny publikace

Suedfeld, P., Rank, D. A. a Malůš, M. Spontaneous Mental Experiences in Extreme and Unusual Environments. In: K. Christoff, K.C.R. Fox. The Oxford Handbook of Spontaneous Thought: Mind-Wandering, Creativity, and Dreaming. New York: Oxford University Press, 2018. s. 544-575. Oxford library of psychology. ISBN 9780190464745.
Kupka, M., Charvát, M., Malůš, M. a Kavková, V. Technika omezené zevní stimulace (Terapie tmou) - katamnestická studie. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2018.
Malůš, M., Paulík, K. a Macurová, T. Vliv chamber REST na odvykání kouření. In: PhD Existence 8 - Nekonečno v psychologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2018.
Malůš, M., Macurová, T. a Paulík, K. Vliv chamber REST na odvykání kouření. In: PhD existence 2018 ?Nekonečno v psychologii?: PhD existence 2018 ?Nekonečno v psychologii? 2018-01-31 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 264-268. ISBN 978-80-244-5339-2.
Malůš, M. Darkness Therapy - Personal Growth and Therapy Opportunities of Chamber REST. In: Float Conference 2017. Portland: Float On. 2017.
Švorc, P., Ekrtová, T., Jarkuliš, V., Malůš, M., Škrda, D., Kempný, M., Michalčák, T. a Vavřina, Z. Dynamics of changes in heart rate variability after prolonged exposure to dark. In: Federation of European Physiological Societies 2017. Vídeň: Federation of European Physiological Societies. 2017.
Švorc, P., Malůš, M., Černocký, O., Vavřina, Z., Ekrtová, T., Škrda, D. a Lubojacký, J. Dynamika změn srdeční variability po dlouhodobé expozici tmou. In: 93. Fyziologické dni. Košice: Slovenská fyziologická spoločnosť. 2017.
Škrda, D., Jarkuliš, V., Vavřina, Z., Konečný, J., Ekrtová, T., Švorc, P. a Malůš, M. Efekt ?terapie tmou? na elektrofyziologii srdce u mladých lidí. In: VII. studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Jarkuliš, V., Malůš, M., Vavřina, Z., Vavříková, M., Kempný, M., Lubojacký, J., Konečný, J., Škrda, D. a Švorc, P. Efekt ,,terapie tmou" na elektrofyziologii srdce u mladých lidí. In: 93. Fyziologické dni. Košice: Slovenská fyziologická spoločnosť. 2017.
Škrda, D., Michalčák, T., Malůš, M., Vavřina, Z., Ekrtová, T., Kempný, M., Jarkuliš, V. a Švorc, P. Changes in static perimetry during chamber-REST: A pilot study. In: Federation of European Physiological Societies 2017. Vídeň: Federation of European Physiological Societies. 2017.
Malůš, M. "Krok do neznáma - krok k sobě" aneb "Tmou k uvědomění". In: Hlavolam IX. Kosmonosy: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy. 2017.
Malůš, M. a Kupka, M. Omezená zevní stimulace a prožívaná životní smysluplnost, všímavost, sebehodnocení a psychopatologická indukce. In: PHD EXISTENCE 2017 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017.
Slaná, M., Zemanová, T., Černocký, O., Švorc, P. a Malůš, M. Psychofyziologické aspekty snížené zevní stimulace. In: PhD Existence 7 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017.
Malůš, M., Jarkuliš, V., Vavřina, Z. a Švorc, P. Psychologické a fyziologické efekty omezené zevní stimulace na člověka. In: 93. Fyziologické dni. Košice: Slovenská fyziologická spoločnost. 2017.
Malůš, M., Kupka, M., Dostál, D. a Kavková, V. Restricted environmental stimulation and psychopathology. In: PhD existence 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: PhD existence 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech 2017-01-30 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 212-218. ISBN 978-80-244-5174-9.
Zemanová, T., Slaná, M., Macurová, T. a Malůš, M. Terapeutické možnosti metody chamber REST. In: XXXI. Česko-slovenská psychoterapeutická konferencia. Piešťany: Slovenská psychoterapeutická spoločnosť. 2017.
Ekrtová, T., Jarkuliš, V., Malůš, M., Vavřina, Z., Škrda, D., Kempný, M., Michalčák, T. a Švorc, P. The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people. In: Federation of European Physiological Societies 2017. Vídeň: Federation of European Physiological Societies. 2017.
Švorc, P., Jarkuliš, V., Vavříková, M., Malůš, M. a Vavřina, Z. The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people. In: LII Congress of The Brazilian Society of Physiology. Rio de Janeiro: International Union of Physiological Sciences. 2017.
Malůš, M. Vliv chamber RESTu nejen na odvykání nikotinové závislosti. In: XXXI. Česko-slovenská psychoterapeutická konferencia. Piešťany: Slovenská psychoterapeutická spoločnosť. 2017.
Čechová, K., Macurová, T. a Malůš, M. Vliv metody "chamber REST" na kultivaci všímavosti. In: Psychologické dni 2017 - Agresia vo verejnom priestore. Stará Lesná: Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV. 2017.
Ekrtová, T., Škrda, D., Vavřina, Z., Jarkuliš, V., Vavříková, M., Švorc, P. a Malůš, M. Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých lidí. In: PhD Existence VII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017.
Ekrtová, T., Škrda, D., Vavřina, Z., Jarkuliš, V., Švorc, P. a Malůš, M. Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých lidí. In: VII. studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Gawlasová, E., Slaná, M. a Malůš, M. Vliv prostředí chamber REST na úroveň syndromu vyhoření. In: Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2017: Sborník příspěvků z mezinárodní konference PPaO 2017 2017-05-24 Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. s. 164-174. ISBN 978-80-7454-714-0.
Čechová, T., Macurová, T., Zemanová, T. a Malůš, M. Vliv prostředí chamber REST na vybrané kognitivní funkce. In: Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2017: Sborník příspěvků z mezinárodní konference PPaO 2017 2017-05-24 Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. s. 104-116. ISBN 978-80-7454-714-0.
Čechová, T., Macurová, T., Zemanová, T. a Malůš, M. Vliv prostředí chamber REST na vybrané kognitivní funkce. In: Mezinárodní konference psychologie práce a organizace. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2017.
Michalčák, T., Malůš, M., Černocký, O., Vavřina, Z., Kempný, M., Ekrtová, T., Konečný, J., Vavříková, M. a Švorc, P. Změny ve statické perimetrii během chamber REST-U. Pilotní studie.. In: 93. Fyziologické dni. Košice: Slovenská fyziologická spoločnosť. 2017.
Konečný, J., Škrda, D., Michalčák, T., Malůš, M., Vavřina, Z., Ekrtová, T., Jarkuliš, V., Černocký, O. a Švorc, P. Změny ve statické perimetrii během chamber-RESTU: pilotní studie. In: VII. studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Malůš, M., Kupka, M. a Dostál, D. Existential meaning in life, mindfulness and self-esteem in the context of restricted environmental stimulation. Psychologie a její kontexty. 2016, roč. 2016, č. 7, s. 59-72. ISSN 1805-9023.
Malůš, M. a Švorc, P. Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016. In: PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Malůš , M., Kucserová, M., Čechová, P., Čikasová, K., Jarkuliš, V., Vavřina, Z. a Švorc, P. Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016. In: PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech 2016-02-08 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. s. 34-40. ISBN 978-80-244-4963-0.
Malůš, M., Havelková, M., Kucserová, M., Čechová, P. a Čikasová, K. Experimentální test-retestová studie kognitivních funkcí v podmínkách krátkodobých pobytů typu Chamber REST. In: PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Jarkuliš, V., Černocký, O., Vavřina, Z., Kempný, M., Michalčák, T., Malůš, M. a Švorc, P. Jaký je efekt terapie tmou na elektrofyziologii srdce u mladých lidí?. In: 92. Fyziologické dny. České Budějovice: Česká a Slovenská fyziologická společnost. 2016.
Švorc, P., Jarkuliš, V., Vavřina, Z., Černocký, O., Michalčák, T., Kempný, M. a Malůš, M. Krátkodobé pobyty typu chamber REST a elektrofyziologie srdce u mladých lidí. In: PhD Existence 2016. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Kubánek, J., Kubánková, M. a Malůš, M. Práce se sny a s kruhy. Ostrava, Česká republika. 2016.
Malůš, M. Terapeutické možnosti prostředí se sníženou zevní stimulací. In: Psychologické aspekty pomáhání 2016. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Gawlasová, E., Kucserová, M., Čikasová, K., Čechová, P. a Malůš, M. Terapie tmou jako specifická varianta omezené zevní stimulace a její vliv na úroveň syndromu vyhoření. In: Psychologické dny 2016. Olomouc: Českomoravská psychologická společnost. 2016.
Jarkuliš, V., Černocký, O., Vavřina, Z., Kempný, M., Michalčák, T., Malůš, M. a Švorc, P. 72 hodin tmy vs. EKG mladých lidí. In: V. Kardiovaskulární dny lékařů. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Malůš , M., Kavková, V., Pšurný, M., Dostál, D. a Kupka, M. Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. 2015, roč. 5, s. 51-54. ISSN 1804-7890.
Malůš , M. New Perspective in Chamber REST: Dark Therapy. In: Float Conference 2015. Portland: Float On. 2015.
Jarkuliš, V., Švorc, P., Malůš , M., Franková, E. a Švorc, P. Preliminary study: What is the effect of darkness on electrophysiology of the heart in young people?. In: Joint Meeting of the FEPS and the Baltic Physiological Societies. Kaunas. 2015.
Orel, M., Obereignerů, R., Reiterová, E., Malůš , M. a Ondřej, F. Rozdíly sebepojetí u dětí a adolescentů České republiky podle pohlaví a věku. Psychologie a její kontexty. 2015, roč. 6, s. 65-77. ISSN 1803-9278.
Malůš , M. Týden ve tmě: Co teď?. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2015.
Malůš , M., Kavková, V., Pšurný, M., Dostál, D. a Kupka, M. Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability: In McGreevy, M., Rita, R. (Eds.). In: 2st Biannual CER Comparative European Research Conference: CER Comparative European Research 2014 2014-10-27 London. London: Sciemcee Publishing, 2014. s. 111-115. ISBN 978-0-9928772-2-4.
Malůš , M., Kupka, M. a Kavková, V. My first week in darkness - chamber rest experience: In McGreevy, M., Rita, R. (Eds.). In: 1st Biannual CER Comparative European Research Conference: CER Comparative European Research 2014 2014-03-17 London. London: Sciemcee Publishing, 2014. Sciemcee Publishing, 2014. s. 183-186. ISBN 978-0-9928772-0-0.
Kupka, M., Malůš , M., Kavková, V. a Němčík, P. Terapeutické a osobní růstové možnosti techniky omezené zevní stimulace: Léčebné využití terapie tmou a floatingu. 1. vyd. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 165 s. ISBN 978-80-244-4319-5.
Malůš , M. Úvod do výzkumu terapie tmou. In: Psychologické aspekty pomáhání. Ostravská Univerzita v Ostravě: Ostravská Univerzita v Ostravě. 2014.
Kavková, V., Malůš , M., Taušová, J. a Válková, H. Floating - zapomenutá relaxační technika?. E-psychologie. 2013, roč. 7, s. 12-21. ISSN 1802-8853.
Kavková, V., Malůš , M., Taušová, J. a Válková, H. Jak ve sportu pomáhá představivost?. Studia Sportiva. 2013, roč. 7, s. 123-127. ISSN 1802-7679.
Kupka, M. a Malůš , M. Meditace a všímavost: Konference pozitivní psychologie [Workshop]. Brno, Albánská republika. 2013.
Malůš , M., Kupka, M., Dostál, D. a Kavková, V. Technika omezené zevní stimulace - pilotní studie, první kvalitativní data: In Slezáčková, A. (Ed.). In: 1. Konference pozitivní psychologie v České republice: Sborník příspěvků 1.Konference pozitivní psychologie v České republice 2013 Brno. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. Masarykova Univerzita, 2013. s. 146-156. ISBN 978-80-210-6575-8.
Malůš , M., Kupka, M. a Kavková, V. Technika omezené zevní stimulace (REST): Výpovědi ze tmy: In Neusar, A., & Vavrysová, L. (Eds.). In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII: Hranice normality: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII: Hranice normality 2013-01-21 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. Univerzita Palackého, 2013. s. 322-330. ISBN 978-80-244-3917-4.
Kupka, M. a Malůš , M. Technika omezené zevní stimulace: Základní atributy osobní zkušenosti: In Neusar, A., & Vavrysová, L. (Eds.). In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII: Hranice normality: Sborník příspěvků z XII. ročníku konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 2013 Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 315-321. ISBN 978-80-244-3917-4.
Kavková, V., Taušová, J. a Malůš , M. Jakým způsobem lze využít imaginaci a floating k nácviku sportovní dovednosti? Teoretická východiska: In: Blahutková, M., Pacholík, V. (Eds.). In: Psychologie sportu v praxi 2012 aneb nedílná součást přípravy sportovce: Psychologie sportu v praxi 2012 aneb nedílná součást přípravy sportovce 2012 Brno. Brno: Masarykova Univerzita, 2012. Masarykova Univerzita, 2012. s. 91-100. ISBN 978-80-210-5976-4.
Kupka, M. a Malůš , M. Konfrontace s existenciální osamělostí: terapeutické a růstové možnosti sociální izolace: In Bratská, M. (Ed.). In: Cesty k múdrosti: 2011 Bratislava. Bratislava: Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, 2012. Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, 2012. s. 312-319. ISBN 978-80-8127-046-8.
Kupka, M. a Malůš , M. Metoda omezené zevní stimulace: osobní zkušenost jakožto inspirace výzkumné aktivity: In Heller, D., Kotrlová, J., Sobotková, I. (Eds.). In: Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení: Sborník z konference XXX. Psychologické dny 2012 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Českomoravská psychologická společnost, 2012. Univerzita Palackého v Olomouci, Českomoravská psychologická společnost, 2012. s. 280-288. ISBN 978-80-244-3492-6.
Kavková, V. a Malůš , M. Přehled výzkumných studií zabývajících se kombinací floatingu a imaginace ke zlepšení sportovního výkonu: In Dolejš, M. et al. (Eds). In: PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech 2012-01-31 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. Univerzita Palackého, 2012. s. 1-7. ISBN 978-80-244-3039-3.
Kupka, M., Malůš , M., Řehan, V. a Kavková, V. Technika omezené zevní stimulace. Československá psychologie. 2012, roč. 56, s. 488-499. ISSN 0009-062X.
Malůš , M., Kupka, M. a Kavková, V. Technika omezené zevní stimulace (REST): kazuistické sdělení: In Heller, D., Kotrlová, J., Sobotková, I. (Eds.). In: Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení: Sborník z konference XXX. Psychologické dny 2012 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Českomoravská psychologická společnost, 2012. Univerzita Palackého v Olomouci, Českomoravská psychologická společnost, 2012. s. 303-308. ISBN 978-80-244-3492-6.
Kupka, M. a Malůš , M. Terapeutické a růstové možnosti sociální izolace v kontextu existenciální analýzy: In Dolejš, M. et al. (Eds.). In: PhD existence II česko - slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník příspěvků z PhD existence II 2012 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 199-205. ISBN 978-80-244-3037-9.
Malůš , M. a Kupka, M. Restricted environmental stimulation technique/therapy (REST) - za hranicemi každodenní zkušenosti: In Dolejš, M., Charvát, M., Neusar, A. Bendová, K. (Eds.). In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011 Hradec Králové. Akademické sdružení Magnanimitas, 2011. s. 373-378. ISBN 978-80-904877-7-2.
Malůš , M., Kupka, M., Kavková, V. a Řehan, V. Restricted environmental stimulation therapy - moc tmy. In: PhD Existence I: PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků 2011-04-04 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. Univerzita Palackého, 2011. s. 197-211. ISBN 978-80-244-2858-1.
Kupka, M. a Malůš , M. Terapeutické a růstové možnosti metody Restricted environmental stimulation technique. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011: Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011 2011 Hradec Králové. Akademické sdružení Magnanimitas, 2011. s. 233-239. ISBN 978-80-904877-7-2.
Malůš , M. a Kupka, M. Tma a ticho jako mediátor procesu úzdravy, osobního růstu a sebepoznání: Restricted environmental stimulation technique/therapy: In Bratská, M. (Ed.). In: Cesty k múdrosti: Zborník príspevkov 29. Psychologické dni 2012 Bratislava. Bratislava: Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, 2011. Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, 2011. s. 348-353. ISBN 978-80-8127-046-8.


AutorNázev práceTypRok
Chlebišová AnetaChamber REST a variabilita srdeční frekvencediplomová 2018 
Slaná MichaelaAnalýza prožitků studentů v rámci experimentu s dobrovolnou izolacídiplomová 2018 
Čechová KarolínaDotazníkové měření všímavosti u osob vystavených dobrovolné izolacibakalářská 2018 
Hubáčková DenisaAnalýza prožitků vysokoškolských studentů v rámci experimentu s dobrovolnou izolacíbakalářská 2018 
Ježková VeronikaOmezená zevní stimulace a její vliv na míru syndromu vyhořeníbakalářská 2018 
Konečná PetraKvalita života matek na rodičovské dovolenébakalářská 2018 
Lukešová EliškaStres a zátěžové faktory u nelékařských zdravotnických pracovníků v psychiatrických zařízeníchbakalářská 2018 
Macurová TerezaOvlivnění věrohodnosti svědecké výpovědi způsobem komunikace se svědkembakalářská 2018 
Šimkovič JakubAnalgetický účinek verbální exprese při prožitku chladubakalářská 2018 
Tobiášová KateřinaVýkonová motivace a stres u studentů všeobecného lékařstvíbakalářská 2018 
Adamcová TerezaPsychologické aspekty suicidálního chováníbakalářská 2017 
Bartošová KláraPsychologické aspekty dobrovolné samotybakalářská 2017 
Benkovský PetrNomofobie - problematické používání mobilních zařízení u vysokoškolských studentůbakalářská 2017 
Burianová NicolleŽenská role a vznikající fenomén "ženských kruhů"bakalářská 2017 
Chmielová JolanaRozdíly v sebehodnocení jedinců dle příslušnosti k náboženskému vyznáníbakalářská 2017 
Čechová TerezaDiagnostika vybraných kognitivních funkcí u vysokoškolských studentů absolvujících pobyt v prostředí omezené zevní stimulacebakalářská 2017 
Hymlarová HanaProžívání nemoci dítěte rodičembakalářská 2017 
Maďarová LenkaDotazníkové měření self-efficacy u osob vystavených dobrovolné izolacibakalářská 2017 
Dvorská EliškaOsobnostní styly účastníků kvaziexperimentální studie terapie tmoubakalářská 2016 
Gawlasová EsterTerapie tmou a její vliv na úroveň syndromu vyhořeníbakalářská 2016 
Gottwaldová BeataPosttraumatický růst u osob pečujících o příbuzné s Parkinsonovou choroboubakalářská 2016 
Juhásová AndreaVztah vybraných osobnostních dimenzí a životního stylu u vysokoškolských studentůbakalářská 2016 
Mikischová VeronikaRozvod rodičů z pohledu adolescentů z rozvedených rodinbakalářská 2016 
Stránská MartinaKultivace a terapeutické využití všímavostibakalářská 2016 


Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách Chamber REST II
Hlavní řešitelMgr. Marek Malůš, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách Chamber REST
Hlavní řešitelMgr. Marek Malůš, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub