Pozvánka na přednášku Etnografie sociální mobility. Etnicita, bariéry, dominance

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra sociologie Vás srdečně zve na přednášku:

Mgr. Jaroslav Šotola, PhD.

katedra sociologie, antropologie a andragogiky Palackého univerzity v Olomouci

Etnografie sociální mobility. Etnicita, bariéry, dominance

 
Pondělí 19. února 2018, ve 12.30 hod v místnosti E309.

Anotace:

ilustrační obrázek Cílem přednášky je prezentovat výsledky tříletého terénního výzkumu skupiny kulturních antropologů z Univerzity Palackého v Olomouci, zaměřeného na fenomén historické i současné sociální mobility Romů na východním Slovensku. Empiricky je práce založena na etnografii čtyř slovenských vesnic na Spiši, jejichž romští obyvatelé nenaplňují běžné stereotypy o lidech žijících na okraji společnosti. Dílčí studie dokládají, že pokud jsou alespoň částečně potlačeny sociální bariéry omezující životní dráhy Romů (v případě zkoumaných lokalit se jednalo o potenciál otevřený hlavně migrací), mohou jednotlivé rodiny i celé lokální komunity dosáhnout životní úrovně, která se vyrovná sociálním standardům místních ne-Romů. Zájem o konkrétní podmínky sociální mobility části slovenských Romů vedl ale zároveň ke zjištění, že i když dotyční jedinci již několik generací plní požadavky na vzájemné soužití, potýkají se ve svém životě nadále s bariérami a negativním tlakem ne-romské majority. Zvolené téma vertikální mobility tak zároveň umožnilo odkrýt a popsat systémové překážky, kterým Romové čelí.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 02. 2018