Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Tendencje rozwojowe w leksyce współczesnej: (próba porównania rzeczowników polskich i słowackich)
Marta Pančíková
Rok: 2002
stať ve sborníku

The acceleration of linguistic communication, non-readership and the multimedia sphere (The addressee ? text and picture ? translation)
Květuše Lepilová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Tzv. paralelní slovník a cizojazyčná komunikace s uměleckým textem
Květuše Lepilová
Rok: 2002, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Univerbizace jako prostředek úpravy pojmenování v současné ruštině
Blažena Rudincová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Univerzitní obor polonistika, jeho problémy a potřebnost v regionu
Eva Mrhačová, Jana Raclavská
Rok: 2002
stať ve sborníku

Veřejná přednáška a přednes
Emílie Demlová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vnímání hranice v nejvýchodnější části Česka
Tadeusz Siwek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Volens nolens. Chcąc nie chcąc Zbigniewowi Żmigrodzkiemu
Jan Malicki
Rok: 2002, Bibliotekarz
článek v odborném periodiku

Vyprávějte si s námi. 8. díl videoprogramu. Námět, scénář, experimenty.
Květuše Lepilová
Rok: 2002, AVC UP
odborná kniha

Z recepcji utworów Henryka Sienkiewicza na Łużycach
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zmiany w systemie i organizacji kształcenia polonistycznego na Uniwersytecie Ostrawskim
Zofia Matysková
Rok: 2002
stať ve sborníku

28 lat śląskiej bohemistyki
Dariusz Tkaczewski
Rok: 2002, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Administracyjne jednostki terytorialne a tożsamość regionalna na przykładzie czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Adresát (žák) ? řečová komunikace ? učitel na přelomu tisíciletí
Květuše Lepilová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Akcelerace v naraci při konkretizaci uměleckého textu (
Květuše Lepilová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Alena Debická. O výstavbě a stylu textu. Stylistické analýzy a interpretace
Mieczyslaw Balowski, Alena Debická
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Biblizmy w poezji polskiej
Marta Pančíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Bohemistyka - the new international forum for Bohemists
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001, Czech Language News
článek v odborném periodiku

Cesta k "duši" díla. Fenomén "vnitřní formy" v genologicko-hermeneutické anamnéze slovesného artefaktu
Miroslav Mikulášek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Charakterystyka funkcjonalna, leksykalna i stylistyczna czeskich tytułów prasowych
Dariusz Tkaczewski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Cieszyńska ojczyzna polszczyzna
Karel Kadłubiec, Władysław Milerski
Rok: 2001, Pro-print, Český Těšín
odborná kniha

Czeska cześć Śląska Cieszyńskiego w świadomośći mieskańców-mapa mentalna
Jaromír Kaňok, Jerzy Runge, Tadeusz Siwek, .. A Kol.
Rok: 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Czeskie frazeologizmy z semem "žena" (wstęp do językowego obrazu kobiety)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Česká a polská přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem
Eva Mrhačová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Česká přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem
Eva Mrhačová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Denní dům, noční dům
Petr Vidlák
Rok: 2001
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Dinamizm v rečevoj kommunikacii detej.
Květuše Lepilová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Diskurz vedený klientem a institucí.
Emílie Demlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Distancija kak prostranstvenno-vremennaja kategorija informacii (mobiľnyj telefon, e-mail)
Květuše Lepilová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Dobrava Moldanová. Studie o české próze na přelomu století
Mieczyslaw Balowski, Dobrava Moldanová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Frazeografia słowiańska
Mieczyslaw Balowski, Władysław Chlebda
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Funkcje środków stylistycznych w polskich i czeskich aforyzmach
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Globalizace světa, globalizace komunikace a její důsledky pro translaci
Milan Hrdlička
Rok: 2001
stať ve sborníku

Górnołużyckie przekłady "Chłopów" Władysława St. Reymonta
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim do roku 1848
Jana Raclavská
Rok: 2001, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Informator dla studentów. Specjalność: język czeski
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001,
odborná kniha

Interdyscyplinaroność studiów polonistycznych
Jiří Damborský
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interferencia v slovenčine a slovinčine
Marta Pančíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Interferencje w aspekcie bilingwizmu i doistości kultury
Jiří Damborský
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interpretace jako výsledek dialogu s autorem
Jan Vorel
Rok: 2001
stať ve sborníku

Jazykový obraz pravdy v českých frazeologismech
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Jezuita B. Balbin w obronie języka słowiańskiego i czeskiego
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

Język i literatura czeska u schyłku XX wieku. Český jazyk a literatura na sklonku XX. století
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

K evoluci a metodologické intenci rané hermeneutiky
Miroslav Mikulášek
Rok: 2001
stať ve sborníku

K některým otázkám výuky českému jazyku na polských vysokých školách
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

K překladatelskému porovnání jazyků
Milan Hrdlička
Rok: 2001, Opera Slavica XI
článek v odborném periodiku

Ke komunikaci a překladu jako komunikačnímu aktu
Milan Hrdlička
Rok: 2001, TOP XII
článek v odborném periodiku

Kilka uwag na temat problemów badawczych polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2001
stať ve sborníku

Kodyfikacja języka czeskiego po roku 1990
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001, Bohemistyka nr 1
článek v odborném periodiku

Komerčná ruština v praxi
Blažena Rudincová
Rok: 2001, Šebestová, V. - Šebesta, J. In: Cizí jazyky
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
 
facebook
social hub