OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Časopis Studia Slavica

Ostravská univerzita

Redakční rada - Studia Slavica

Vědecká redakce:

Redakční rada:

 • prof. dr hab. Kalina Bahneva (Sofijská univerzita st. Kl. Ohridského, Sofie, Bulharská republika)
 • prof. dr Konstantin Barszt (Pedagogická univerzita A. Hercena, Sankt Petěrburg, Ruská federace)
 • prof. dr Galina Blagasova (Bělgorodská státní univerzita, Bělgorod, Ruská federace)
 • doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. (Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika)
 • dr Hanna Burkhard (Humboldtova univerzita, Berlín, Spolková republika Německo)
 • prof. dr hab. Wojciech Chlebda (Uniwersytet Opolski, Opole, Polská republika)
 • dr hab. Elżbieta Dąbrowska (Uniwersytet Opolski, Opole, Polská republika)
 • prof. dr hab. Stanisław Gajda (Uniwersytet Opolski, Opole, Polská republika)
 • prof. dr hab. Władysław Hendzel (Uniwersytet Opolski, Opole, Polská republika)
 • prof. dr hab. Bronisław Kodzis (Uniwersytet Opolski, Opole, Polská republika)
 • dr Irena Masoit (Litevská pedagogická univerzita, Vilnius, Litevská republika)
 • doc. dr Romuald Naruniec (Litevská pedagogická univerzita, Vilnius, Litevská republika)
 • prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc. (Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika)
 • prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc. (Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika)
 • Jelena Semjonovna Uzeněva, CSc. (Ruská akademie věd, Moskva, Ruská federace)
 • doc. dr Adriana Uliu (Univerzita v Craiové, Craiova, Rumunská republika)
 • prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. (Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika)
 • prof. dr hab. Emil Tokarz (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, Polská republika)
 • prof. dr hab. Bogusław Wyderka (Uniwersytet Opolski, Opole, Polská republika)

Editorial Board – Studia Slavica

Editor-in-Chief:

Editorial Board:

 • prof. dr hab. Kalina Bahneva (Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria)
 • prof. dr Konstantin Barszt (Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, Russia)
 • prof. dr Galina Blagasova (Belgorod State University, Belgorod, Russia)
 • doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. (University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic)
 • dr Hanna Burkhard (Humboldt University of Berlin, Berlin, Germany)
 • prof. dr hab. Wojciech Chlebda (University of Opole, Opole, Poland)
 • dr hab. Elżbieta Dąbrowska (University of Opole, Opole, Poland)
 • prof. dr hab. Stanisław Gajda (University of Opole, Opole, Poland)
 • prof. dr hab. Władysław Hendzel (University of Opole, Opole, Poland)
 • prof. dr hab. Bronisław Kodzis (University of Opole, Opole, Poland)
 • dr Irena Masoit (Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, Lithuania)
 • doc. dr Romuald Naruniec (Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, Lithuania)
 • prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc. (University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic)
 • prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc. (University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic)
 • Jelena Semjonovna Uzeněva, CSc. (Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)
 • doc. dr Adriana Uliu (University of Craiova, Craiova, Romania)
 • prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. (University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic)
 • prof. dr hab. Emil Tokarz (University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland)
 • prof. dr hab. Bogusław Wyderka (University of Opole, Opole, Poland)

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 06. 2018

facebook
social hub